Nordea North American Stars
Av:
Camilla Jenkey och Jens Møller Madsen

Nordea North American Stars-bærekraft er en økende trend, også i USA

Som alle andre Stars-fond i Nordea, investerer Nordea North American Stars i selskaper som har fokus på bærekraft. Imidlertid har det vært noen utfordringer i  Nord-Amerika, hvor ansvarlige investeringer ikke alltid har stått høyest på dagsorden for en del selskaper. Men nå går også USA i riktig retning.

Det nordamerikanske aksjemarkedet, som inkluderer USA og Canada, har tidligere hatt rykte på seg for å bry seg mindre om bærekraft og ESG (miljø, samfunnsansvar og forretningsetikk), sammenlignet med spesielt Europa og Skandinavia, men dette har endret seg den siste tiden .

- For fem år siden sa mange selskaper nei da vi ba om et møte for å snakke om deres holdning til ESG, men slik er det ikke lenger. Vi føler at de fleste selskaper ønsker å snakke med oss ​​om ESG, og at de faktisk også lytter til forslagene våre. Det er en større forståelse for at ansvarlig forvaltere som Nordea har begrensninger som innebærer at vi bare kan investere i selskaper som aktivt jobber med bærekraftsspørsmål, sier Joakim Ahlberg, som er ansvarlig forvalter for Nordea North American Stars.

Han legger til at det fortsatt er stor forskjell på forskjellige selskaper i forhold til deres arbeid med ESG og bærekraft. Noen selskaper er i forkant og investerer mye i å styrke ESG-profilen, mens andre knapt bryr seg i det hele tatt.

- Men jeg ser en klar økt tendens i det nordamerikanske aksjemarkedet for et større ESG-fokus.

Joakim Ahlberg

Ansvarlig forvalter, Nordea North American Stars

De økonomiske grunnforutsetningene er viktig

Det er sparsomt med nordamerikanske fond som har stort fokus på bærekraft.

- Det er mange fond, både i og utenfor Nord-Amerika, som investerer i nordamerikanske aksjer, men det er ikke mange som har sterkt fokus på ESG. I aksjefondet Nordea North American Stars, som i alle andre Stars-fond, skiller vi oss ut fordi vi ikke aktivt bare velger bort selskaper, men vi velger også aktivt inn selskaper, sier Joakim Ahlberg.

I praksis betyr dette at Joakim Ahlberg og hans team har en liste over selskaper fondet ikke har lov til å investere i, men de velger samtidig inn selskaper som enten har en sterk ESG-profil eller som er godt på vei dit.

Dette teamet får god hjelp til å analysere selskapenes ESG-profiler av en utpekt analytiker fra Nordeas team for ansvarlige investeringer. Han deltar på morgenmøtet hver dag og i alle møter der nye investeringer diskuteres. Alle selskaper blir grundig analysert og gitt en vurdering teamet for ansvarlige investeringer. For selskaper som skal være en del av et Stars-fond, kreves det minst en B rating i Nordeas egen ESG-vurdering, som strekker seg fra A til C,.

- ESG er viktig for oss kan være helt avgjørende for om vi inkluderer et selskap i fondet eller ikke. Men selskapenes grunnleggende økonomiske forhold og avkastningspotensialet er fortsatt de viktigste parameterne, sier Joakim Ahlberg.

Vår ESG-rating

A rating
Selskaper med A rating er modne selskaper med en solid ledelsesstruktur og gode retningslinjer og prosedyrer for å håndtere ESG.

B rating                                                                                                                                                                                     

Selskaper med B rating har en toppledelse som fokuserer på ESG-forhold og som er i ferd med å utvikle selskapets ledelsesstruktur. Betydelige forhold er alt identifisert og til en viss grad håndtert. Selskapet rapporterer årlig.

C rating
Selskaper med C-rating ligger noe etter i utviklingen. Det er ingen forpliktelser fra toppledelsen, og selskapet har ikke foretatt en grundig risikovurdering av ESG-forhold, eller identifiserte områder som bør håndteres.

To års digital utvikling på to måneder 

Koronakrisen har skapt både tapere og vinnere i Joakim Ahlbergs fond. For eksempel har ordreinngangen skutt i været for mange selskaper som produserer svømmebassenger og klimaanlegg. Spillselskaper har også hatt fordel at mange mennesker over hele verden har vært hjemme mye mer enn vanlig.

En av de største vinnerne er Microsoft, et selskap som har vært avgjørende for alle de som jobber hjemmefra. Microsoft Teams, som er det mest populære digitale møtestedet for mange på hjemmekontor har økt antall aktive brukere kraftig, og på en enkelt dag i april hadde selskapet over 200 millioner møtedeltakere på Microsoft Teams. Som Microsofts administrerende direktør Satya Nadella sa i slutten av april:

- Vi har sett ti år med digital utvikling på to måneder.

Den stadig økende digitale utviklingen som Microsoft har opplevd er et godt symbol på det Joakim Ahlberg synes er så fascinerende med å jobbe som forvalter i det nordamerikanske aksjemarkedet.

- De fleste trender som er spredt over hele verden starter i USA. De er sterke på innovasjon her, og folk er raske til å ta imot nye trender. Samtidig er mangfold og handel stort på børsene, så det er lett å finne mange forskjellige typer selskaper, sier Joakim Ahlberg.

 

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.