Sunde snacks
Av:
Thomas Jensen

Nordea Global Social Empowerment: Et fond som bidrar

Nå kan du investere i et fond som utelukkende investerer i selskaper som er med på å gjøre noe godt for andre mennesker, men som også kan gi god avkastning. Investeringene kan være i en bank som gir mikrolån til indonesiske kvinner som skal starte en liten forretning, det kan være i en produsent av sunt godteri, eller i en fremadstormende IT-virksomhet som lager inspirerende undervisning for barn over hele kloden.

Ifølge Nordea Asset Management-porteføljemanager Thomas Sørensen, finnes det ikke et lignende investeringsprodukt på markedet, hvor man utelukkende investerer i selskaper som tar sitt sosiale ansvar i samfunnet seriøst, og som samtidig kan være god business. Aksjefondet Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund  er det eneste og første i sitt slag. Dette fondet fremmer også miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 9 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte en tematisk strategi.

- Det er fint å være først. Vi visste for ti år siden, når vi lanserte vårt Nordea Klima & Miljøfond, at vi var tidlig ute, og det fondet har hatt en svært god utvikling, og jeg er overbevist om at vi klarer å gjøre det igjen, sier Thomas Sørensen.

Han er en del av et investerings- og analyseteamet, som har brukt det siste året på å finne frem til, og analysere de 50 selskapene som vårt nye fond vil invester i.

Skal lede pengene i en bedre retning

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund har tre mål. For det første skal fondet oppnå bedre avkastning enn markedet generelt. For det andre skal man være en aktiv forvalter, som innebærer at Nordeas analytikere hele tiden har en dialog med selskapene slik at man kan bli enda bedre. Og det tredje målet er å påvirke verden i en bedre retning ved å investere i selskaper som hjelper sine kunder til for eksempel å bli litt sunnere eller klokere.

- Der er et stort momentum rundt dette akkurat nå. Det er som om COVID-19-pandemien, som har ledet en masse mennesker ut i fattigdom over hele kloden, har satt fokus på viktigheten av å hjelpe hverandre der hvor man kan. Og hvis man kan investere sine penger på en sosial ansvarlig måte, så skal man gjøre det, sier Thomas Sørensen.

Thomas Sørensen

Porteføljemanager, Nordea Asset Management

Fondet vil benytte følgende temaer i sin forvaltning:

 

Grunleggende behov

En ting er selvfølgelig å si at man ønsker å investere pengene sine slik at de gjør noe godt for andre, men noe annet er faktisk å gjøre det. Derfor har Nordea Asset Managements investeringsteam brukt mer tid på å utforme konseptet. Det har endt med at de ca. 50 selskapene i fondet er delt inn i tre kategorier for hvordan de gjør noe godt for samfunnet og dets brukere.

En kategori under ‘grunnleggende behov’ inkluderer selskaper som for eksempel hjelper til med å skaffe rent drikkevann, lage sunne matalternativer eller tilby rimelige leieboliger. Et eksempel er tyske LEG, som leier ut rimelige boliger. I gjennomsnitt er prisene deres 30 prosent under markedsprisen, noe som hjelper vanskeligstilte med et sted å bo.

Inkludering

Er neste kategori. Her er det selskaper som har gode løsninger slik at brukere og kunder kan delta aktivt i samfunnet og i utviklingen. Et eksempel kan være IT-selskapet Kahoot, som med sin motiverende spill- og quiz-baserte læringsplattform har blitt brukt av 800 millioner studenter og lærere over hele verden, og har fått et enormt løft under pandemien.

Bedre forutsetninger

Som fokuserer på selskaper som gir sine brukere og kunder muligheten til å skape varig velstand og en forbedret livssituasjon. Det kan for eksempel være den indonesiske banken Rakyat, som hjelper små gründere med å komme i gang med sin vareproduksjonen ved å gi dem mikrolån. Eller det newzealandske teknologiselskapet Xero, som med sin regnskapsprogramvare hjelper små selskaper å vokse.

Kahoot Hjemmeskoling
IT-selskapet Kahoot har med sin engasjerende læringsplattform fått en enormt boost under COVID-19-pandemien, og er globalt sett blitt benyttet av over 800 millioner lærere og elever som ledd i hjemmeundervisningen.

Grundig analysert

I 2015 lanserte FN sine 17 bærekraftsmål, de såkalte SDG-målene. Målene brukes i stor grad av Nordeas investeringsteam for å definere hvordan man kan investere ansvarlig.

I finansverdenen gjøres det mye arbeid rundt begrepet ESG. Det er en engelsk forkortelse for ordene miljø, sosialt ansvar og forretningsetikk. ESG-analysen ser på miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold i et gitt selskap. Så alle de 50 selskapene i dette nye fondet har gjennomgått en økonomisk analyse for å vurdere avkastningspotensialet, en ESG-analyse for å vurdere de andre forholdene rundt selskapet, og til slutt gjøres en SDG-analyse, der man måler selskapet i forhold til noen av de 17 bærekraftsmålene. 

Jeg er glad for at det nå er mer fokus på S, altså den sosiale delen i ESG
Thomas Sørensen, Porteføljeforvalter

Glad for mer fokus på S’et

Nordea Asset Management - som forvalter de fleste av Nordea sine fond - har et team bestående av 18 personer som utelukkende håndterer ESG-analyse, Michaela Zhirova er en del av dette teamet. Hun har gjort analyser i ni år, og hun har sett en rask utvikling i måten å investere ansvarlig på, spesielt i forhold bekjempelse av klimaendringer.

- Jeg er glad for at det nå er mer fokus på S, altså den sosiale delen i ESG. Siden FN-målene ble lansert har det vært mer fokus på E, dvs. miljøspørsmålene rundt investeringer. Dette er selvfølgelig fordi hele verden er veldig opptatt av å bekjempe klimaendringene, og derfor må investeringene våre være miljøansvarlige. Men vi er også opptatt av å skape en verden som er mer sosialt balansert og lik. FNs 17 globale bærekraftsmål krever investeringer i S, og det er mange gode selskaper der ute som bidrar sosialt, og dermed er de også gode investeringsmuligheter for oss, sier senior ESG-analytiker Michaela Zhirova.

Forvalter med god erfaring

Akkurat som dette nye fondet nå er et foregangsfond , så var Nordea Klima & Miljø fondet det samme i 2008. 

Da tok det ganske lang tid å få investorer til å kjøpe seg inn i det fondet. Men i dag har fondet stor suksess og har vokst til nesten 70 milliarder kroner under forvaltning, og veldig mye av dette har kommet de siste årene.

- Jeg var med på å starte Klimafondet, og jeg har den samme følelsen som den gang. På den tiden var det ikke så mye snakk om hva vi gjorde, men plutselig utviklet alt seg veldig fort. Og i dag er det helt naturlig å investere i et fond som bidrar til den grønne overgangen. Jeg er overbevist om at dette også er situasjonen vi vil oppleve med dette nye fondet, fordi det er ganske åpenbart å investere i noe som både er en god business, men som også gjør noe godt for verden, sier Thomas Sørensen.

Se webinar om den nye Global Social Empowerment-fond her

 

 

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.