hh
Av:
Stein Korterud

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk fortsatt på topp

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk har oppnådd bedre avkastning enn andre globale fond hittil i år og siste fem år. Og det er ikke første gang dette fondet høster applaus.    

Global
Sparing
hi
Robert Næss
Forvalter

-Ingen norske fondsforvaltere har de siste fem årene truffet bedre i det internasjonale aksjemarkedet enn forvalter Robert Næss i Nordea. – Frykten for å tape penger er en av årsakene til fondets gode avkastning, sier Robert Næss. 

– Vi har en ganske klar filosofi, som vi har fulgt siden starten. Tanken var å kjøpe en haug med kjedelige selskaper. I dag vil jeg kalle det en lavrisikoportefølje. Når markedet faller, faller vi mindre, sier han. 

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk kjennetegnes først og fremst ved at fondet investerer i selskaper hvor aksjekursen er ansett som lav i forhold til selskapenes underliggende verdier. Fokuset er å finne selskaper som har levert stabil inntjeningsvekst over tid, noe som gir større sannsynlighet for god risikojustert avkastning også i fremtiden. Første steg i prosessen er å analysere en mengde selskaper på ulike parametere for å skille klinten fra hveten. Etter en grundig analyse og utvelgelsesprosess ender fondet opp med en portefølje på rundt 100 selskaper.

- Så langt i 2018 har vi hatt et volatilt aksjemarked og særlig de siste månedene har vært utfordrende sier Robert. Spesielt har teknologi aksjer og sykliske aksjer bidratt negativt til aksjemarkedet. Disse aksjene har falt mye til tross for at analytikernes forventninger til selskapenes inntjening fremover ikke har endret seg i særlig grad. Uansett frykter jeg ikke markedsuroen og tror vi står overfor spennende muligheter fremover. Utgangspunktet for å oppnå god avkastning nå er bedre enn da vi gikk inn i 2018 avslutter Robert.

Fondet har oppnådd en årlig avkastning på 14,7 prosent de siste fem årene, til tross for at fondet har noe lavere risiko enn aksjemarkedet generelt. Til sammenligning har verdensindeksen (MSCI) oppnådd en årlig avkastning på 14,2 prosent i samme periode. (per 30.11.2018)

 

Avkastning hittil i år per 30.11.2018 (Kilde Oslo Børs)

HOH

 

Årlig avkastning siste fem år, per 30.11.2018 (Kilde Oslo Børs)

JJ

 

 

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?