L'oreal bæredygtighed
Av:
Nina Azoulay (tekst) og Thomas Jensen (foto)

L’Oréal etterstreber likhet og mangfold

Lik lønn, like vilkår og like mange kvinner og menn i hele organisasjonen. Hos skjønnhetsprodusenten L'Oréal er likestilling en del av den globale strategien, og den utgjør en betydelig forskjell, for eksempel ved fødselspermisjoner og når de kjemper mot lønnskutt for 86.000 ansatte over hele verden. Dette har ført til en høyere kvinneandel i toppledelsen, og at flere kvinner i utsatte områder har blitt økonomisk uavhengige.

sdg

Bærekraftsmål 5: Likestilling med kjønnene

Oppnå full likestilling mellom kjønnene, og myndiggjøre kvinner og jenter

 

Serie: Fondsmagasinet setter fokus på FNs bærekraftsmål og forteller i en serie med artikler om de 17 målene.

sdg

Da L'Oréal la frem årsregnskapet for 2018 hadde de ikke bare oppnådd den beste veksten på 10 år. For tiende år på rad ble skjønnhetsprodusenten også kåret til et av verdens mest etiske selskaper og scorer meget sterkt på likestilling.


- Å skape endring krever både den langsiktige forpliktelsen fra toppledelsen, men også den daglige forpliktelsen til hver enkelt ansatt. Bare sammen kan vi fremme vår innsats som et etisk og bærekraftig selskap, sa Jean-Paul Agon, administrerende direktør og styreleder i L'Oréal, ved en prisutdeling tidligere i år.

I en årrekke har L'Oréal hatt etikk og likestilling høyt på dagsordenen. De har for eksempel en fødselspermisjon innført i hele organisasjonen, slik at alle kvinner får minimum 14 uker med full lønn i alle land. Målet er også å tilby alle nybakte fedre eller medforeldre 10 dager med full lønn - uansett hvor i verden de jobber.

 

Fakta-tall fra L’Oréal

I 2018 omsatte L'Oréal for 26,9 milliarder euro og hadde en rekordvekst på 7,1 prosent.

• I 2017 utgjorde kvinner 69 prosent av L'Oreals samlede arbeidsstyrke. Kvinner satt i 46 prosent av styrevervene.
• I 2018 ble Etisphere Institute analysehus tildelt L'Oréal som et av verdens mest etiske selskaper for tiende år på rad.


Kilde: L’Oréal

Likelønn er også høyt prioritert, og fra ledelsen side er det et ønske om øke innsatsen på steder der likestilling er vanskelig. Målet er en 50/50 fordeling av menn og kvinner og en arbeidsstyrke hvor ansatte har vidt forskjellig sosial, kulturell og etnisk bakgrunn.

- Det er viktig at organisasjonen vår gjenspeiler den virkeligheten som forbrukerne våre lever i. Den krever at likhet og mangfold er godt forankret i organisasjonen vår. Spesifikt går vi over de individuelle parametrene og sier at vi vil målrette dem uavhengig av den lokale konteksten, sier Mai-Britt Rasmussen, markedsdirektøren for forbrukerprodukter i L'Oréal Danmark, og hun legger til:

- Men vi er også et konkurransepreget og kommersielt drevet selskap, og det er derfor vi også er opptatt av å sikre oss den beste talentpoolen. Da er det fornuftig å ikke begrense oss etter kjønn, men å sikre at alle talenter får muligheten til å vise seg frem.

L'Oréal sysselsetter omtrent 86 000 mennesker globalt og er til stede i 150 land. Deres interne Share & Care-programmet er ment å sikre etiske verdier i alle hjørner av organisasjonen. Programmet hjelper også til med deres helseordninger, barnehager, syke og pårørende på steder der offentlige muligheter ikke er tilstrekkelige. Når L'Oréal inngår samarbeid med eksterne partnere, blir også etiske verdier høyt verdsatt.

- Vi er en global aktør, og vi opererer også i markeder og samfunn der vi ikke kan ta vårt verdisett og våre synspunkter på likestilling for gitt, sier Mai-Britt Rasmussen.

Dette gjelder for eksempel i Sør-Marokko, der L'Oréal henter den vegetabilske arganoljen for et bredt spekter av hud- og hårpleieprodukter. Oljen som presses ut av fruktene til argantrær, som vokser i den marokkanske ørkenen, ble stort sett bare brukt av lokale stammer frem til tusenårsskiftet. I dag er det en av de mest etterspurte ingrediensene i skjønnhetsproduktene. I tråd med L'Oréals økende etterspørsel etter olje har selskapet bidratt til å starte små, lokale Fairtrade-kooperativer som gjør det mulig for lokale kvinner å brødfø familiene sine selv - uavhengig av mannlige familiemedlemmer - samtidig som de har bidratt til økonomisk vekst i området.

L’Oréal bæredygtighed
L'Oreals samarbeid med lokale kvinner i Sør-Marokko hjelper kvinner med å bestemme selv og forvalte inntektene og investere i fremtiden ved å kunne sende barna til skole (foto: L’Oréal).

Bærekraftsrapport

L'Oréal 2018 statusrapport for 'Sharing Beauty With All - L'Oréal Sustainability Commitment' viser at selskapet gjennom sitt sosiale program 'Solidarity Sourcing' på globalt nivå har hjulpet 63 584 mennesker fra sosialt eller økonomisk sårbare områder med å komme i arbeid. Det dekker sosial innsats fra kvinnekooperativer i Marokko til samarbeid med nordiske kommuner om jobbopplæring av arbeidsledige. Målet er å hjelpe 100.000 mennesker i arbeid innen 2020.

