bear
Av:
Nordea Funds

Akkurat nå er det "BEAR-market" - men gå ikke glipp av de beste enkeltdagene

 Kursvingningene på verdens børser har de siste ukene vært store og vi kan konstatere at vi nå befinner oss i et såkalt BEAR-market. Hva er et BEAR-market? - og se hvor mye avkastning du går glipp av hvis du ikke er investert de dagene børsene stiger mest.

Aksjer
Sparing

Alle de store aksjemarkedene har nå beveget seg inn i det som kalles for BEAR-market. Det er en betegnelse i aksjemarkedet når kursene faller 20 prosent eller mer. Normalt kjennetegnes et BEAR-market av at det vil ta lengre tid før markedet kommer tilbake til gamle høyder, sammenlignet med når markedene faller mindre.

Da Dow Jones Industrial Average for eksempel falt til 23.553,22 den 11. mars 2020, gikk Dow Jones inn i et BEAR-market. Dette fordi Dow Jones falt mer enn 20 prosent, målt mot siste 52-ukers høyeste kurs på 29,551,42. Det samme har skjedd for mange andre børser rundt om i verden.

Bjørnen og oksen

BEAR-market fikk navnet sitt fra den måten en bjørn angriper byttet sitt - og sveiper labbene nedover. Akkurat som et BULL-market (når aksjemarkedet stiger) er oppkalt etter måten oksen angriper på ved å skyve hornene opp i luften.

Siden andre verdenskrig har det nå vært 13. BEAR-markets, inkludert det nåværende, med en gjennomsnittlig nedgang på 25-30 prosent i det amerikanske aksjemarkedet. Generelt skjer dette hvert sjette til syvende år. I gjennomsnitt har det tatt 24 måneder for markedet å komme seg etter nedgangen. Hvor lang tid det nåværende Corona- BEAR-market vil ta for å hente seg inn igjen kan ingen svare på nå. Et BULL-market kommer ofte i etterkant av et BEAR-market. Det har vært 14. BULL-markets - definert som en økning på 20 prosent eller mer i aksjekursene - siden 1930. Selv om disse oppgangene ofte varer i flere år, tilfaller en betydelig del av gevinsten typisk de første månedene av oppgangen.

Når aksjemarkedet vender pilene oppover igjen så viser disse historiske tallene hvor mye avkastning man potensielt  kan mistet ved å ikke være investert når aksjemarkedet opplever sine aller beste enkeltdager.

g
Diagrammet viser avkastningen for verdensindeksen MSCI World målt i NOK. Den mørkblå grafen viser utviklingen for børsens inkludert de ti beste dagene og den lyseblå linjen viser utviklingen uten de ti beste dagene. (Kilde Nordea)

 Verdensindeksens 10 beste dager siden 2001 og frem till 16. mars 2020 målt i NOK

 • 24.09.2001 + 4,8%

 • 29.07.2002 + 5,1%

 • 15.10.2002 + 5,2%

 • 19.09.2008 + 4,7%

 • 13.10.2008 + 9,0%

 • 20.10.2008 + 5,4%

 • 28.10.2008 + 5,0%

 • 21.11.2008 + 4,9%

 • 23.03.2009 + 4,2%

 • 10.03.2020 + 4,2%

 

 

 

 

Nå har verdens børser falt mye, men vi må ikke glemme at vi hatt et BULL market i over ti år, siden 2009. Under denne perioden har Dow Jones steget med flere hundre prosent.

Viser tre BEAR-markets i USA- (S&P 500-indeksen) og hvor lang tid det tok å komme tilbake til gamle høyder:

 • 11 januar 1973 til 31 januar 1980: Lavkonjunktur i USA, nedgang 55 prosent, restitusjonstid 6 år og 11 måneder

 • 14 oktober 1987 til 18 april 1989: Black Monday, nedgang 27 prosent,  restitusjonstid 1 år og 6 måneder

 • 19 september 2009 til 2 april 2012:  Finanskrisen, nedgang 52 prosent, restitusjonstid 2 år og 6 måneder

Merk at dette utelukkende er ment som generell informasjon. Det skal ikke oppfattes som et investeringsforslag eller investeringsråd, og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Du bør alltid lese nøkkelinformasjon og prospekt for ethvert fond og kontakte et Nordea kontor for en rådgivningssamtale før du begynner å spare i fond. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller på et av Nordeas bankkontorer.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?