Lars Nørgaard
Av:
Charlotte Holst

Solenergi er enkelt for forbrukerne og ikke veldig avansert

Det blir gradvis enklere og mer fordelagtig å skaffe seg solenergi hjemme. IKEA har nå solpaneler på hyllene i 4 land, og 15 nye land er på vei. Hør hva møbelgiganten og småprodusenter mener om perspektivene innenfor solenergi- og lagring.

Lars Nørgaard
Lars Nørgaard
Softwareingeniør

Den nesten utømmelige energikilden, solen, blir stadig mer utnyttet. Ifølge det danske fagbladet Ingeniøren var 2016 et nytt rekordår for solcellebygging med 75 GW ekstra solcellekapasitet installert globalt. En vekst på 33 prosent på verdensbasis.
Den vanlige forbruker har også oppdaget potensialet for solenergi og mange velger å installere solcellepaneler til eget forbruk. En av dem er programvareingeniør, Lars Nørgaard fra Hvalsø på Sjælland. Han satte opp sitt eget solcelleanlegg i juni i år.
- Det er relativt enkelt - både å sette opp og koble den til. Det er kanskje ikke like enkelt som å montere IKEA-møbler, men det er heller ikke veldig avansert, sier han.
Lars Nørgaards anlegg er dimensjonert i henhold til "beste totalløsning." Hans vurdering er at han vil kjøpe strøm om vinteren, men om sommeren er han "mer enn selvforsynt." Kostnaden på hele anlegget er på 110 000 kroner og vil være tjent inn etter om lag 10 år.

 

Stigende interesse for energi
Interessen for å være selvforsynt med energi øker. Jens Ottosen, som distribuerer produkter fra norsk grønn energi, sier at forbrukere, til tross for stor usikkerhet rundt støtteordninger, har blitt mye mer interessert i å skaffe solcellepaneler og batteriløsninger for hjemmebruk.
- Nesten alle som handler med oss er folk som etterspør batteriløsninger. Folk har blitt lei av avgifts hysteriet. Derfor vil de ha noe som er sitt eget. Interessen øker ettersom teknologien rundt dette har blitt så bra, sier Jens Ottosen.

 

Lars Nørgaard

Kjøttboller og solcellepaneler
En stor - og kanskje litt overraskende aktør som har registrert seg for å tilby gode solenergi-løsningene for privatpersoner, er den svenske møbelgiganten IKEA. Sustainability Manager hos IKEA, Jonas Engberg sier følgende:
"Ser vi frem i tid så vil prisene bli så lave og effektiviteten så høy at man kan gjøre dette uten offentlige tilskudd. Utviklingen av teknologien skjer raskt, også med tanke på potensialt mer lagring av energi i  hjemmet.
IKEA anslår at etterspørselen etter solenergi for privatboliger vil være så stor at produktene vil være tilgjengelig på varehusets hyller. Akkurat nå kan du kjøpe solcellepaneler hos IKEA i fire land og flere land er på vei. De er tilgjengelige i Nederland og Storbritannia, men ennå ikke i Norge. Det er ikke alltid like lett å få et slikt produkt ut til forbrukerne, sier Jonas Engberg.
"Det er et svært atypisk IKEA-produkt. Det er blant annet mange installasjonsoppgaver som vi ennå ikke har stor kompetanse på, så har vi hele serviceaspektet. Vi må finne ut hvordan den bakenforliggende organisasjonen skal styres, og om vi selv skal stå for det, eller samarbeide med eksterne selskaper.
Blant annet har det vært nødvendig å innhente noe kompetanse om det enkelte lands lovregulering, da solenergi er et komplekst område med ulike vilkår.
- Det er delvis lovverket, som er forskjellig fra land til land. Så finnes det ulike nettmålesystemer og kombinasjoner av kraftnett, som betyr at vi ikke bare kan tilby en ensartet løsning. Derfor har det tatt litt lenger tid enn vi hadde planlagt, sier Jonas Engberg.

 

En utømmelig energikilde
Jorden mottar 120.000 terawatt solstråler (sollys) årlig. Det er 20.000 ganger mer enn hele verdens totale energiforbruk

Kilde: Office of Science, US Department of Energy


Solenergi og pris
Et fullt solsystem med batteri selges i Sveits for rundt 70.000 kroner. Hvis man har et IKEA-familiemedlemskap, får man 15 prosent i rabatt. Gjennomsnittlig tilbakebetalingstid for investeringen anslås å være mellom 7 og 10 år, avhengig av størrelse, retning på taket, skråningen etc.


Kilde: IKEA

 

Prisene faller
IKEA må lære seg markedene og finne de rette samarbeidsformene. Men vi har en klar målsetting om at solenergi og tilhørende hjemmebatterier skal være en del av sortimentet i alle våre møbel butikker, og at det må være enkelt og trygt å installere hjemme.
"Vi ønsker å muliggjøre et mer bærekraftig liv for vår kunder. Vi gjør det gjennom LED-pærer, avfallssortering og så videre. Vi selger jo mange produkter som bruker energi, men vi ser nå muligheter for også å levere energi til forbrukerne, sier Jonas Engberg.
IKEA har øvd seg i sine egne varehus.
"Vi har som mål å produsere mer fornybar energi innen 2020 enn vi forbruker. Derfor har vi blant annet investert tungt i solcellepaneler i våre egne varehus og således fått en del kunnskap om dette, og vi kan se at prisene faller og at effektiviteten øker. Prisene har falt kraftig de siste 10 årene, derfor er det et interessant marked for oss å gå inn i.

Vil være selvforsynt
Jens Ottosen fra norsk grønn energi har selv solcellepaneler hjemme, samt flere elektriske biler og et hjemmelaget batterisystem han eksperimentere med. Man kan trygt si at han er en stor entusiast i forhold til fornybar energi. Men Jens Ottosen sier at mange av de vanlige forbrukerne han snakker med er veldig ivrige etter å handle klimatisk, men også å bli uavhengig av ekstern energiforsyning.
"Det er mange som går med en drøm om å kutte strømledningen helt og være selvforsynt med energi, og det er slett ikke urealistisk, sier Ottosen.
På IKEA er Jonas Engberg også ganske sikker på at solen vil bli en bestselger.
"Vi er ganske overbevist om at stadig flere vil starte med å lage og selge solsystemer. Når vi kan gjøre en god forretning ut av det, så kan andre det også, og her kan vi som en stor merkevarebedrift bane vei, sier Engberg.

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?