Nordea Invest Emerging Markets
Av:
Camilla Jenkey og Jens Møller Madsen

Nordea Emerging Stars: ”Vi insisterer på å ha dialog med alle selskaper vi investerer i”

Investeringer i fremvoksende markeder krever ofte litt andre ferdigheter enn investeringer i europeiske aksjer. Ikke minst når du vil investere ansvarlig og dermed foretrekker selskaper som tar hensyn til miljø, menneskerettigheter og forretningsetikk. Fondsmagasinet har spurt porteføljeforvalter Juliana Hansveden hvordan hun takler denne utfordringen.

Nordea Emerging Stars investerer i selskaper fra land som har fremvoksende markeder, hvor vi ser vekstpotensial og en bærekraftig tilnærming til miljø, sosiale forhold og god forretingsetikk.

Fremvoksende markeder inkluderer store land som Kina, India, Russland og Brasil, og ofte kan det være vanskelig å finne bevis på selskapenes ESG-politikk. ESG står for Environment (miljøhensyn), Social (sosiale forhold) og Governance (forretningsetikk).

- Vi opplever noen ganger at vi ikke kan skaffe ESG-dokumentasjon, men vi har også lært at selv om dokumentasjonen ikke er offentlig tilgjengelig, betyr det ikke nødvendigvis at ESG-profilen er dårlig. Vi insisterer derfor alltid på å snakke med selskapene før vi investerer. Noen ganger blir vi kastet rundt i organisasjonen før vi finner den rette personen som kan svare på spørsmålene våre, men det har blitt en naturlig del av vår første prosess, forklarer Juliana Hansveden, som er ansvarlige porteføljeforvalter for aksjefondet Nordea Emerging Stars.

Dette betyr også at du som sparer i Nordea Emerging Stars alltid kan være sikker på at Juliana Hansveden og hennes team har vært i nær kontakt med samtlige selskaper i fondet.

"Vi vil aldri investere i et selskap uten en grundig analyse av selskapets økonomi og verdikjede og ESG-analyse, samt at vi snakker med hvert enkelt selskap før vi investerer," understreker Juliana Hansveden.

Alle selskapene i fondet blir analysert og gitt en vurdering av Nordea Asset Management's team for ansvarlige investeringer. Porteføljeforvalterne får derfor tilgang til en dedikert analytiker fra dette teamet, som deltar i de fleste diskusjoner ved nye investeringer. For at et selskap skal bli inkludert i et Stars-fond, må det ha en minimum B rating.

Nordeas ESG-rating

A rating
Selskaper med A rating er modne selskaper med en solid ledelsesstruktur og gode retningslinjer og prosedyrer for å håndtere ESG.

B rating                                                                                                                                                                                                                        Selskaper med B rating har en toppledelse som fokuserer på ESG-forhold og som er i ferd med å utvikle selskapets ledelsesstruktur. Betydelige forhold er alt identifisert og til en viss grad håndtert. Selskapet rapporterer årlig.

C rating
Selskaper med C-rating ligger noe etter i utviklingen. Det er ingen forpliktelser fra toppledelsen, og selskapet har ikke foretatt en grundig risikovurdering av ESG-forhold, eller identifiserte områder som bør håndteres.

Juliana Hansveden

Porteføljeforvalter, Nordea Emerging Stars

Ikke bare ESG-strebere i fondet

Som oftest er selskapene åpne for diskusjoner om ESG. Det gir også en mulighet til å påvirke selskapene, ettersom fondet ikke bare inneholder ESG-strebere.

“Vi investerer ikke bare i selskaper med den perfekte ESG-profilen. Vi vurderer hele selskapet og dets potensiale, men vi oppfordrer selskaper til å forbedre ESG-profilen sin, sier Juliana Hansveden, og legger til at selv om ESG er viktig i analysen, er det fortsatt et godt økonomisk grunnlag og forventningen om å kunne skape en positiv avkastning som er avgjørende for en investering.

I følge Juliana Hansveden er fremvoksende markeder et marked som er i stadig utvikling. For noen år siden var fremvoksende markeder preget av å ha mange selskaper innen for energi og råvarer. Det er ikke tilfelle lenger.

Fremvoksende markeder er ikke et statisk univers med samme egenskaper som for fem år siden. I dag er markedet veldig variert og endres ettersom land utvikler seg og får nye reformer. Det betyr også at det for eksempel er en fordel å ha forståelse for den politiske utviklingen i de ulike landene, da reformer kan ha stor innvirkning på det enkelte lands næringsliv. Det er ikke nok å lese avisoverskrifter og deretter finne gode investeringssaker, sier Juliana Hansveden.
 

Corona har krevd endringer i mange selskaper

Hun påpeker at mange av selskapene har vist tilpasningsdyktighet og kommet seg raskt etter at koronapandemien medførte til at flere land ble stengt i perioder.

- Vi har ikke opplevd mange selskaper som ikke har kunnet fortsette sitt arbeid etter koronastengninger. Banker og forsikringsselskaper har jobbet hardt med online samarbeid med kunder og distributører. Til og med områdene som har blitt hardest rammet har vært raske til å tilpasse seg den nye situasjonen. De har ikke sittet med hendene i fanget, sier Juliana Hansveden.

Corona har hatt en positiv innvirkning på netthandel, selv om mange land i fremvoksende markeder (unntatt Kina) henger litt etter resten av verden.

“Vi har et relativt stort antall selskaper innen online handel i fondet vårt, og de har hatt gode resultater under koronakrisen. Mange forbrukere har brukt tid på å handle på nettet, og vi forventer ikke at denne trenden vil avta, sier Juliana Hansveden.

 

 

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. 

 

 

Emily Leveille

Porteføljeforvalter, Nordea Invest Emerging Stars