Innovation Stars
Av:
Nina Azoulay

Nytt fond - Nordea Innovation Stars

Innovasjon og nye kommersielle ideer som kan slå rot på tvers av flere markeder: Det er fokuset i Nordeas nye spennende aksjefond - Nordea Innovation Stars. Fondet foretar investeringer mye tidligere enn vanlig i vekstkurven for selskaper, og bruker en 3-7-årig investeringshorisont for å øke avkastningspotensialet. Les om det nye Stars-fondet nedenfor.

Aktivt eierskap

En lydbokplattform som har revolusjonert forlagsbransjen. Velvillige bakterier som kan sikre fremtidens matforsyninger. Og programvare som kan behandle røntgenskanninger og akselerere produktiviteten ved sykehus. Dette er oppfinnelsene bak noen av de mest innovative selskapene i Norden, som raskt har fanget nye markeder og store markedsandeler. Innovativ tenking er fokusområdet til det nye investeringsfondet, Nordea Innovative Stars.

"Fokuset for det nye fondet er på innovative selskaper, med sekulært vekstpotensial - ved å gå inn i nye markeder og legge gamle forretningsmodeller til side," forklarer Niklas Kristoffersson, porteføljeforvalter for Nordea Innovative Stars.

"Vi ser etter forretningsmodeller som potensielt kan gi høy fremtidig avkastning , og det er derfor vi oppsøker selskaper som også har et konkurransefortrinn, kombinert med en lang vekstvei foran seg," utdyper Carl Mattiasson, som forvalter fondet sammen med Niklas.

For å utnytte den fulle veksten og den høye potensielle avkastningen, investerer Nordea Innovative Stars i selskaper på et langt tidligere stadium enn mange andre - nemlig mens vekstkurven fremdeles er forholdsvis lav.

"Det er vanligvis de største selskapene i markedet som rangerer høyest i en markedsindeks, men det er ikke nødvendigvis de som har størst vekst. Vekst er vanligvis drevet av ulike former for innovasjon, og det er selskaper som er i stand til innovasjon som vi fokuserer på, sier Niklas.

Niklas Kristoffersson
Porterføljeforvalter, Nordea Innovation Stars

Suksess alene er ikke nok
Innovasjon og forsøk på endringer i markedet er ofte forbundet med nystartede selskaper, men Nordea Innovation Stars fokuserer på andre typer selskaper. Mange av fondets investeringer er i unge og raskt voksende selskaper, mens andre er "kjente fjes", dvs. markedsveteraner som har økt sitt langsiktige vekstpotensial gjennom innovasjon.

- Et eksempel på slike selskaper er  Chr. Hansen, som viser bærekraftig vekst ved å investere betydelig i produktutvikling. Det er et etablert selskap som opprettholder vekst ved å legge til nye produkter i sortimentet og utvide driften til nye markeder samtidig, sier Niklas Kristoffersson fra det danske biovitenskapsselskapet, som løser utfordringene med matproduksjon, ved å utvikle gode bakterier.

Katarzyna Salacinska
ESG-analytiker

Feltbesøk og dialog

Det nye fondet er en del av Nordea Stars-familien, noe som betyr at alle selskapene i universet blir vurdert og valgt på bakgrunn av spesifikke ESG-kriterier: miljø, sosiale forhold og god forretningsetikk. Fondets porteføljeforvaltere jobber tett med et dedikert team av ESG-analytikere fra avdelingen i Nordea som jobber med ansvarlig investeringer. En del av ESG-arbeidet innebærer at har vi en aktiv dialog med selskapene der investeringene gjøres, forklarer ESG-analytikeren Katarzyna Salacinska:

"Vi prøver å opprettholde jevnlig kontakt med selskapene som eier andeler i Stars-fondene våre. Dette inkluderer sporadiske feltbesøk i deres hovedkvarter og fabrikker. Vi samarbeider proaktivt med selskaper når vi ser betydelige ESG-risikoer som kanskje ikke styres tilstrekkelig, eller hvis det er muligheter som ikke utnyttes fullt ut, og vi jobber også med dem for å promotere temaer relatert til FNs globale bærekraftsmål."

