apples
Av:
Camilla Jenkey

Nordea introduserer nye bærekraftige kombinasjonsfond

  Kombinasjonsfondene - Nordea Bærekraftige Valg - tilbys i tre ulike risikoprofiler  

Bærekraftige fond

Nordea Bærekraftige Valg kan passe for mange som ønsker at sparepengene deres skal investeres på en ansvarlig måte.

 ”Vi opplever stor etterspørsel etter bærekraftige fond fra kundene våre. Samtidig foretrekker mange kunder å investere i kombinasjonsfond, hvor risikoen er lavere enn for rene aksjefond. Derfor er det flott at vi nå kan lansere kombinasjonsfondene Nordea Bærekraftige Valg, sier Petter Hermansen, leder for Nordea Funds i Norge

Petter Hermansen
Leder av Nordea Funds, Norge

Bærekraft

Bærekraft er et tema som påvirker oss mennesker på mange områder i livet, og vi etterspør i økende grad løsninger som er bærekraftige på sikt .

 - Å spare i bærekraftige fond er en flott måte å bidra på. Som investorer har vi et ansvar i å investere i  selskaper som tar utfordringene for vårt fremtidige samfunn på alvor, sier Petter Hermansen.

 Men foruten å bidra til et bærekraftig samfunn, viser også flere studier at bærekraftige investeringer gir like god, eller bedre avkastning enn for investeringer som ikke anses som like bærekraftig.

 

ESG
Grafen viser utviklingen siste 10 år. MSCI Global ESG aksjeindeks har steget noe mer i verdi enn MSCI sin globale aksjeindeks.

Nordea Bærekraftige Valg gjør i hovedsak sine investeringer gjennom andre bærekraftige fond i Nordea, men kan også investere direkte i aksjemarkedet.

- Nordea har mange fond med en bærekraftig tilnærming i ulike aktivaklasser. Dette gjør det mulig for oss å bygge de bærekraftige balanserte fondene via våre andre fond, forklarer Petter Hermansen.

 Alle Nordea´s fond tar hensyn til bærekraftsfaktorer på et tidspunkt, men de mest bærekraftige fondene tar det et skritt videre selv om de kan ha forskjellige ESG tilnærminger. (forkortelsen ESG er engelsk og står for Enviroment, Social and Government). Hos Nordea er de mest bærekraftige de fondene som tar hensyn til spørsmål om miljø, sosiale forhold og forretningsetikk (ESG) når vi investerer. Men fondene kan ha forskjellige ESG-tilnærminger. De kan ekskludere visse selskaper, men først og fremst velger de å investerer i selskaper og utstedere som har en høy ESG-score. ESG-scoren er i de fleste tilfeller definert av Nordea´s  team for Ansvarlige investeringer.

 

Dette teamet er et av Nordens største i sitt slag, og de har mottatt flere annerkjennelser for sitt arbeid. Nordea var en av to nordiske fondsforvaltere som nylig var blant topp 10 over forvaltere som er 'virkelig forpliktet' til ESG i Europa. De ble også rangert som nummer 7 av 220 kapitalforvaltere i Europa for sitt bærekraftarbeid av det London-baserte magasinet CFI. (Les mer her)

 

 

 

Tre kombinasjonsfond med ulik risikoprofil

h

Nordea Bærekraftige Valg

De tre fondene har ulik risikoprofil. Fondet med lavest risiko er Nordea Bærekraftige Valg Moderat, fordi størstedelen av portefølen består av renteinvesteringer. Litt opp på risikoskalaen finner vi Nordea Bærekraftige Valg Balansert hvor aksje og renteinvesteringene er jevnt fordelt. Fondet med høyest risiko og potensiell avkastning er Nordea Bærekraftige Valg Vekst, hvor aksjeinvesteringer utgjør hoveddelen.

 

Fondene kan innenfor fastsatte rammer justere aksje og rentedelen noe hvis forvalterne ser mer fordelaktige investeringer i en av aktivaklassene.

Her finner du Nordeas fondsliste

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?