Onlinekonsultationstjenester er blevet mere almindelige overalt i verden

Nordea Emerging Stars: Ping An Healthcare and Technology

Mens online konsulenttjenester har blitt vanligere over hele verden, var det ikke før koronaviruset gjordet sitt inntog at vi så en kraftig økning i etterspørselen etter telemedisin. Selskapet Ping An Healthcare and Technology er leverandør av telemedisin og inngår i aksjeporteføljen til Nordea Emerging Stars. Selskapet har den senere tiden utviklet seg svært positivt, ikke minst på grunn av en enda bedre ESG risikostyring gjennom dialog.

Aktivt eierskap

Selv før koronapandemien ble telemedisin stadig mer utbredt. Som følge av spredningen av koronaviruset har etterspørselen etter telemedisinske tjenester nå steget betraktelig. Den økende frykten for å bli smittet med COVID-19 har ikke overraskende betydd at det har vært mer enn en dobling av antall legebesøk på nettet i Europa. I følge The New York Times Outbreak gav Kongressens hjelpepakke på 8,3 milliarder dollar, telemedisinen et boost i USA .

Og en lignende utvikling har vi også sett i Asia. Ifølge det asiatiske konsulentfirmaet Bain & Company 2019 Asia-Pacific Front Line of Healthcare survey svarte 91 prosent av forbrukerne i en undersøkelse, at de vil benytte digitale helsetjenester hvis utgiftene blir dekket av arbeidsgiver eller et forsikringsselskap.

Før utbruddet av COVID-19 var de asiatiske myndighetene usikre på fordelene med telemedisin, ikke minst på grunn av store kostnader. Men da pandemien traff, ble fordelene med digitale helseplattformer tydelige. Flere land gjorde raskt digitale helseplattformer tilgjengelig for publikum som et middel for å redusere smitten.

Asiatiske helseforsikringsselskaper nølte først med å dekke legebesøk på nettet før COVID-19-pandemien satte inn. Men midt i krisen endret mange selskaper raskt policy, og ifølge Bain & Company har mange forsikringsselskaper over hele regionen nå inngått spesielle partnerskap med telemedisinplattformer for å dekke gratis konsultasjoner.

Kvinde bruger mobiltelefon
Ping An Healthcare and Technology leverer softwareløsninger innenfor helse og online-diagnostikk. Selskapets helseplattform, Ping An Good Doctor, er Kinas største målt etter registrerte brukere.

En god lege og en god investering

Mye tyder på at telemedisinske selskaper er en god investering, spesielt nå under koronakrisen. Men et besøk til legen er noe veldig personlig for mange av oss. Og informasjonen om vår helse må oppbevares på en sikker måte.

Ping An Healthcare and Technology tilbyr programvareløsninger innen helse og online diagnostikk. Selskapets helseplattform Ping An Good Doctor er Kinas største når det gjelder registrerte brukere. Plattformen åpner for online konsultasjoner basert på en kombinasjon av analyser ved hjelp av kunstig intelligens og konsultasjoner med fastleger, samt sykehushenvisninger og avtaler. Løsningen sikrer tilgang til reseptbelagte medisiner gjennom samarbeid med apoteker, og er en kobling mellom forbrukere og pasienter, og ressurser innenfor helsetjenester.

- Ping An Healthcare and Technology ble en del av fondsporteføljen til aksjefondet Nordea Emerging Stars tidligere i år, med en ESG-rating på B +, sier Harry Granqvist, ESG-analytiker i Nordeas Responsible Investments-team. Selskapet har ESG-risiko med hensyn til datasikkerhet og kvalitet og pålitelighet av medisinsk behandling.

- Vi gikk i dialog med selskapet for å se på noen av ESG-utfordringene som selskapet måtte løse for å forbedre ESG-ratingen ytterligere, fortsetter han. Det var spesielt fokus på selskapets prosesser for databeskyttelse og sikkerhet, samt styring av kvalitetskontroll i forbindelse med helsetjenester.

