vaisala
Av:
Thomas Jensen (tekst) og Vaisala (foto)

Vaisala - Finske måleinstrumenter som kjører rundt på Mars

Finland har mer enn Nokia å by på. Et eksempel er selskapet Vaisala, som lager høyteknologisk sensor- og måleutstyr. Et veldig interessant selskap, forklarer porteføljeforvalter Niklas Kristofferson, i denne artikkelen.

Aksjer
Aktivt eierskap
Skandinavia

Du har garantert vært i kontakt med det finske selskapet Vaisalas produkter når du har tatt fly eller har sjekket værmeldingen på nettet. Vaisala er verdensledende innen måleutstyr for romfart, hvor produktene på flyplassen forteller flygeledere og piloter hvordan vind og sikt er når flyene tar av og lander, eller i meteorologien, når deres automatiske sonder sendes opp over hele kloden for å registrere vind- og skyforholdene høyt over jordens overflate. Og hvis vi går enda høyere, mange millioner kilometer ut i verdensrommet, har Vaisalas sensorer bidratt til å utforske Mars. Første gang var i 2012 på Curiosity-oppdraget og på den nå aktuelle lanserte raketten som lander på Mars neste år.

- Det er ganske utrolig at utstyret vårt kjører rundt Mars og at flere er på vei opp dit. Vi ble valgt av partneren vår, det finske meteorologiske instituttet, for Mars-oppdragene, fordi sensorene våre er veldig presise, samtidig som de er veldig små og nesten ikke bruker energi, sier Kjell Forsén, administrerende direktør i Vaisala.

Det finske meteorologiske instituttet har vært involvert i utviklingen av det sentrale MEDA-instrumentet (Mars Environmental Dynamic Analyzer). Instrumentet er basert på Vaisalas trykk- og fuktighetssensorer, som brukes til å samle nøyaktige målinger for studiet av atmosfæren rundt Mars.

 

 

Kjell Forsén
Administrerende direktør for Vaisala, Kjell Forsén, trekker seg tilbake ved utgangen av året, når Kai Öistämö tar over.

Vekst i nytt forretningsområde

Selskapet Vaisala utgjør en del av fondsporteføljen til blant andre aksjefondet Nordea Innovation Stars

- Vaisalas gode evne til å utvikle nye produkter basert på deres kunnskap, teknologi og en sunn utviklingskultur har hjulpet dem med å også eksponere seg mot det nye forretningsområdet Industrial Measurements. Det har overbevist oss om potensialet i selskapet. Det har virkelig vært en spennende reise de har vært på, og det ser ut til å fortsette, forklarer porteføljeforvalter Niklas Kristofferson fra Nordea Asset Management.

Vaisalas virksomhet kan deles inn i to hovedområder: Weather and Environment, som utgjør to tredjedeler av den totale omsetningen på litt over 400 millioner euro, og som inkluderer alle måle- og sensorinstrumenter og systemer for flyplasser og meteorologi. Og så Industrial Measurements, som står for den siste tredjedelen av inntektene. Her er de viktigste produktene som sensorer og systemer som automatisk overvåker kritiske parametere som temperatur, fuktighet og CO2-konsentrasjon i blant annet laboratorier og lager. Vaisalas sensorer er satt opp flere steder, og målingene overføres i sanntid, slik at det aktuelle selskapet hele tiden kan følge med på om forholdene er som de skal, ved hjelp av Vaisalas overvåkingssystemer.

- Innenfor Weather and Environment, hvor vi allerede har en stor markedsandel, er det selvfølgelig vanskelig å vokse mye mer, når vi allerede er så store som vi er. Men innenfor Industrial Measurements har vi virkelig vært i stand til å utvide virksomheten de siste årene ved å lansere nye produkter. Vi har nylig lansert et produkt som kan måle metan og fuktighet i forbindelse med biogassproduksjon, og det er laget på en ganske unik måte, hvor det gikk raskt fra oppdagelsen av metoden, til det var et produkt på gaten , sier Kjell Forsén.

Vaisala
En medarbeider er i gang med å sjekke – under helt rene forhold – en del av et Vaisala-produkt, før neste steg i fremstillingen.

Oppfører seg ordentlig

En stadig større gruppe av Nordeas fond, de såkalte Stars-fondene, har et ekstra analyselag i seg når man velger selskaper til fondene. Da ser man på hvordan et gitt selskap presterer innenfor de såkalte ESG-parametrene (Environment, Social and Governance). Det er en måte å beregne hvordan et selskap oppfører seg mot sine ansatte, underleverandører og samfunnet rundt seg. Her gjør Vaisala det veldig bra og får toppkarakter fra Nordeas ESG-analytikere og blir vurdert som et veldig bærekraftig selskap.

- For det første gjør Vaisalas produkter det mulig for brukerne å oppnå energieffektivitet og ressurseffektivitet, noe som skaper god verdi for samfunnet og miljøet. For det andre vurderer vi at de har en sunn bedriftskultur overfor ansatte og leverandører. På denne måten kontrollerer Vaisala sin verdikjede på en bærekraftig måte, sier Quentin Hutteau, ESG-analytiker i Nordea.

I sitt analytiske arbeid har Quentin Hutteau dykket inn i Vaisalas forhold til sine leverandører og har undersøkt om selskapet lever opp til bransjestandarder og sertifiseringer. Han har gjort dette for å få et helhetsbilde av Vaisalas forretningsmodell.

- Et veldrevet selskap som har full kontroll over verdikjeden, miljøpåvirkningen, ansattes forhold og så videre, vil vanligvis prestere bedre enn andre lignende selskaper som ikke har kontroll over dette. Det er slike ting vi finner ut gjennom ESG-analysen vår, sier Quentin Hutteau.

Vaisala
Illustrasjonen gir en oversikt over hvor mange produkter Vaisala tilbyr for luftfart og flyplasser.

Konkurrenter ikke så komplette

Vaisala er spesielt sterke i markedet innenfor området Weather and Evironment, hvor de har en stor markedsandel. Det er for eksempel ingen andre selskaper som kan tilby en komplett utstyrspakke for en flyplass som dekker alt innen værobservasjoner.

- Våre konkurrenter har bare noen få produkter og kan ikke tilby hele paletten slik vi kan, sier Kjell Forsén.

Niklas Kristofferson understreker også Vaisalas unike posisjon innenfor deres forretningsområder.

- Vi har stor tillit til Vaisalas forretningsmodell fordi de er flinke til å skalere salget av produktene sine. Vi har tidligere sett at de med suksess har kjøpt opp en mindre konkurrent, for raskt å få et godt salg av dette produktet, slik at oppkjøpene blir veldig lønnsomme. Vi forventer at Vaisala vil foreta et par oppkjøp de neste årene, noe som ytterligere vil bidra til god vekst, avslutter porteføljeforvalteren.

 

 

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?