SDG 17
Av:
Charlotte Holst

CARE og andre humanitære organisasjoner benytter seg av selskaps-ekspertise : “Sammen kan vi utgjøre en stor forskjell”

Private selskaper og humanitære organisasjoner jobber i dag ofte i likeverdige partnerskap. For selskapene handler det ikke bare om veldedighet, men også om forretningsutvikling. Modellen er en av de mest lovende for fremtiden og omfavner FNs bærekraftsmål 17. CARE som er en av organisasjonene vi skriver om i denne artikkelen, får også mye oppmerksomhet i disse dager på grunn av deres arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder, da dette er tema for innsamling til TV-aksjonen i NRK 20. oktober.

sdg

Verdensmål 17: Samarbeid for å nå målene

Vi må styrke det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling og øke finansieringen for å nå våre mål.

Serie: Fondsmagasinet har fokus på FNs bærekraftssmål og forteller i en artikkelserie om hvert av de 17 målene.

sdg

Bioteknologiselskapet Chr. Hansen har innovasjonskraft, teknisk kunnskap og konkrete løsninger. Hjelpeorganisasjonen Care  kjenner kulturen, myndighetene og lokalsamfunnene i Kenya. Sammen kan de skape grunnlag for at småbønder kan fortsette å dyrke avlinger der de bor og ikke tvinges til å utvandre. Dette er - stort sett - hva partnerskapet mellom de to aktørene på den globale bærekraftsveien handler om.


Leder for partnerskap og innovasjon i Care Danmark, Jonas Engberg, sier det er et strategisk mål å inngå partnerskap med selskaper som har løsninger som kan støtte verdens fattigste til å jobbe seg ut av fattigdom.

- Vi ønsker i økende grad å henvende oss til de spesifikke løsningene, men vi må også erkjenne at kompetansen vår til å komme med innovative løsninger er begrenset. Der må vi samarbeide tett med selskaper som Chr. Hansen, som er spesialister, sier han.

Jonas Engberg
Jonas Engberg
Leder for partnerskap og innovasjon, Care Danmark (foto: Rasmus Dall)

Produkter til småbønder

Chr. Hansen utvikler blant annet plantebeskyttelse, såkalte 'gode bakterier', som gir avlinger motstandskraft og skaper en mer effektiv og bærekraftig bruk av jordbruket. Noe er nødvendig for å forhindre sult og forhindre at bønder blir tvunget til å emigrere. For bærekraftssjef Annemarie Meisling gir samarbeidet med Care Danmark mye mening fordi det bidrar til bærekraft og at vi samtidig lærer mye om potensialet i å levere produkter til småbønder.


- Forretningsmodellen vår fungerer godt med store gårder som er vant til plantevern og har en så stor produksjon. Det vi håper å kunne teste nå er om våre naturlige plantevernprodukter også kan komme småbønder til gode, sier hun.

Annemarie Meisling påpeker at småbønder ofte blir oversett når nye teknologier utvikles.

- Men hvis vi skal redusere sult (Bærekraftsmål 2, red.), Handler det også om løsninger for småbønder og om å skaffe mat på bordet til noen av verdens fattigste. Care er til stede i de små landbrukssamfunnene, og har en inngående kunnskap om nærområdet, som vi trenger og kan dra stor nytte av, sier hun.

Annemarie Meisling
Annemarie Meisling
Bærekraftsleder, Chr. Hansen (foto: Chr. Hansen)

Alene kan man ingenting

Av alle bærekraftsmålene er mål 17 om partnerskap det mest handlingsorienterte. For å oppnå de andre 16 målene, må du ganske enkelt gjøre det som er formulert i bærekraftsmål 17. Dette sier professor for samfunnsansvar ved Copenhagen business school, Andreas Rasche.


- Ingen kan adressere de andre 16 målene alene: ingen selskaper, ingen regjeringer, ingen frivillige organisasjoner. Se på dem, de er alle innholdsorienterte. Bærekraftsmål 17 derimot handler om prosess. Samarbeid er avgjørende for å nå alle målene, uten samarbeid mislykkes vi, sier han.

Et av selskapene som jobber målrettet med partnerskap i alle prosjekter er den svenske telegiganten Ericsson. Her sier bærekraftsdirektør Heather Johnson følgende om partnerskap:

- Jeg kan ikke tenke på et eneste prosjekt som vi gjennomfører helt på egen hånd. Det er alltid en partner inne, og det er der vi er konkurransemessige gode. Vi skiller oss ved å jobbe inkluderende med interessenter. Jeg vil anbefale denne modellen til alle selskaper, sier hun.

 

Andreas Rasche
Andreas Rasche
Professor for samfunnsansvar, Copenhagen Business School (foto: CBS)

God kjemi og god tid

Modellen hvor selskaper og frivillige organisasjoner (NGO´er) går sammen kaller Andreas Rasche "en av de mest lovende for fremtiden." Suksess avhenger imidlertid av at samarbeidet blir riktig taklet helt fra starten av, og det er ikke alltid lett, sier professoren:


- Studier viser at mange partnerskap mislykkes. Oftest handler det om å skynde seg inn i det og ikke gi det tid. Tid er avgjørende for å lykkes. Mennesker på begge sider må "matche" på et personlig nivå. Hvis de ikke 'klikker' og det ikke er god kjemi mellom dem, vil de heller ikke lykkes. Det tar tid å lære å jobbe med hverandre

Jonas Engberg jobbet i 14 år som bærekraftssjef i IKEA før han kom til CARE Danmark i desember. Han nikker gjenkjennelig til Rasches poeng.

