Barn som leker
Av:
Outi Rönnqvist

Ansvar handler om å gjøre noe noe konkret

Uttalelser og retningslinjer er en god start, men til slutt er det hva vi faktisk gjør som fører til endringer. Fjorårets covid-19-pandemi fikk hele verden til å innse viktigheten av å være forberedt på fremtidens utfordringer. Det ble gjort store fremskritt innenfor bærekraft, og Nordeas fond gjorde flere ansvarlige investeringer enn noen gang før. Her har vi samlet noen av de viktigste delene av årsrapporten for ansvarlige investeringer i 2020.

Aktivt eierskap
Bærekraft
Fond

Nordea opptrer som aktive eiere i sine fond. Vi har muligheten til å påvirke de selskapene vi inkluderer i fondene våre. I praksis gjøres dette på mange forskjellige måter - for eksempel ved å stemme på generalforsamlinger, delta i dialog med selskaper, delta i nominasjonskomiteer, besøke produksjonsanlegg, eller samarbeide med andre investorer for å skape positiv utvikling i bransjer eller selskaper.

Hvor ansvarlig en investering er, vurderes normalt ut fra tre kriterier: miljø, samfunnsansvar og forretningsetikk, såkalte ESG faktorer. I 2020 hadde vi 924 dialoger om ESG-spørsmål med selskaper som inngikk i Nordeas fond. I de fleste tilfeller (348) gjaldt det eierstyring og selskapsledelse, men miljøspørsmål (311) og samfunnsansvar (265) var ikke langt etter. På grunn av covid-19-pandemien var det ikke like mange feltbesøk i produksjonsanlegg i utlandet som normalt, men takket være virtuelle kommunikasjonsverktøy kunne vi i stedet ha en dialog med flere selskaper enn i tidligere år.

 

Dialoger_2020
I 2020 diskuterte vi ESG-spørsmål og hadde 924 dialoger med selskaper i Nordeas fondsporteføljer.
Slik stemte vi i 2020

Pandemien påvirket også Nordea Funds sin representasjon på de ordinære generalforsamlingene. Mange av møtene ble holdt digitalt, og når fysisk tilstedeværelse var umulig, var antall deltakere lavt på grunn av reisebegrensninger og regler for hvor mange som fikk lov til å samles. Det meste av stemmegivningen på generalforsamlingene ble derfor gjennomført via en ekstern tjeneste for fullmakt. Tjenesten inkluderer å tilby beslutningsmateriale til institusjonelle investorer, slik at avstemming kan utføres bærekraftig, uten unødvendige reiser.

Avstemming på generalforsamlinger er en viktig del av Nordeas aktive eierskap. Generalforsamlingen er det høyeste beslutningsorganet i et selskap, og stemmene bestemmer ofte selskapets fremtidige retning.

I fjor stemte vi for flere klima- og miljørelaterte forslag initiert av investorer. I tillegg har vi bidratt med ekspertkunnskap for å hjelpe selskaper med å utvikle sin utbytte- og godtgjørelsespolicy. I 2020 benyttet Nordeas fond sin stemmerett på totalt 701 generalforsamlinger. .

På vår digitala portal kan du se hvordan Nordeas fond stemte på de mange forslagene.

Handler alene eller i samarbeid med andre investorer

I tillegg til vårt arbeid med å påvirke selskaper, deltok 19 analytikere fra Nordeas team for ansvarlige investeringer i totalt 27 internasjonale tiltak for å løse fremtidige utfordringer.

Et av disse tiltakene er  Access to Medicine Index, med sikte på å analysere og sammenligne hvordan verdens største farmasøytiske selskaper kan gjøre medisiner, vaksiner og diagnostikk mer tilgjengelig for mennesker i lav- og mellominntektsland.

Nordeas team for ansvarlige investeringer var også representert i FN:s bransjeoverskridende ekspertgruppe ,som ble etablert i 2020 for å motvirke antimikrobiell resistens, som inkluderer bakterier som blir resistente mot antibiotika. Før det deltok teamet også i gruppen rådgivende eksperter for indeksen som overvåker hvordan farmasøytiske selskaper opptrer i forhold til stadig mer utbredt resistens mot medisiner.

 I fjor fortsatte arbeidet med å forbedre rapporteringen om menneskerettighetsspørsmål gjennom indeksen Corporate Human Rights Benchmark som vurderer retningslinjene og rutinene til de 230 største globale børsnoterte selskapene for å se om de respekterer menneskerettighetene. Siden 2016 har Nordea sponset og vært medlem av styringsgruppen for prosjektet, som nå er en del av World benchmarking Alliance. Nordea har siden 2016 også vært med i Investor Alliance for Human Rights med fokus på investorenes ansvar for å respektere menneskerettighetene.

Mange samarbeidsinitiativer ledet av investorer handler også om klimaendringer og forbedring av selskapenes måter å ikke bare vurdere, men også rapportere om klimarelaterte risikoer. Investorene i Climate Action 100+ jobber for å påvirke verdens største klimagassutslippere, og få dem til å ta nødvendige tiltak for å bremse klimaendringene. Gruppen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) er et forum for samarbeid der investorer kan dele informasjon og etablere felles retningslinjer for å motvirke klimaendringene. Arbeidsgruppen Task Force on Climate-Related Financial Disclosures arbeider for mer detaljert rapportering av klimarelaterte risikoer. Mange av Nordeas fond følger arbeidsgruppens anbefalinger. I fjor fortsatte vi også å ha dialog med de som står for verdens største klimagassutslipp, et arbeid som startet opp i 2019.

 

 

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?