"ESG er en tillitsplikt for investorer"

Svenske Sectra er et av selskapene i Nordea Innovation Stars. Selskapet produserer røntgenprogramvare og har opplevd et gjennombrudd i det amerikanske markedet, og Katarzyna Salacinska og hennes team har vært i dialog med dem om spørsmål om produktkvalitet, korrupsjonsrisiko og cybersikkerhet.

"Gjennom vår dialog med Sectra kan vi se at de har et veldig modent forretningsetisk program som inkluderer både interne og eksterne revisjoner av datterselskaper og distributører, og grundige revisjoner av et enkelt land hvert år," forklarer Katarzyna. Hun legger til at Sectra også scorer høyt i ESG-evalueringene fordi den har lavest mulig feilfrekvens i produktene sine. De får veldig positive tilbakemeldinger fra kundene og har en sterk kultur for medarbeiderinvolvering som også er fokusert på innovasjon.

De siste årene har ESG vært et veldig nyttig og et mye anvendt verktøy for å vurdere risiko og muligheter i enkeltbedrifter, påpeker hun.

"Vi tror vi kan tilføre investorer verdi ved å bruke ESG aktivt i analysene og investeringsbeslutningene våre, spesielt gjennom investeringsstudier og resultatovervåking. Det betyr at vi ser på ESG som en del av vår tilsynsplikt overfor våre investorer, sier Katarzyna Salacinska, og legger til at en rekke nylige analyser har vist at ESG-bevisste selskaper har vist seg mer motstandsdyktige under coronavirus-pandemien, og har prestert bedre enn markedet som helhet.

Carl Mattiasson
Porteføljeforvalter, Nordea Innovation Stars

Nordiske selskaper dominerer

På lang sikt vil faktorer som god selskapsstyring, sosiale forhold og miljø bli enda viktigere konkurranseparametere, ifølge Niklas Kristoffersson. De nordiske landene har allerede et betydelig fokus på både ansvarlighet og bærekraft, og kombinert med innovasjon gir dette oppskriften på morgendagens forretningsmodeller, påpeker han.

"Det unike med Norden er at vi har veldig mange innovative selskaper som har gode resultater internasjonalt. De nordiske landene er ganske små markeder i seg selv, og derfor er selskaper ofte raskt tvunget til å oppsøke andre markeder og bli globale. Dette gjør dem mer konkurransedyktige, noe som er en av grunnene til at mange nordiske selskaper lykkes med å bli markedsledere", forklarer Niklas Kristoffersson.

Nordea Innovative Stars har rundt 70 prosent nordiske selskaper og 30 prosent globale, og den totale porteføljen består av nesten 60 selskaper.

"Det er et veldig stort univers å benytte seg av, og det er mange interessante selskaper der ute, men vi forventer ikke å øke antall selskaper vi investerer i. Vi vil heller investere i færre, slik at hvert enkelt selskap veier tyngre i porteføljen. Det er viktig å ikke spre oss for mye, slik at vi kan utnytte den grundige analysen som gjøres på hver eneste investering", sier Carl Mattiasson.

En revolusjon i forlagsbransjen

Et av de nye unge selskapene i det nye Stars-fondet er det svenske selskapet Storytel, som har bidratt til å revolusjonere den nordiske forlagsbransjen med en digital tjeneste som gjør det mulig å streame lydbøker på mobiltelefoner. På bakgrunn av et solid svensk kundegrunnlag har Storytel også utvidet driften til Danmark, Norge og Finland og blitt en stor aktør i Norden. Herfra har selskapet siden forgrenet seg til store deler av Europa, Tyrkia, og nå også India og Latin-Amerika. Det er et godt eksempel på et selskap som er innovativt og forstyrrende, og som benytter seg av vekstpotensialet sitt, påpeker Carl Mattiasson.

"Storytel har bevist sin høykvalitets forretningsmodell i det nordiske markedet og vist at den er i stand til å gjenskape den samme veksten i andre land. Fra selskapets tilstedeværelse i Sverige vet vi at de kan tjene penger på konseptet når de er i gang. Det har vist seg å være et innovativt selskap som gir god avkastning, og som har skapt en konkurransedyktig forretningsmodell som vil fortsette å levere en bærekraftig avkastning over tid. "

 

Nordea Innovation Stars

Det offisielle navnet på fondet heter Nordea Innovation Stars og forvaltes av Nordea Funds Ltd. Fondet er registrert i Finland.

 

Les mer om fondet her

 

 

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?