 

Kilde: Sharing Beauty With All – The L’Oréal Sustainability Commitment

Snakk høyt og tydelig

En ting er å ha gode mål, noe annet er å skape resultater. For hvordan praktiserer du målet om like mange kvinner og menn uten å benytte seg av kvotering?

I følge Mumina Hassan, HR-direktør i L'Oréal i København, er det viktig å tydelig signalisere at likhet og mangfold er høyt prioritert. Fordi toppledelsen har gjort likestilling til en del av strategien, måles organisasjonen kontinuerlig etter resultatene.

- Vi tenker ikke på kjønn når vi ansetter. Det handler om hvem som er best. Vi sier høyt at vi er en 'diversifisert drevet' L'Oréal. Vi ønsker å gjenspeile hele samfunnet - ikke bare som menn og kvinner, men også sosialt og på nasjonalitet. Vi er et globalt selskap, og det må vi reflektere. Bare her i denne bygningen er vi 33 forskjellige nasjonaliteter, sier hun og omfavner med en arm det høye kontorbygget i København, som er det danske hovedkvarteret.

- Hvis vi skal være et 'høytpresterende team', hjelper det ikke at sjefen ansetter mange eksemplarer av seg selv. Vi må vise at du har lov til å ta sjanser. Som mennesker er vi noen ganger litt redde for det vi ikke vet, men når du har et mer diversifisert arbeidsmiljø, er det ikke lenger uvanlig at vi er annerledes. Da blir det normalen, sier Mumina Hassan.


 

 

Verdens største skjønnhetsprodusent

  • L'Oréal er verdens største kosmetikkprodusent og markedsfører 36 globale skjønnhetsmerker - inkludert Lancôme, Biotherm, Redken, Kiehl's, Yves Saint Laurent Beauté, Giorgio Armani Beauty, Maybelline, Garnier, Vichy og L'Oréal Paris.
  •  L'Oréal har 21 forskningssentre og søkte om 505 nye patenter i 2018 alene.
  •  L'Oréal Foundation og Unesco deler ut årlige priser til kvinnelige forskningstalenter og stigende stjerner rundt om i verden.

 


Et nytt kriterium for investorer

I dag er det etiske verdisettet en rekrutteringsfordel for L'Oréal, og mange kandidater spør om det når de søker, sier Mumina Hassan. Den utviklingen merker også av Mai-Britt Rasmussen. Hun har vært hos L'Oréal i mer enn 20 år og understreker at det er viktig for toppledelsen å målsette sine verdier for å lykkes.

- Når du kan måle det, kan du også handle etter det, og så kan du mobilisere tiltak som kan sikre at du lykkes. I dag ser jeg langt flere kvinner i toppledelsen og mye større bredde i de ansattes sosiale bakgrunn. Vi verdsetter å ikke ligne på hverandre for mye, fordi vi har mer å lære av hverandre når det er flere fasetter. Jeg merker også at i mine egne team - får du mange flere vinkler og sider ved ting, og du reflekterer langt bedre virkeligheten som forbrukerne våre lever i, og jeg tror det er sunt for hele organisasjonen, sier Mai-Britt Rasmussen.

Hun var nylig på en konferanse i Marokko, hvor L'Oréals landssjef også er kvinne.

- Det er i seg selv et bevisst signal å sende ut som organisasjon, for i kulturell sammenheng er det ikke et opplagt førstevalg. Det kan være mange situasjoner hvor det er mer komplisert med en kvinne i spissen enn om det var en mann. Men signalet er at vi har en utrolig dyktig og kompetent leder for det marokkanske kontoret, legger hun til.

 

L'Oreal bæredygtig
Etiske verdier har blitt en rekrutteringsfordel for L'Oréal, fordi mange ansatte i dag legger vekt på likhet og rom for mangfold, sier markedssjef Mai-Britt Rasmussen og HR-direktør Mumina Hassan.

L'Oréal jobber i dag aktivt med 14 av de 17 bærekraftsmålene, inkludert mål nummer 5 om likestilling, men de aller fleste målene har blitt integrert i flere tiår, lenge før FNs bærekraftsmål ble oppfunnet.

- I det siste har vi vært mer diskret og ikke markedsført oss for vår innsats, men vi merker definitivt at bevisstheten rundt disse temaene endrer seg. Folk blir ofte overrasket når de hører hvor verdibasert vi er som organisasjon og hvor langt vi er kommet innenfor samfunnsansvar, etikk og likestilling. Det kan være en tendens til å tro at skjønnhetsindustrien handler om sterke merkevarer og vakre produkter. Men våre etiske verdier er dypt forankret i toppledelsen, og det er derfor det også er en strategisk prioritering som merkes i hele organisasjonen, forklarer hun.

 

 

FNs bærekraftsmål

2015 vedtok verdens stats- og regjeringssjefer 17 bærekraftsmål, som innen 2030 skal skape en mer bærekraftig utvikling for både mennesker og jorden. De globale målene kalles også bærekraftige utviklingsmål. Bærekraftsmålene er blant annet å eliminere fattigdom og sult, redusere ulikhet og fremme likestilling, sikre ansvarlig forbruk og produksjon, skape anstendige arbeidsplasser og mer bærekraftig vekst, og å sikre god utdanning og helse for alle.

Les mer om bærekraftsmålene her

 

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?