Nordea Invest Lipper 2020
Av:
Catrine Mark

Nordea vinner Nordic Lipper Fund Awards

Nordea Funds er kåret til beste nordiske forvaltningsselskap for kombinasjonsfond 

Aksjer
Obligasjoner

I årets utmerkelser av Lipper-Awards mottar Nordea Funds blant annet den prestisjetunge prisen som "Beste fondsforvaltningselskap i Norden for kombinasjonsfond". Målet med å finne den perfekte balansen eller risikostyring mellom aksjer og obligasjoner i våre kombinasjonsfond belønnes her. 'Jeg er veldig stolt av hele teamet', sier Petter Hermansen, som leder Nordea Funds Norge. Nordea Funds er Nordens største forvaltningsselskap og forvalter nesten 101 milliarder euro for sine nordiske fondssparere.

 

y
Petter Hermansen
Leder, Nordea Funds Norge

Utover prisen som "Beste fondsforvaltningselskap i Norden for kombinasjonsfond" mottok rentefondet Nordea European High Yield Bonds utmerkelse i kategorien "Bond Europe - High Yield" som beste fond over både 5 og 10 år. Nordea European High Yield Bonds investerer i høyrenteobligasjoner utstedt overveiende av  europeiske selskaper som har High Yield status. Porteføljen er relativt konsentrert, og utvelgelsen av obligasjonene tar utgangspunkt i å analysere selskapene i forhold til kvalitet, og deres evne til å betale hovedstolen tilbake, men også av obligasjonenes konstruksjon i forhold til selskapenes kapitalstruktur. Fondet blir forvaltet av Capital Four. 

Samlet har Nordea Funds hele syv fond som mottok nordiske Lipper Awards i år (se alle i faktaboksen).

Bak Lipper Fund Awards står Refinitiv (tidligere kjent som Thomson Reuters), verdens største leverandør av nyheter og finansiell information. Formålet med Lipper Fund Awards er å belønne fond og kapitalforvaltere for langsiktige gode resultater.

Alle Lipper awards til Nordea

Nordea Funds Lipper 2020

 

Merk at dette utelukkende er ment som generell informasjon. Det skal ikke oppfattes som et investeringsforslag eller investeringsråd, og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Du bør alltid lese nøkkelinformasjon og prospekt for ethvert fond og kontakte et Nordea kontor for en rådgivningssamtale før du begynner å spare i fond. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller på et av Nordeas bankkontorer.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?