apples
Av:
Stein Korterud

Nordeas bærekraftige kombinasjonsfond skyter fart

  I november 2019 lanserte Nordea tre nye bærekraftige kombinasjonsfond  med ulik risikoprofil. Fondene ser ut til å ha truffet tidsånden godt.

Bærekraftige fond

Kombinasjonsfondene Nordea Bærekraftige Valg er en god match for de som ønsker at sparepengene deres skal investeres på en ansvarlig måte.

 - Vi opplever for tiden stor etterspørsel etter bærekraftige fond fra kunder, og vi ser et klart skifte i etterspørselen etter fond som kan bidra positivt på mange av utfordringene vi står ovenfor. Samtidig foretrekker mange å spare i fond som ikke har for høy risiko. Derfor er det flott at disse fondene kan se ut til å passe som en god og smart spareform for mange. Siden oppstarten 12. November 2019 har kombinasjonsfondene samlet i Sverige, Finland og Norge oppnådd en høy forvaltningskapital, sier Henrika Vikman, Managing Director for Nordea Funds.

Henrika Vikman
Managing Director, Nordea Funds

Bærekraft

Bærekraft er et tema som påvirker oss mennesker på mange områder i livet, og vi etterspør i økende grad løsninger som er bærekraftige på sikt.

 -Å spare i bærekraftige fond er en flott måte å bidra på. Som en stor investor har Nordea et ansvar for å investere i selskaper som tar utfordringene til vårt fremtidige samfunn på alvor, sier Henrika Vikman. Derfor vil også alle våre fond som inngår i Nordeas Bærekraftige fondsutvalg heretter tilpasse sine investeringer til klimamålene i Parisavtalen.

 - Men foruten å bidra til et bærekraftig samfunn, så er det også hyggelig at disse fondene i sin korte leveperiode har oppnådd en positiv avkastning, selv om det har vært noen utfordringer underveis det siste året, sier Henrika Vikman.

 

 

 

h

H
Grafen viser fondsavkastningen siden oppstart 12. november 2019. (Kilde, Nordea)

Nordea Bærekraftige Valg gjør i hovedsak sine investeringer gjennom andre bærekraftige fond i Nordea, men kan også investere direkte i selskaper.

- Nordea har mange fond med en bærekraftig tilnærming i ulike aktivaklasser. Dette gjør det mulig for oss å bygge de bærekraftige balanserte fondene via våre andre fond, forklarer Henrika Vikman.

- Alle Nordeas fond tar hensyn til bærekraftsfaktorer på et tidspunkt, men de mest bærekraftige fondene tar det et skritt videre selv om de kan ha forskjellige ESG tilnærminger. (forkortelsen ESG er engelsk og står for Environment, Social and Government). Hos Nordea er de mest bærekraftig fondene de som sterkest vektlegger miljø, sosiale forhold og forretningsetikk (ESG) når vi investerer. Men fondene kan ha forskjellige ESG-tilnærminger. De kan ekskludere visse selskaper, men først og fremst velger de å investerer i selskaper og utstedere som har en høy ESG-score. ESG-scoren er i de fleste tilfeller definert av Nordeas  team for Ansvarlige investeringer. Disse går også i dialog med selskaper men henblikk på å påvirke adferden deres i en mer bærekraftig retning.

 

 

Tre kombinasjonsfond med ulik risikoprofil

h

Nordea Bærekraftige Valg

De tre fondene har ulik risikoprofil. Fondet med lavest risiko er Nordea Bærekraftige Valg Moderat, fordi størstedelen av portefølen består av renteinvesteringer. Litt opp på risikoskalaen finner vi Nordea Bærekraftige Valg Balansert hvor aksje og renteinvesteringene er jevnt fordelt. Fondet med høyest risiko og potensiell avkastning er Nordea Bærekraftige Valg Vekst, hvor aksjeinvesteringer utgjør hoveddelen.

Her finner du mer informasjon om de tre kombinasjonsfondene:

Nordea Bærekraftig Valg Moderat

Nordea Bærekraftig Valg Balansert

Nordea Bærekraftig Valg Vekst

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?