Biden
Av:
Andreas Østerheden, sjefstrateg i Nordea

Vil Bidens skatteøkninger stoppe oppturen i aksjemarkedet?

Etter at flere detaljer rundt President Bidens planlagte skattepakker har lekket ut har aksjemarkedet stått i mot overraskende bra. Selv om skatteøkninger isolert sett ikke er gode nyheter for aksjemarkedet, kan faktisk deler av planen være positiv for markedet

Aksjer
USA

La oss starte med det som kalles for investeringsplanen. President Biden foreslår å investere rundt 4000 milliarder dollar på  veier, jernbaner, broer, utdanning, grønne tiltak, helsesystemet, forskning og utvikling, etc. i USA. Hvis han får igjennom planen kan disse investeringene støtte langsiktig vekst. I praksis skal disse investeringene delvis finansieres gjennom høyere selskapsskatt. I følge en rapport fra det amerikanske finansdepartementet forventes selskapsskatten å øke fra dagens 21% til 28%. Hvis det skjer, vil det halvere skattereduksjonen som Trump implementerte for drøyt tre år siden.

Samtidig er det også forslag om å tette noen hull i skattelovgivningen og sikre en mer effektiv beskatning av multinasjonale selskaper. For å få sine forslag gjennom Kongressen må presidenten ha støtte fra alle de demokratiske senatorene, da det sannsynligvis ikke vil være noen republikanske senatorer som vil stemme for forslaget hans. Så det kan godt være at satsen ender opp med å bli litt lavere enn 28 %.

Et godt tips kan være en økning i skatten til for eksempel 25%. Det ser også ut til å være det nivået som selskaper generelt kan akseptere. Men det er allikevel ikke helt utenkelig at skattesatsen vil ende opp med å bli på 28%, slik som Biden ønsker.

Andreas Østerheden
Andreas Østerheden
Sjefstrateg, Nordea

Rammer de største selskapene

Store selskaper betaler i dag ikke full skattesats på grunn av ulike fradragsmuligheter. Å tette disse hullene i skattelovgivningen vil ha stor innvirkning på skatteinngangen. Det vil også skape mer like vilkår sammenlignet de mindre selskapene. Men de store selskapene, som i stor grad setter retningen for aksjemarkedet, er helt klart taperne.

Skattepakken som beskrevet ovenfor kan redusere de store selskapenes fremtidige resultater med litt under en tidel, noe som i seg selv er grunn nok til å rettferdiggjøre en korreksjon i aksjemarkedet. Det tilsvarer vårt estimat for hvor mye inntjeningsforventningene for neste år kan justeres oppover, basert på de siste økonomiske prognosene fra IMF.

Det er imidlertid verdt å merke seg at aksjemarkedet generelt ikke reagerer like sterkt på endringer i beskatningen som man skulle tro. Prisene på aksjer i selskaper som hadde mest nytte av Trumps skattelettelser, steg for eksempel ikke mer enn kursene på aksjer i selskaper som hadde minst fordel av dette. Men markedet forutsa sannsynligvis allerede den gangen at hvis demokratene vant neste valg, ville de tilbakeføre noen av skattelettelsene. Derfor vil effekten av skatteøkninger på aksjemarkedet også denne gangen være mindre enn effekten på inntjeningen.

I følge en rapport fra det amerikanske finansdepartementet forventes selskapsskatten å øke fra 21% til 28%.

Det handler ikke kun om skatt

Det er også viktig å huske på at de foreslåtte skatteøkningene, i motsetning til Trumps skattelettelser, ikke bare er ment å justere selskapsbeskatningen. De økte skatteinntektene vil faktisk kanaliseres inn i økonomien igjen og mest sannsynlig med størst effekt de første årene.

En investor med en godt diversifisert portefølje kan derfor med god grunn forvente at inntjeningen, som går til økte skattebetalinger, vil komme tilbake via økte inntekter. Dette betyr ikke at høyere avgifter ikke vil påvirke selskaper i det hele tatt, men det betyr at effekten vil påvirke dem mindre enn man skulle tro.

En god tommelfingerregel for aksjemarkedet som helhet er at effekten av skatteøkninger er omtrent halvparten så stor hvis de høyere skatteinntektene brukes til å øke det offentlige forbruket, enn om de for eksempel brukes til å redusere offentlig gjeld.

Bidens plan er å investere raskt når skatteinntektene kommer. Dette kan godt bety at det er en samlet positiv effekt de første årene. I tillegg, da investeringer må støtte langsiktig vekst, bør det samlede bildet for aksjemarkedet generelt være positivt.

Hvis Presidentens plan blir vedtatt, vil den påvirke de enkelte sektorene ulikt. Store IT- og farmasøytiske selskaper vil sannsynligvis bli hardest rammet hvis inntektene deres er underlagt mer effektiv beskatning internasjonalt. Lavere subsidier til fossile selskaper vil ramme tradisjonelle oljeselskaper, mens selskaper som fokuserer på grønn energiproduksjon vil dra nytte av økt offentlig støtte. Så industrisektoren, som inkluderer mange selskaper med aktiviteter innen grønne energi- og infrastrukturprosjekter, vil trolig være den største vinneren i denne sammenhengen.

Transportsektoren i USA vil også dra nytte av bedre veier og broer. Og de mindre selskapene kan få en liten fordel av mer like konkurransevilkår. Det bør også tas i betraktning at Bidens planer stort sett har vært kjent siden høsten, selv om det faktiske vedtaket fortsatt ikke er gjort. Derfor er det mulig at markedet allerede i stor grad har priset dette inn.

 

 

 

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?