Forced labour
Av:
Thomas Bjerg

Rapport om tvangsarbeid fikk fart på Nordeas analytikere

Det amerikanske teknologiselskapet Cisco er veldig opptatt av å drive selskapet ansvarlig , så det vakte oppsikt da en tenketank beskyldte selskapet for å hjelpe og støtte tvangsarbeid i Kina. Nordeas ESG-analytikere gikk umiddelbart i dialog med Cisco, og det ga resultater.

Aksjer
Aktivt eierskap
USA

I mars 2020 kom en avslørende rapport om tvangsarbeid i Kina som omfattet over 80 globale selskaper, inkludert det amerikanske selskapet Cisco. Det fikk Nordeas ESG-analytikere til å gå i direkte dialog med Cisco for å få selskapet til å redegjøre for sine kinesiske underleverandører.

Rapporten fra tenketanken Australian Strategic Policy Institute hevder at kinesiske selskaper systematisk utnytter den muslimske minoriteten uigurer i statsorganisert tvangsarbeid. FN har også kritisert Kina skarpt for å forfølge uigurene. I følge rapporten benytter selskaper i mange deler av Kina tvangsflyttede muslimske arbeidere i Xinjiang-provinsen. Her holder den kinesiske staten tilbake en million uigurer i såkalte re-education camps.

I følge rapporten har staten opprettet et system der de transporterer fangene i lukkede jernbanevogner og har vakter som overvåker og "omskoler" uigurene. Vaktene tvinger uigurene til å fornekte sin muslimske tro, for så å  lære dem  kinesiske verdier.

Nordea og Cisco undersøkte ulike kjeder av leverandører

Rapporten nevner Cisco, som bl.a. produserer nettverksutstyr, som et av 82 globale selskaper som bruker kinesiske selskaper som underleverandører. Påstandene fikk Nordeas ESG-analytikere i Nordeas team for ansvarlige inverstinger til å undersøke situasjonen grundig.

- Vi startet en dypere undersøkelse, og vi gikk i dialog med Cisco, som også selv undersøkte kjeden av egne underleverandører nærmere. Heldigvis fikk vi bekreftet at Cisco ikke var tilknyttet to kinesiske selskaper, slik det hevdes i rapporten. Det var en lettelse, men også en bekreftelse på vårt syn på selskapet og hvordan selskapet håndterer risikoen, sier Philip Wrangberg, som er ESG-analytiker i Nordeas team for ansvarlige investeringer.

Philip Wrangberg
Philip Wrangberg
ESG-analytiker, Nordeas Responsible Investment-team

Cisco skaper åpenhet om leverandører

Beskyldningene var vanskelige for Cisco, som gjør veldig mye for å opptre ansvarlig og bærekraftig. Cisco har bl.a. hjulpet til med å grunnlegge organisasjonen Responsible Business Alliance. Den negative publisiteten tvang Cisco til handling.

Cisco publiserer nå navnene på de viktigste underleverandørene, og selskapet har inngått kontrakter som gjør det mulig å avslutte samarbeidet hvis leverandører bryter menneskerettigheter. I tillegg kontakter Cisco sine leverandøransatte med tilbud om e-læringskurs om rettighets- og spørreundersøkelser. Her svarer de ansatte på blant annet arbeidsforhold og generelle vilkår. Cisco utfører også leverandørrevisjoner når det er mulig.

- De har utviklet et robust system for å håndtere risiko rundt f.eks. tvangsarbeid. De kan forhindre det, og de kan oppdage og handle på det, hvis det oppstår. Det er ganske uvanlig i IT-bransjen å publisere navnene på underleverandørene, sier Philip Wrangberg.

Cisco1
En kritisk rapport om tvangsarbeid i Kina omfattet det amerikanske selskapet Cisco og fikk Nordeas analytikere, sammen med Cisco, å undersøke forholdene nærmere.

Vanskelig å kontrollere alle kjedene i Kina

Wrangberg understreker at rapporten fremhever et omfattende og alvorlig problem som er vanskelig å overvinne i et land som Kina. Her belønner staten økonomisk de selskapene som tar imot tvangsarbeidere fra Xinjiang.

- Problemet er spesielt komplisert i Kina, hvor vi har motparter som ser helt forskjellig på menneskerettigheter. Underleverandørene har sine egne underleverandører, og det kan være vanskelig å sjekke om hver enkelt ansatt langt ute i kjeden jobber frivillig.

Cisco2
Problemet er mer komplekst hos produsenter av IT-maskinvarer enn i for eksempel klesindustrien, som også har hatt søkelyset på seg flere ganger.

Mange leverer komponenter til Ciscos utstyr

Problemet er mer komplekst hos produsenter av IT-maskinvarer enn i for eksempel klesindustrien, som også har hatt søkelyset på seg flere ganger. I dag offentliggjør selskaper som H&M hvor råvaren i en T-skjorte stammer fra, hvor den er sydd, og hvor mange arbeidere det er i fabrikken. I tillegg er nettverksutstyr og rutere som Cisco produserer, langt mer komplekse enn klær.

- Det inngår utrolig mange komponenter og leverandører som gjør det vanskelig å kontrollere alle ledd i kjeden, sier Philip Wrangberg, og nevner at Cisco har 600 direkteleverandører i 14 land. De leverer 140 000 forskjellige komponenter.

"Hvis vi jobber med et selskap kan ratingen gå opp, eller den kan gå ned hvis de ikke opptrer bærekraftig. Det påvirker selskapets verdi"
Joakim Ahlberg, Lead Portfolio Manager for North American Stars

Nordeas Stars fond måler alle selskapene på bærekraft 

Nordea samler inn data systematisk og har standardiserte vurderinger med henblikk på hvor gode selskapene er på ESG, forklarer Joakim Ahlberg. Han er Lead Portfolio Manager for Nordea North American Stars og co-manager for Nordea Global Stars, begge fondene har eiendeler i Cisco.

- Vi undersøker selskapene selv og deler informasjon med ESG-teamet, men vi samler også inn mye informasjon fra eksterne partnere og frivillige organisasjoner. Basert på dem gjør vi standardiserte vurderinger av selskapenes verdi og deres potensielle risiko og sårbarhet rundt for eksempel tvangsarbeid.

Stars-fondene klassifiserer selskaper som A, B og C i henhold til deres evne til å opptre bærekraftig. For å bli tatt opp i et Stars-fond må et selskap ha minimum B-rating.

- Hvis vi jobber med et selskap, kan ratingen gå opp, akkurat som vi straffer de som ikke oppfører seg bærekraftig med en lavere rating. Det påvirker verdien av selskapet, sier Joakim Ahlberg.

Grundige undersøkelser gjorde analytikerne trygge

Heldigvis for Cisco førte ikke den australske rapporten til en lavere score. Tiltakene og den grundige undersøkelsen overbeviste analytikerne.

- De har utviklet et robust system, og det får oss til å føle oss trygge. Vi mener at det er mest fordelaktig å stille krav og innflytelse innenfra. Alternativet kan være å stoppe handelen med Kina, men det vil ikke være til nytte for folk og arbeidere som mister jobben, sier Philip Wrangberg.

 

 

 

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?