h
Av:
Stein Korterud

STARS-fondene som trosser corona

Aksjer
Bærekraftige fond

Stars-fondene som trosser coronakrisen

Flere av aksjefondene til Nordeas profilerte og bærekraftige Stars-fond har trosset det svært turbulente markedet den siste tiden og faktisk oppnådd positiv avkastning hittil i år. Årsaken til at Stars-fondene har klart seg bedre enn mange andre aksjefond så langt i 2020 er flere, men en viktig årsak er at Stars-fond har konsentrerte porteføljer som investerer lite eller ingenting innenfor olje-og oljeservicesektoren, og har således unngått å bli direkte påvirket av en dramatisk mye lavere oljepris.

En annen medvirkende årsak til den positive fondsavkastningen er at svakere kronekurs gjør at avkastningen til Stars-fondene som investerer i utlandet  påvirkes positivt. Dersom norske kroner svekker seg mens du har pengene plassert i utenlandske aksjefond, vil aksjeavkastningen målt i norske kroner øke.

Dette gir selvfølgelig ingen garanti for at Stars-fondene vil utvikle seg like positivt fremover, men det er fint å se at fondene kan ha en god utvikling, også i urolige markeder.

Stars-fondene kjennetegnes ved at de investerer i selskaper som er ekstra gode på å håndtere risiko og muligheter relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk(ESG). Derfor er Stars-fondene blant Nordeas mest bærekraftige fond.

 

Avkastning hittil i år per 8. mai 2020. Kilde: Nordea

H

 

Også god avkastning i et lengre perspektiv

Ser vi på avkastningen i et lengre perspektiv, så har også flere av Stars-fondene utviklet seg positivt, og de fleste bedre enn den referanseindeksen som de ulike fondene måler seg imot. Hvis vi for eksempel ser nærmere på Nordea Global Stars, som investerer i aksjer over hele verden, så har dette fondet oppnådd en akkumulert avkastning på 76 prosent siden fondets oppstart i mai 2016, mens fondets referanseindeks har steget med 66 prosent i samme periode.

 

Avkastning siden fondets oppstart 18. mai 2016 - per 8. mai 2020. Kilde: Nordea

H

 

Stars-fondene til Nordea et etablert konsept. Nordeas kunder har i mange år hatt muligheten til å investere i kvalitetsselskaper i ulike markeder som tar klimaendringer og samfunnsansvar på alvor.

Det grunnleggende prinsippet bak Stars-fondene er å kombinere tradisjonelle økonomiske nøkkeltall med ESG-analyse. Dette betyr at kun de mest ansvarlige selskapene som også er økonomisk sterke er aktuelle for Stars-fondene. Nordea tror at man på denne måten har mulighet å skape god avkastning og samtidig investere direkte i selskaper som proaktivt tilbyr løsninger på miljømessige og samfunnsmessige utfordringer.

Problemene knyttet til klimaendringer, synkende ressurser, forurensede økosystemer, brudd på menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold og korrupsjon har på ingen måte blitt mindre. Bærekraftige investeringer, som er en av de viktigste måtene å motvirke problemene på, har heldigvis utviklet seg til å bli en megatrend.

Les mer om STARS-fondene her

 

 

 

Merk at dette utelukkende er ment som generell informasjon. Det skal ikke oppfattes som et investeringsforslag eller investeringsråd, og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Du bør alltid lese nøkkelinformasjon og prospekt for ethvert fond og kontakte et Nordea kontor for en rådgivningssamtale før du begynner å spare i fond. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på norde.no - fondsinformasjon eller på et av Nordeas bankkontorer.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 

 

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?