- Min erfaring er at de beste prosjektene er veldig personlige og er knyttet til godt samarbeid. Ofte kan prosjektet være funnet opp og utviklet underveis, og jo bedre man kjenner hverandres verdier og ikke trenger å begynne med å forklare alt, jo lettere er det, sier Jonas Engberg, og påpeker at innovasjonen pågår løpende:

- Derfor bør man tørre å snakke fritt og utfordre hverandre. I nordisk sammenheng er vi gode på det fordi vi har en høy grad av selvtillit og en felles forståelse av at vi snakker fortrolig.

 

"Samarbeid er helt avgjørende for å nå alle målene, uten samarbeid går det ikke"
Andreas Rasche, professor i samfunnsansvar ved Copenhagen Business School.

Kryss av i CSR-rapporten

Som professor Andreas Rasche sier, så har man med ekte mennesker å gjøre som skal komme overens.  Mennesker som kommer fra veldig forskjellige sektorer: den ene fra private selskaper og den andre fra NGO-verdenen. Oppfatningen av hvem "de andre" er, har imidlertid endret seg. I dag er partene langt mer lik enn tidligere, sier professoren:

- Forestillingen om at frivillige organisasjoner er veldig interessert i partnerskap fordi de er sultne på finansiering og går til selskapene som skriver en sjekk til dem en gang i året, holder ikke lenger. Det bildet er utdatert, sier han.

Tidligere var partnerskap mer veldedighet, med et selskap som donerte litt penger til frivillige organisasjoner og deretter krysset av i CSR-rapporten (rapport om samfunnsansvar). Men det er historie. I private selskaper blir partnerskap tatt veldig seriøst og blir sett på som forretningsutvikling. Som Annemarie Meisling sier om samarbeidet med Care:

- Vi kan tilby innovativ teknologi for å fremme utviklingsagendaen. Målet er at bærekraftsmålene og kommersielle visjoner kan gå hånd i hånd.

 

Bønder
CARE Denmark og Chr. Hansen skal hjelpe småbønder i Kenya sammen. Mange er avhengige av å sprøyte avlingene sine med kjemiske plantevernmidler. Chr. Hansens produkter er naturlige og kan øke bøndenes produksjon uten å påvirke deres helse (foto: CARE

Heather Johnson hos Ericsson har tidligere jobbet med de mindre kjente tusenårsmålene (MDG), som avløste bærekrafsmålene i 2015. Hun peker på en stor endring.


- Tidligere ble private selskaper oppfattet som 'de slemme', men nå har tonen endret seg, og jeg opplever mer en følelse av en delt samtale der vi ser på hva privat sektor kan bidra med. Da FNs bærekraftsmål ble lansert, sa daværende visegeneralsekretær i FN, Jan Eliasson, at partnerskap er det nye lederskapet, og det tror jeg på. Ved å ta det man er best på og bringe det sammen med andre, kan selskaper og organisasjoner skape løsninger sammen. De er fremtidens ledere, sier hun.

 

Heather Johnson
Heather Johnson
Bærekraftsdirektør, Ericsson

Ypperste eksperter

Hos CARE Denmark ser Jonas Engberg frem til å bruke organisasjonens dype lokale kunnskap for å fremme konkrete løsninger for noen av verdens fattigste - i dette tilfellet småbønder i Kenya.
 
- Vi har tross alt lang erfaring med å jobbe i land med humanitære utfordringer. Vi kjenner strukturene, myndighetene, kulturen og befolkningen og de formelle og uformelle måtene. Vi vet hva utfordringene er og hvordan man tilpasser løsninger inn i en kulturell kontekst, sier han.
 
I dette tilfellet er løsningen Chr. Hansens biologiske plantevernprodukt Nemix C, som har som mål å skape mer produktivt og bærekraftig landbruk, lokal økonomisk vekst og dermed et bedre livsgrunnlag for småbønder.
 
- Det er disse forretningsbaserte bærekraftstiltakene som løfter folks liv slik at de kan klare seg selv. Det tilfører enorm styrke å sette vår humanitære innsats sammen med et selskap som kommer bøndenes kjernevirksomhet til gode. Chr. Hansen er de ypperste ekspertene innenfor sitt felt, og vi er - i all beskjedenhet - det vi også, og da kan vi virkelig få til noe, og sammen utgjøre noe som kan få stor betydning.

 

FNs bærekraftsmål

I 2015 vedtok verdens stats- og regjeringssjefer 17 bærekraftsmål, som innen 2030 skal skape en mer bærekraftig utvikling for både mennesker og jorden. De globale målene kalles også bærekraftige utviklingsmål. Målene er blant annet å eliminere fattigdom og sult, redusere ulikhet og fremme likhet, sikre ansvarlig forbruk og produksjon, skape anstendige arbeidsplasser og mer bærekraftig vekst, samt og sikre god utdanning og helse for alle.

Les mer om bærekraftsmålene her

 

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?