Plastic waste
Av:
Hilde Jenssen, Product Manager, Nordea Asset Management

Verdiskapning ved gjenbruk av plast

Hvert år havner ca 8 millioner tonn plast i naturen, og ca. 40 prosent er i form av emballasje. Produksjonen av plast har eksplodert fra ca.1,5 millioner tonn i 1950 til over 400 millioner tonn globalt i 2017. På land varierer nedbrytningstiden for plast fra mindre enn ett år til over 50 år. I havet nedbrytes plast til mikroplast, som blir spist av fisk. Og derfor kan plast ende opp i maten din.

Innsikt
Klima og Miljø

Hvor kommer all plast i fra? Plast er laget av ulike materialer med spesielle egenskaper. Det er organiske materialer basert på fossilt brensel eller biomasse, som kan resirkuleres. I begge råmaterialene kan det produseres nedbrytbar plast.

Plastic production, millions of tonnes per year
Produktionen af plastik (millioner tons pr. år). Kilde: Sience Advances, 2017

Nedbrytingstiden for ulike typer plast varierer betydelig, og det er også en debatt om CO2-effekten av plastgjenvinning. I denne sammenheng skaper EUs plastgjenvinningsstrategi nye muligheter for selskaper med teknisk kompetanse i nedbrytning av komplekse materialer. Etter vår mening kan kjemiske bedrifter ha en konkurransefortrinn her, spesielt hvis de samtidig kan begrense miljøpåvirkningen. Produsenter av forbruksvarer vil dra nytte av smarte emballasjeløsninger og billigere resirkulert plast.

Forbrukernes preferanser er en viktig del av dette, og den siste utviklingen mot mindre emballasjestørrelser har ikke bare blitt godt mottatt. Men positivt er det at omkostninger som følge av lavere resirkulerte plastpriser har vist en nedadgående trend siden 2011.

US PPI Recyclable Plastic Index
US PPI Recyclable Plastic Index

Investorenes krav stiger

Fordi regjeringer over hele verden nå har stort fokus på å minske forurensingen av miljøet, øker også kravene på den private sektoren til å handle. Mange aksjeieiere og fondssparere krever at bedrifter skal forbedre sin resirkuleringspraksis og gi oppgi mål og planer for deres langsiktige avfallssreduksjon. Investorene ønsker også å vite hvordan selskapets inntjeningspotensial rundet dette påvirkes. Dette gjelder spesielt for forbruksvarer som er blant verdens største produsenter av plastemballasje.
 
Investorer ønsker i økende grad å vite hvordan de kan gjøre en miljømessig forskjell når de investerer i et selskap eller et fond.

Nordeas fond fokuserer også på gjenvinning

Det er to måter som kan bidra til å redusere forurensning av plast: Først og fremst kan man investere i selskaper med klare mål for gjenvinning. I tillegg kan man investere i selskaper som produserer alternative løsninger for plast, for eksempel resirkulerbar emballasje. Denne kategorien er mye mindre, og for tiden er disse selskapene representert av BillerudKorsnäs og WestRock. Dette er selskaper som du finner i aksjefondet Nordea Invest Klima og Miljø. Også mange andre av Nordeas fond investerer i selskaper som engasjerer seg i gjenvinning av plast.

Men fordi ca. 50 prosent av all plast p.t. ikke kan gjenbrukes, vil høyere kravprosent for gjenvinning ha stor betydning for miljøet.

Store prosjekter for reduksjon av plastavfall

Aksjeeiere og fondssparere fokuserer i økende grad på å forstå potensielle miljøpåvirkninger av sine investeringer. Informasjon fra selskaper som er omfattet av undersøkelsen, viser at de planlegger å redusere plastavfallet med 360 000 tonn i 2020. For å sette tallet litt i perspektiv, tilsvarer det 72 000 mellomstore elefanter. Selv om de fleste selskapene i undersøkelsen er godt på vei for å nå 2020-målet, er det fortsatt behov for forbedringer.
 
Gjenvinning av plast er "big business"
 
Gjenvinning av plast har blitt en megatrend, som forventes å vare i mange år. Mens selskaper investerer i resirkuleringsprosjekter, implementerer dem og skaper åpenhet rundt dem, så forventes også regulatoriske krav å bli strengere.
 
Denne megatrenden vil utvilsomt skape vinnere og tapere og avsløre hvilke selskaper som har en bærekraftig forretningsstrategi, og hvilke som ikke har. Som aktive investorer er det vår jobb å investere i selskaper som forstår forskjellen.

 

Bærekraftig fondssparing

Klima er et av de områdene hvor bærekraftsprofilen i Nordea er mest tydelig. Det gjelder ikke kun opplagte ”grønne” eller ”bærekrafige” fond, som Nordea Klima & Miljø og Nordea Stars-fond, men faktisk hele Nordeas tilbud av aksjefond. Vi utelukker for eksempel alle selskaper som får mere enn 30% av sin omsetning fra kull i våres fond.

Les mere om bærekraftige og grønne fond her

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?