Deforestation in Brazil
Av:
Camilla Jenkey

Nordea Asset Management legger press på Brasil

Aktivt eierskap: Sammen med 28 globale kapitalforvaltere har Nordea Asset Management, som forvalter Nordea Funds sine fond, sendt et brev til ulike brasilianske ambassader i Europa. Det er gjort i et forsøk på å legge press på den brasilianske regeringen for å stoppe ulovlig felling av skog.

Aktivt eierskap

"Det er med stor bekymring vi følger trenden med økende avskoging i Brasil." Dette er begynnelsen på et brev sendt av Nordea Asset Management - sammen med 28 andre globale kapitalforvaltere - til brasilianske ambassader i Europa.

Brenning av skog og avskoging har lenge vært et problem i Brasil, og Nordea Asset Management har tidligere motarbeidet endringer i den politiske retorikken, noe som resulterte i et møte med den brasilianske ambassaden.

Det som er nytt i saken, er at den brasilianske kongressen nå vurderer å stemme for en lov som vil legalisere tyveri av land og ulovlig hogst av offentlige arealer som har blitt gjort tilbake i tid. Det betyr at de offentlige områdene i Amazonas, som private ulovlig har overtatt i løpet av årene, nå blir gjort lovlige. I stedet for å få en bot, slik de har fått tidligere, får mange kriminelle organisasjoner nå frie tøyler. Det brasilianske uavhengige forskningsinstituttet, Imazon, forventer at loven vil føre til avskoging av ytterligere 16.000 km2 skog innen 2027.


 

Sasja
Sascha Stallberg
Credit & ESG Analyst, Nordea Asset Management

Bekymringene har blitt forsterket av at den brasilianske miljøministeren, Ricardo Salles, i en video fra et regjeringsmøte sa at COVID-19-pandemien kan fungere som en "distraksjon for pressen" slik at regjeringen kan endre alle regler og forenkle Amazons standarder.

- Årsaken til at vi også signerer brevet er fordi vi ønsker å øke bevisstheten rundt avskogingen i Brasil og etterlyser en klar lovgivning. Vi som investorer i Brasil trenger lovgivning for å signalisere at ulovlig avskoging ikke tolereres, og med den gjeldende retorikken, kan dette misforstås. Vi frykter at den annonserte endringen i lovverket vil skape grunnlag for mer ulovlig avskoging, sier Sascha Stallberg, Credit & ESG Analyst i Nordea Asset Management.

Regnskogen i Amazonas

Regnskogen i Amazonas dekker 6,7 millioner km2 (dobbelt så stort India) og er den største tropiske regnskogen i verden. 

Den rommer minst 10% av verdens kjente biologiske mangfold inkludert endemisk og truet flora og fauna, og elvene utgjør 15-16% av det totale elveutslippet i verdenshavene.

Amazonaselven er over 6 600 km lang, og med hundrevis av sideelver og bekker har den det største antallet ferskvannsfisk i verden.

Fra juni til desember har det sørlige Amazonasbassenget tørket opp, noe som skaper fare for branner. Mange branner er forårsaket av menneskelig aktivitet, spesielt rydding av land for landbruk.

Kilder: WWF og National Geographic

Avskoging og krenkelse

Frykten for hva fremtiden vil bringe hvis lovforslaget blir vedtatt fremkommer også i brevet, som inkluderer underskrifter fra nordiske kapitalforvaltere og pensjonsfond, samt blant andre, Church of England:

"Blir loven vedtatt vil det oppmuntre til ytterligere ulovlig tyveri og avskoging, noe som ville sette Amazonas overlevelse i fare. Det samme gjelder for målene i Parisavtalen. Samtidig som urfolks og tradisjonelle samfunns rettigheter undergraves."

Avsenderne av brevet uttrykker også bekymring for den økonomiske betydningen av lovgivningen:

"Vi er bekymret for hva den økonomiske virkningen av avskoging og krenkelse av urfolks rettigheter kan få for våre kunder og investeringsselskaper i forhold til omdømme og operasjonelle og regulatoriske risikoer. Vi er bekymret for om den økende avskogingsraten i Brasil vil bety at selskaper utsatt for potensiell avskoging i deres brasilianske virksomheter og forsyningskjeder, vil ha vanskeligheter med å få tilgang til internasjonale markeder. Brasilianske statsobligasjoner vil også få en høyere risiko hvis avskogingen fortsetter, ”skriver de globale kapitalforvalterne i brevet.

Skovbrand
Skogbranner har lenge vært et stort problem i Brasils regnskog. Brannene i Amazonas ødelegger hvert minutt et skogområde på størrelse med en fotballbane.

Aldri har så mye skog forsvunnet

På sensommeren 2019 var det enorme overskrifter på grunn av omfattende skogbranner i Brasil, som ble antent for å utvide jordbruksarealer.

De fleste av skogbrannene har blitt påtent ulovlig, og før fikk man store bøter for slikt. Men etter Bolsonaros innsettelse har restriksjonene blitt tonet kraftig ned.

- Antall branner i Amazonas økte i 2019. Samtidig gikk antallet bøter for ulovlig avskoging ned. Det ser ut til å være en kobling mellom rettshåndhevelse og omfanget av avskoging. Vi forventer at hvis lovgivningen blir håndhevet strengt, vil antallet branner avta - og motsatt, hvis håndhevelsen er utilstrekkelig, sier Thede Rüst, leder for Emerging Markets debt-team i Nordea Asset Management.
 

Den negative trenden har fortsatt i 2020. Ifølge det brasilianske romfartsforskningsbyrået, INPE, har det aldri blitt ryddet så mye av den unike regnskogen i Amazonas, som i de første fire månedene av 2020 - og siden målingene begynte i 2015. Bare i april forsvant det 156 km2 med regnskog.

Brevet til ambassadene avsluttes med en forespørsel om et videomøte: “Med tanke på alvoret i saken ønsker vi å be om et videomøte med deg eller din representant. Vi vil kontakte ambassaden for å avtale et tidspunkt. ”

Thede Rüst
Thede Rüst
Leder av Emerging Markets Debt-teamet, Nordea Asset Management

Den negative trenden har fortsatt i 2020. Ifølge det brasilianske romfartsforskningsbyrået, INPE, har det aldri blitt ryddet så mye av den unike regnskogen i Amazonas som i de første fire månedene av 2020 - siden målingene begynte i 2015. Bare i april ble det 156 ryddet km2 med regnskog.

Brevet til ambassadene avsluttes med en forespørsel om et videomøte: “Med tanke på alvoret i saken ønsker vi å be om et videomøte med deg eller din representant. Vi vil kontakte ambassaden for å avtale et tidspunkt. ”

Hva betyr ESG-styring for dine investeringer?

Miljøpolitisk Ledelse (Environmental Governance)Mangel på eller upassende miljøstyring fra en regjering kan ha store konsekvenser for et land, og dermed øke risikoen for investeringene dine. I august 2019 så vi de første tegnene på manglende miljøstyring i Brasil, noe som blant annet førte til at  G7, med den franske presidenten Macron som vert, stilte spørsmål ved Mercosur-handelsavtalen, og dermed satte den økonomiske stabiliteten i den søramerikanske næringssektoren i fare.

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?