fireworks
Av:
Jan Telford

Nordeas nye bærekraftige kombinasjonsfond runder milliarden

I november 2019 lanserte Nordea tre nye bærekraftige kombinasjonsfond og etterspørselen etter disse fondene har i løpet av den korte tiden vært veldig stor. Samlet i Sverige og Finland og Norge har disse fondene allerede passert én milliard kroner i forvaltningskapital.

Aktivt eierskap
Bærekraftige fond
Sparing
Henrika Vikman
Administrerende direktør, Nordea Funds

Bærekraftige investeringer har vært en trend ganske lenge, men nå har de etablert seg som en permanent investeringsform, også for deg og meg. En økende andel av ny kapital i markedet blir investert i produkter der bærekraft er en viktig del av investeringsfokuset.
Også i Nordea velger flere og flere privatpersoner å spare i bærekraftige fond. Dette skyldes delvis økningen i antall bærekraftige fond, men også av at tilbudet har økt etter hvert som kundene har vist interesse for bærekraftige investeringer.
- At bærekraftige kombinasjonsfond er så populære viser at de er et viktig tilskudd i fondsutvalget vårt, sier administrerende direktør i Nordea Funds, Henrika Vikman.

Helt fra fondene ble lansert 12. november 2019 har ny kapital strømmet inn i fondene i et raskt tempo, og i begynnelsen av februar var samlet forvaltningskapital over en milliard kroner i de tre fondene. 
- Det er gledelig å se at kundene tenker og ønsker å bærekraft, selv når de sparer og investerer, sier Vikman.

 

 

Her kan du lese mer om våre tre nye bærekraftige kombinasjonsfond

BV

Bærekraftig og globalt

På samme måte som i andre kombinasjonsfond i Nordea benytter fondsforvalterne gjeldende markedssyn også i disse fondene og sørger for at risikonivået er det samme selv om markedet svinger. Fondene sprer investeringene sine globalt.
- I tillegg investerer våre bærekraftige kombinasjonsfond i selskaper som i stor grad tar hensyn til risiko og muligheter når det gjelder miljø, samfunnansvar og forretningsetikk, sier Henrika Vikman.
Fondene investerer enten direkte eller gjennom andre fond i aksjer og obligasjoner som er egnet for produktene i Nordeas bærkraftige fondsutvalg. For mange av investeringene benytter vi egne analyser som vi har produsert selv og for andre investeringer data fra eksterne analyseselskaper.
- I våre egne analyser bruker vi de kvalitetskravene som Nordeas eget team for ansvarlige investeringer har utviklet. Teamet klassifiserer selskapene etter bærekraftsvurderinger og investerer utelukkende i selskaper som oppnår en viss rating. Dette teamet fører også en aktiv dialog med selskapene for at de skal utvikle virksomheten sin i en enda mer bærekraftig retning, forklarer Vikman.
Resten av investeringene vurderes på bakgrunn av ratingen som gitt av analyseselskapet MSCI. Tilsvarende investeres det bare i selskaper som oppnår en viss rating.
 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?