Global Stars hero
Av:
Camilla Jenkey og Jens Møller Madsen

Nordea Global Stars: "Vi investerer ikke i selskaper fordi de er trendy"

Noen ganger kan det gå ut over avkastningen til et fond å være en langsiktig investor som standhaftig insisterer på at et selskaps verdi må være knyttet til dets underliggende økonomi. Men porteføljeforvalter Johan Swahn blir ikke fristet av trendy aksjer.

Aksjefondet Nordea Global Stars, investerer i 50-70 selskaper som er håndplukket til fondet. Ved valg av aksjer til fondets globale aksjeporteføljen fokuserer fondets forvalter, Johan Swahn og hans team, først og fremst på selskaper med et godt økonomisk fundament. Deretter må selskaper ha klare retningslinjer for håndtering av miljø, sosiale forhold og eierstyring - de såkalte ESG-faktorene (Environment, Social and Governance). Nå er imidlertid ikke alle selskapene i fondsporteføljen kommet like langt på ESG-området.

"Vi investerer i selskaper som er med på å skape globale bærekraftige løsninger, og i selskaper som vi kan presse i riktig retning i forhold til ESG," sier Johan Swahn.

Les mer om Nordeas Stars-fond her

Det betyr blant annet at en stor del av aksjene i fondsporteføljen er helt i toppen når det gjelder ESG. Men det er også aksjer i porteføljen som ennå ikke har nådd det høyeste nivået, men som er på god vei og viser at de vil.

“Vi er også på utkikk etter selskaper som vi forventer vil forbedre seg betraktelig på lang sikt med henblikk på ESG. Vi  investerer gjerne i mindre poster for denne typen selskaper, ”forklarer Johan Swahn.

Teamet til Johan Swan får tilgang og eksperthjelp fra analytikere i Nordea Asset Management sitt team for ansvarlige investeringer, og analytikerne deltar i de fleste diskusjoner rundt prosessen med nye investeringer. Alle selskaper blir analysert og gitt en rating av dette teamet. For at et selskap skal bli inkludert i et Stars-fond, må det minst ha en B rating. 

Nordeas ESG-rating

A rating
Selskaper med A rating er modne selskaper med en solid ledelsesstruktur og gode retningslinjer og prosedyrer for å håndtere ESG.

B rating                                                                                                                                                                                     

Selskaper med B rating har en toppledelse som fokuserer på ESG-forhold og som er i ferd med å utvikle selskapets ledelsesstruktur. Betydelige forhold er alt identifisert og til en viss grad håndtert. Selskapet rapporterer årlig.

C rating
Selskaper med C-rating ligger noe etter i utviklingen. Det er ingen forpliktelser fra toppledelsen, og selskapet har ikke foretatt en grundig risikovurdering av ESG-forhold, eller identifiserte områder som bør håndteres.

Johan Swahn

Porteføljeforvalter, Nordea Global Stars

Men selv om ESG er en viktig del av aksjeanalysen, er det fortsatt det økonomiske grunnlaget og forventningen om å kunne skape en god avkastning som er avgjørende for om de vil investere i et selskap.

Trendy aksjer

Det er også en annen faktor som er av stor betydning når Johan Swahn og teamet velger å investere i et selskap: investeringen må være langsiktig. De fokuserer derfor ikke på selskaper som stiger kraftig på kort sikt, men de er først og fremst interessert i selskaper som forventes å levere en stabil positiv avkastning over tid. Men den strategien kan godt være negativ for fondsavkastningen på kort sikt.

“Når man investerer i Nordea Global Stars må man avfinne seg med at vi noen ganger ikke vil ri på bølgen av de mest trendy aksjene. For eksempel har Tesla vært en veldig populær aksje og har steget mye, og siden vi ikke har hatt noen Tesla aksjer i porteføljen, så merkes det på avkastningen, sier Johan Swahn.

Men hvorfor valgte da Johan Swan og teamet å utelukke Tesla - en aksje som har fått overskrifter over hele verden? I følge Johan Swahn er aksjen overvurdert, og har fått alt for mye oppmerksomhet basert på god historiefortelling, derfor slipper ikke aksjen gjennom nåløyet til Nordea Global Stars.

“Vi investerer bare i solide selskaper som genererer kontantstrøm, og hvor vi forstår driften fullt ut. Jeg kan ikke helt se lyset i Tesla, som nå har en markedsverdi større enn GM, Ford, Volkswagen, BMW, Peugeot og Fiat / Chrysler til sammen. I fjor solgte disse bilprodusentene mer enn 100 ganger så mange biler som Tesla, og det er ingenting i den underliggende økonomien i Tesla som kan forklare den nåværende markedsverdien, sier Johan Swahn.

Johan Swahn understreker imidlertid at det ikke er mange aksjer som oppfører seg som Tesla-aksjen, men at det som regel er mere rasjonelle forklaringer til at en aksjekurs skyter i været.

På spørsmål om hva som gjør investeringsuniverset til Nordea Global Stars så spennende, så dukker ESG opp igjen.

“Vi har stor frihet i vårt investeringsunivers fordi det globale aksjemarkedet er så variert, og det er mange spennende investeringsmuligheter. Hvis vi ser på ESG i vårt univers samtidig, blir det enda mer interessante investeringsmuligheter. Det lønner seg å bli kjent med ESG-området når du må velge aksjer, og det er også oppløftende og inspirerende å være med på å investere i selskaper som vil ha en positiv innvirkning på vårt klima og miljø i fremtiden, avslutter Johan Swahn. .

 

 

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.