Nordea Klimatfond
Av:
Nina Azoulay, journalist

Nordea Klima og Miljø - aksjefond som investerer i fremtidens klimaløsninger, men hva med karbonfotavtrykket?

Aksjefondet Nordea Klima og Miljø investerer i selskaper som arbeider for å finne løsninger på dagens klima- og miljøproblemer. Paradoksalt nok har fondet et høyere karbonfotavtrykk enn Nordeas andre bærekraftige fond - og det er ikke tilfeldig. Fondets forvalter Thomas Sørensen forteller oss hvorfor det er slik.

Ansvarlige investeringer
Klima og Miljø
Thomas Sørensen
Thomas Sørensen
Forvalter - Nordea Klima & Miljø

Vindturbiner, solceller, elektriske biler og mer miljøvennlig produksjon på fabrikkene. Eller med andre ord: Grønn konvertering. Aksjefondet Nordea Klima & Miljø fokuserer på fremtidige løsninger med de miljøutfordingene vi har i dag. Fondet investerer i selskaper som utvikler gode bærekraftige løsninger på klima og miljøproblemer over hele verden.

Interessen for bærekraftige løsninger har økt kraftig de siste årene, og i dag vil mange sparere investere pengene sine i en grønn fremtid. Mange har også begynt å se på de ulike fondenes karbondioksid når de velger fond, og da ser de at Nordea Klima & Miljø har et større karbonfotavtrykk sammenlignet med mange andre bærekraftige fond.

Ifølge Thomas Sørensen, som forvalter dette Klimafondet, er det fordi fondet investerer i selskaper som ikke bare handler ansvarlig for seg selv, men også utvikler fysiske løsninger, inkludert vindturbiner og vannfiltre, som kan hjelpe andre bedrifter til å bli mer bærekraftige og redusere deres utslipp av karbondioksid og forurenset vann.

- Hvis ikke vindturbinen er produsert, kan du heller ikke bruke vindenergien. Det kreves mer karbondioksid for å produsere en elektrisk bil eller en vindturbin enn å jobbe på et kontor foran en dataskjerm. Og mange produkter er nødvendig hvis andre selskaper skal konvertere til et mer bærekraftig hverdagsliv. Vi investerer i selskaper som produserer løsninger for dagens og fremtidige utfordringer, sier Thomas Sørensen.

Hva er karbonfotavtrykk?• Karbonfotavtrykket er et mål på mengden karbondioksid som et produkt, et selskap eller et land slipper ut.

• Karbonfotavtrykket for et selskap viser selskapets totale utslipp av karbondioksid - fra produksjon, oppvarming, belysning m.m.

• Karbonfotavtrykket kan beregnes på forskjellige måter. Det kan for eksempel vise hvor mye karbondioksid som brukes i produksjonen av en bil, men også hvor mye karbondioksid bilen slipper ut under kjøring.

Mindre karbondioksid i luftfartsindustrien
 
Det amerikanske selskapet Hexcel er en av beholdningene i Nordea Klima & Miljø som har det høyeste karbonfotavtrykket. Men så er Hexcel også en verdensledende produsent av karbonfiber, et materiale som brukes til produksjon av fly, og som hjelper den internasjonale luftfartsindustrien med å redusere sine karbondioksidutslipp.
 
Karbonfiber er et lettere og sterkere materiale enn for eksempel stål og aluminium, og brukes i flere nye fly, inkludert Airbus 380 og Boeing B787. Og det lønner seg å investere i karbonfiber og andre komposittmaterialer. Denne konklusjonen kom forskere fra universitetene Cambridge og Sheffield fram til 2014, da de undersøkte forskjellene mellom fly av henholdsvis kompositt og aluminium.
 
Så selv om utslipp av karbondioksid dobles ved produksjon av et fly i kompositt, sammenlignet med om det er produsert i aluminium, så veies dette opp ved at  karbondioksidutslippet vil bli opptil 20 prosent lavere når det er i drift.
 
I nyhetsmagasinet til Cambridge University skriver Alma Hodzic, professor i avansert materialteknologi, og som er en av forskerne bak undersøkelsen følgende:
 
"Det reduserte drivstofforbruket oppveier i stor grad den økte miljøbelastningen av fremstilling av komposittmaterialer. Komposittmaterialene har vært gjenstand for noe debatt, men de er en mye bedre løsning fordi de er mer miljøvennlige og billigere."

Climate
Nordea Klima & Miljø fokuserer på selskaper som kan skape løsninger som hjelper andre selskaper til å bli mer bærekraftige og redusere sine karbondioksidutslipp

Hexcel har blitt tildelt flere priser for sin innsats for å redusere sin utslipp - blant annet fra Miljømyndigheten Northwest Clean Air Agency, i Washington. Det handler primært om å hjelpe andre selskaper med å redusere sine utslipp. Og det er også en veldig viktig grunn til å investere i Hexcel, sier Thomas Sørensen.

- Det er når flyene er i drift at utslippene av karbondioksid reduseres drastisk. Selv om produksjonen gir store utslipp, hjelper Hexcel en hel industri til å bli mer miljøvennlig og bærekraftig, og derfor passer dette selskapet i Nordeas klimafond, sier han.

Miljøbevissthet er mer enn karbonfotavtrykk

Mange selskaper i fondet er verkstedsselskaper som produserer deler som andre selskaper bruker for å bli mer bærekraftig.

Linde, Air Liquide og Veolia er noen eksempler. De er blant de mest karbondioksidtunge selskapene i fondet, samtidig som de leverer klima løsninger som gjør at kundene kan redusere sine karbondioksidutslipp og bidra til et mer bærekraftig samfunn, sier Thomas Sørensen.

"I de siste årene har det blitt gjort mange teknologiske framskritt, særlig innenfor konsumentindustrien. Men nå ser vi også at landbruket og bryggeribransjen begynner å tilpasse seg digitale løsninger. Dette er virkelig interessant, for disse bransjene har store muligheter for å påvirket miljøet og klima i positiv retning".
Thomas Sørensen

Men de gjør også andre ting for å redusere sine kunders miljøpåvirkning. For eksempel utvikler det franske selskapet Veolia teknologier for vanngjenvinning og ansvarlig håndtering av avløpsvann.

- Veolia gjør det mulig for andre selskaper å redusere sitt energiforbruk og gjenbruke ulike ressurser. Men selskapets karbonfotavtrykk reflekterer ikke hvordan deres løsninger bidrar til å redusere andre selskapers karbondioksid, vann og annen energibruk, sier Thomas Sørensen.

Det kan derfor være villedende å måle bærekraft bare gjennom karbonfotavtrykket, sier han.

- Vi tror at karbonfotavtrykket bare skal være en av flere faktorer som bestemmer hvor bærekraftig et selskap er. Vi ser på selskapenes samlede miljøpåvirkning, inkludert vannforbruk, biologisk mangfold og utslipp av andre forurensninger. Standarden for måling av karbonfotavtrykk varierer over hele verden, vi ønsker derfor å se en større gjennomlysning av hele verdikjeden samtidig, slik at man tar hensyn til flere klima- og miljøproblemer, sier Thomas Sørensen.

Nordea Klima & Miljø har eksistert i over 10 år. Fondet har hatt en positiv utvikling så langt, og flere investeringsmuligheter er på vei med hensyn til både avkastning og miljø, sier Thomas Sørensen. Den digitale utviklingen begynner nå å spre seg overalt, også i de tunge industriselskapene.

Les mer om Klimafondet her

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?