Responsible Investments-teamet i Nordea diskuterte også selskapets respons på koronakrisen. Antall nye brukere på Ping An Good Doctor økte med nesten 900 prosent i januar 2020 sammenlignet med desember 2019. Den plutselige økningen representerer en fantastisk mulighet for selskapet, men også en større risiko.

Diagnostikk løsningene er ledende på markedet når det gjelder å stille nøyaktige diagnoser ved hjelp av kunstig intelligens.
Harry Granqvist

Beskyttelse av personopplysninger

Som leverandør av helse- og velværetjenester via en mobil plattform, håndterer Ping An enorme mengder sensitiv personlig informasjon. Dette gjør selskapet sårbart for regulatoriske og omdømmemessige risiko i tilfeller av brudd på datasikkerheten, misbruk, og andre personopplysninger.

For å imøtekomme disse risikoene har selskapet iverksatt omfattende tiltak innen datasikkerhet, inkludert proaktive tiltak som kryptering og avidentifisering av data, overvåking av svakheter i systemet, og reaktive tiltak i forbindelse med hendelser.

Selskapets styringskomité for informasjonssikkerhet, ledet av Chief Technology Officer, er ansvarlig for å overvåke rammeverket for å sikre at toppledelsen fokuserer på å håndtere ulik risiko.

- I vår dialog med Ping An anbefalte vi selskapet å fortsette å styrke styringen av risiko gjennom uavhengige og eksterne gjennomganger av datasikkerhet og sertifisering av prosessene, sier Harry Granqvist.

Veldig avhengig av kunstig intelligens

Selskapet er også utsatt for påvirkninger av økonomi og omdømme i forbindelse med risiko for unøyaktige diagnoser av pasienter eller utilstrekkelige tjenester - denne risikoen øker i takt med selskapets avhengighet av kunstig intelligens i konsultasjoner.

Responsible Investments-teamet diskuterte selskapets rammeverk for å sikre service av høy kvalitet, og selskapet har sterkt fokus på å håndtere risiko.

- Selskapet følger nøye med, og overvåker brukertilfredshet og tilbakemeldinger på konsultasjoner. Tilfredsheten er veldig høy, og heldigvis har man unngått tilfeller av medisinsk uaktsomhet, sier Granqvist. Diagnostiske løsninger er markedsledende når det gjelder å stille nøyaktige diagnoser ved hjelp av kunstig intelligens. Løsningene brukes imidlertid bare som et supplement til konsultasjoner med allmennleger. Risikoen for å bruke kunstig intelligens reduseres også av en kvalitetskontrollmekanisme. Nordea anbefalte selskapet å øke gjennomsiktigheten i prosessen med utvelgelsen av partnere innenfor apoteker, men var ellers fornøyd med selskapets arbeid med kvalitetsstyring, sier Harry Granqvist.

Ping An Good Doctor har nylig bevist at selskapet kan levere trygge og pålitelige online-konsultasjoner under koronakrisen, hvor mange brukere foretrekker å unngå fysiske sykehusbesøk. Så langt har selskapet vært godt forberedt på den raske økningen i etterspørsel, og har dermed bidratt til å lette presset på sykehus i en vanskelig tid.

- Vi mener at Ping An Healthcare and Technology har en sterk risikostyring innenfor datasikkerhet og kvalitetskontroll. Men etter hvert som selskapet vokser vil risikoeksponeringen også øke, og evnen til å rekruttere tilstrekkelig kvalifisert medisinsk personale og dyktig IT-personale, er avgjørende for at selskapet forsatt skal være i stand til å håndtere ulik risiko, avslutter Harry Granqvist.

Nordea Stars-familien består av en rekke fond med spesifikke bærekraftskriterier. Men hva vil det si?

Som for alle andre fond handler det om å analysere en stor mengde data, som for eksempel økonomiske nøkkeltall, når man skal finne de "riktige" selskapene i en fondsportefølje. Men for Stars-fondene handler en stor del av forvaltningen om å være i løpende dialog med de selskapene fondene investerer i. I flere artikler i Fondsmagasinet gir vi et innblikk i det arbeide teamet bak Stars-fondene utfører.

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?