SDG 17
Av:
Charlotte Holst

CARE og andre humanitære organisasjoner benytter seg av selskaps-ekspertise : “Sammen kan vi utgjøre en stor forskjell”

Private selskaper og humanitære organisasjoner jobber i dag ofte i likeverdige partnerskap. For selskapene handler det ikke bare om veldedighet, men også om forretningsutvikling. Modellen er en av de mest lovende for fremtiden og omfavner FNs bærekraftsmål 17. CARE som er en av organisasjonene vi skriver om i denne artikkelen, får også mye oppmerksomhet i disse dager på grunn av deres arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder, da dette er tema for innsamling til TV-aksjonen i NRK 20. oktober.

Innsikt
Industri

sdg

Verdensmål 17: Samarbeid for å nå målene

Vi må styrke det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling og øke finansieringen for å nå våre mål.

Serie: Fondsmagasinet har fokus på FNs bærekraftssmål og forteller i en artikkelserie om hvert av de 17 målene.

sdg

Bioteknologiselskapet Chr. Hansen har innovasjonskraft, teknisk kunnskap og konkrete løsninger. Hjelpeorganisasjonen Care  kjenner kulturen, myndighetene og lokalsamfunnene i Kenya. Sammen kan de skape grunnlag for at småbønder kan fortsette å dyrke avlinger der de bor og ikke tvinges til å utvandre. Dette er - stort sett - hva partnerskapet mellom de to aktørene på den globale bærekraftsveien handler om.


Leder for partnerskap og innovasjon i Care Danmark, Jonas Engberg, sier det er et strategisk mål å inngå partnerskap med selskaper som har løsninger som kan støtte verdens fattigste til å jobbe seg ut av fattigdom.

- Vi ønsker i økende grad å henvende oss til de spesifikke løsningene, men vi må også erkjenne at kompetansen vår til å komme med innovative løsninger er begrenset. Der må vi samarbeide tett med selskaper som Chr. Hansen, som er spesialister, sier han.

"Samarbeid er helt avgjørende for å nå alle målene, uten samarbeid går det ikke"
Andreas Rasche, professor i samfunnsansvar ved Copenhagen Business School.

Kryss av i CSR-rapporten

Som professor Andreas Rasche sier, så har man med ekte mennesker å gjøre som skal komme overens.  Mennesker som kommer fra veldig forskjellige sektorer: den ene fra private selskaper og den andre fra NGO-verdenen. Oppfatningen av hvem "de andre" er, har imidlertid endret seg. I dag er partene langt mer lik enn tidligere, sier professoren:

- Forestillingen om at frivillige organisasjoner er veldig interessert i partnerskap fordi de er sultne på finansiering og går til selskapene som skriver en sjekk til dem en gang i året, holder ikke lenger. Det bildet er utdatert, sier han.

Tidligere var partnerskap mer veldedighet, med et selskap som donerte litt penger til frivillige organisasjoner og deretter krysset av i CSR-rapporten (rapport om samfunnsansvar). Men det er historie. I private selskaper blir partnerskap tatt veldig seriøst og blir sett på som forretningsutvikling. Som Annemarie Meisling sier om samarbeidet med Care:

- Vi kan tilby innovativ teknologi for å fremme utviklingsagendaen. Målet er at bærekraftsmålene og kommersielle visjoner kan gå hånd i hånd.

 

Bønder
CARE Denmark og Chr. Hansen skal hjelpe småbønder i Kenya sammen. Mange er avhengige av å sprøyte avlingene sine med kjemiske plantevernmidler. Chr. Hansens produkter er naturlige og kan øke bøndenes produksjon uten å påvirke deres helse (foto: CARE

Heather Johnson hos Ericsson har tidligere jobbet med de mindre kjente tusenårsmålene (MDG), som avløste bærekrafsmålene i 2015. Hun peker på en stor endring.


- Tidligere ble private selskaper oppfattet som 'de slemme', men nå har tonen endret seg, og jeg opplever mer en følelse av en delt samtale der vi ser på hva privat sektor kan bidra med. Da FNs bærekraftsmål ble lansert, sa daværende visegeneralsekretær i FN, Jan Eliasson, at partnerskap er det nye lederskapet, og det tror jeg på. Ved å ta det man er best på og bringe det sammen med andre, kan selskaper og organisasjoner skape løsninger sammen. De er fremtidens ledere, sier hun.

 

FNs bærekraftsmål

I 2015 vedtok verdens stats- og regjeringssjefer 17 bærekraftsmål, som innen 2030 skal skape en mer bærekraftig utvikling for både mennesker og jorden. De globale målene kalles også bærekraftige utviklingsmål. Målene er blant annet å eliminere fattigdom og sult, redusere ulikhet og fremme likhet, sikre ansvarlig forbruk og produksjon, skape anstendige arbeidsplasser og mer bærekraftig vekst, samt og sikre god utdanning og helse for alle.

Les mer om bærekraftsmålene her

 

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?