hhih
Av:
Stein Korterud

Nordeas fond investerer ansvarlig

Hvordan du velger å spare vil gjøre en forskjell  

Aktivt eierskap
Selskapene må oppføre seg

Har du tenkt på at du som fondssparer indirekte tilhører og eier de selskapene som fondet investerer i. Fra dette perspektivet kan det være interessant å vite hvordan disse selskapene oppfører seg i ulike sammenhenger. Slipper selskapene ut miljøskadelige stoffer, skjer det brudd på sikkerhetsrutiner eller kanskje til og med brudd på folkeretten? Hvordan selskapene handler og oppfører seg kan på sikt påvirke verdien av selskapet og dermed verdien av sparepengene dine.

I Nordea ​​er det et dedikert team som kontinuerlig analyserer og ser på hvordan selskapene i fondsporteføljen forholder seg til faktorer som miljø, sosiale forhold  og eierstyring - såkalte ESG faktorer. Det kan være å analysere selskapenen om hvordan de kontrollerer sine leverandører, om sikkerhetskontrollene er gode nok, eller om håndteringen av miljøspørsmål er på plass.

hihArbeidet er delt inn i tre trinn, som vi kaller Integrerer, påvirker og velger. Dette arbeidet er beskrevet i Nordeas
policy for Ansvarlige investeringer.

Integrerer

For å kunne ta de riktige avgjørelsene på hvilke selskaper Nordea skal investere i, på vegne av dine fond, har alle Nordeas fondsforvaltere direkte tilgang til ESG-analyse programmet (analyse av miljømessige, sosiale og forretningsmessige aspekter).
Dette betyr at de kan velge aksjer i selskaper basert på finansiell informasjon, samt informasjon om hvordan selskaper håndterer risikoen i forhold til miljø, menneskerettigheter og eierstyring.

Påvirker

Nordea går i dialog med selskaper som ikke overholder internasjonale standarder, og som etter vår mening må bli bedre på å håndtere risiko knyttet til miljø, samfunnsansvar og eierstyring i sin virksomhet.
Men hvis selskapet ikke viser vilje til endring kan Nordeas komité for ansvarlige investeringer beslutte å selge selskapets aksjer i alle Nordeas fondsporteføljer.

Velge bort – siste utvei

Utelatelse av et selskap fra fondets porteføljer er alltid en siste utvei. Men hvis enkelte selskaper bryter med internasjonale standarder og mangler vilje til å endre seg i saker som handler om miljø-, menneskerettighets-, arbeidsrett og eierstyring, velger vi til slutt å selge oss ut av selskapet.

Ingen av Nordeas fond skal investere i selskaper som er involvert i produksjon av klasevåpen, eller i produksjon eller utvikling av kjernevåpenprogram eller atomvåpen. Vi investerer heller ikke i selskaper der mer enn 30 prosent av omsetningen kommer fra salg av kull.

Selskaper som velges bort


Spesifikke etiske kriterier

Noen av Nordeas fond har ytterligere bærekraftskriterier utover det som står i Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Vi kaller disse kriteriene for bestemte etiske kriterier. For eksempel kan fondet utelukke ytterligere produktkategorier eller næringer som spill- eller tobakkselskaper.

Nordea–Stars fond

Bærekraftige fond som tar ansvarlige investeringer enda ett skritt videre

Nordea sine Stars–fond er markedsledende med hensyn til bærekraft. Stars-fondene har nøyaktig samme gjennomgang som våre andre Nordea fond, men de er også dekket av en grundig tilleggsanalyse av miljømessige, sosiale og forretningsmessige aspekter (ESG-analyse). Takket være tilleggsanalysen kan vi identifisere betydelige risikoer og muligheter i selskapenes virksomhet, og vurdere hvor godt de er rustet til å møte fremtidige utfordringer som blant annet mindre ressurser av viktige råvarer.

Målet er å finne langsiktige vinnere og tilby bærekraftige fondsmuligheter til sparere som vil gjøre en forskjell.

Les mer om Nordea Stars-fond her

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?