Bæredygtig fremtid
Av:
Charlotte Holst, journalist

Makten til å redde verden ligger hos investorene

Investerer du pengene dine i bærekraftige selskaper legger du ikke bare grunnlaget for at de neste generasjonene kan leve videre på vår klode, du kan også få god avkastning. Dette er hovedbudskapet til den nye boken "Guld och gröna skogar" som forklarer hvordan investorer kan bidra til å dempe global oppvarming. Boken dokumenterer også - med sørgelige tall - at det haster veldig.

Ansvarlige investeringer
Klima og Miljø
Karim Sayyad
Karim Sayyad
Senioranalytiker, Nordea

Evnen til å avverge klimakatastrofer avhenger i stor grad av investorer og kapitalforvaltere. Av verdens samlede forvaltede midler: 84,9 tusen milliarder dollar - er bare 14 prosent investert i bærekraftige fond.
Dette er bare et eksmpel på mange konkrete tall som senioranalytiker i Nordea Karim Sayyad og medforfatter Sasja Beslik formidler i sin nye bok: ‘Guld och gröna skogar - investera klimatsmart och bli rik’.

Hovedpoenget i boken er at det ikke bare er etisk og moralsk riktig å spare i bærekraftige fond, men at det faktisk også kan være lønnsomt. Og vi har ingen tid å miste, påpeker forfatterne.
- Behovet for å takle klimaendringene skjerpes hver dag. Vi har fortsatt en lang vei å gå for å kunne redusere global oppvarming, og bruken av kapital som verktøy må ikke undervurderes. Vi ønsker å øke forståelsen for sammenhengen mellom økonomi og bærekraft til et bredere publikum, sier Karim Sayyad.

 

 

Dystre utsikter
Forfatterne ønsker at leserne skal forstå alvoret. Tallenes tale er klar, og leserne burde, som den unge svenske klimaaktivisten Greta Thunberg har snakket om, få panikk. I boken skriver de:
"Faktum er at vi i dag ikke beveger oss i riktig retning for å begrense global oppvarming til under to grader. Det er vitenskapelig konsensus om at global oppvarming over to grader er direkte farlig.
Hvis vi snakker om et 3 eller 4 graders scenario, vil menneskeheten oppleve konsekvenser som masseutryddelse av dyrearter, global matmangel og tørke med spredning av sykdommer som et resultat. Forfatterne henviser også til Verdensbanken, som har gått så langt som å si at "menneskelig tilpasning til et 4-graders scenario kanskje ikke er mulig."

 

"Mange tror fortsatt at å investere bærekraftig gir lavere avkastning. Det er en myte. Faktisk er det ofte motsatt"
Karim Sayyad, senioranalytiker i Nordea

En god forretning
- Mange tror fortsatt at å investere bærekraftig gir lavere avkastning. Det er en myte. Faktisk er det ofte motsatt, sier Karim Sayyad, og påpeker at 2.000 empiriske studier har vist at det er et sterkt forretningspotensial i bærekraftige investeringer.
- Bærekraftige selskaper med sitt virke innenfor energi, mat og vann kan for eksempel være svært interessante for investorer, sier han.
Boken kommer også med tips om hvordan du som investerer selv kan finne den «grønne» veien. En start kan være å starte med en ESG-analyse som er en screening av hvordan selskaper håndterer saker som handler om miljø-, sosiale hensyn og forretningsetikk. Her kan du stille deg selv følgende spørsmål:

 

Spørsmål – før du investerer

• Vil et økt forbruk av selskapets produkter, eller deres virksomhet,  ha en positiv eller negativ påvirkning på samfunnet?
• Er selskapets produkter sirkulære (kan de resirkuleres)?
• Vil andre produkter eller andre selskaper påvirke klimaet mindre (dvs. hvilket selskaper i sektoren er mest bærekraftig)?
• Hvordan kan bærekraftfaktorer påvirke selskapets virksomhet økonomisk?

 

Stranded assests
Som investor handler det alltid om å finne morgendagens vinnere og - selvfølgelig - å holde seg unna taperne. Og hvem er så taperne? Ja, for eksempel vil en svært stor andel av eiendelene i fossile selskaper bli verdiløs hvis overgangen til en bærekraftig verden skal realiseres, og målet om 2 grader målet skal nås, skriver de i boken. På engelsk kalles fenomenet hvor eiendeler blir verdiløse for stranded assets, og dette vil selvsagt ha stor innvirkning på selskapenes aksjekurser og aksjonærenes avkastning.
- Investeringer i fond med en høy andel fossile selskaper bør være en vekkerklokke for investorer, og energisektoren står overfor store utfordringer fremover, sier Karim Sayyad.
På åttitallet besto syv av de ti største selskapene med høyest avkastning av fossile selskaper. I dag er kun et av disse selskapene inne på den samme listen.

 

Kan fossile aksjer bli verdiløse? 

• Hvis global oppvarming skal begrenses til 2 grader må bare 20 prosent av aksjene i fossilt brensel i de 100 største olje- og gasselskapene benyttes
• Det kan føre til "stranded assets" – verdiløse eiendeler eller aksjer
• Verdens 24 største olje- og gasselskaper brukte ca. 1 prosent av sitt budsjett på grønn energi i 2018

 

Kilde: Carbon Tracker Initiative (2014) og ‘Guld och gröna skogar - investera klimatsmart och bli rik’

 

Snakker om flyreiser og mindre kjøtt
Her og nå er det et enormt potensial i finanssektoren for å presse investorer til å velge bærekraftig. Som nevnt tidligere er kun 14 prosent av verdens samlede kapital investert i bærekraftig fond.
- Det betyr at mange penger er investert i selskaper uten hensyn til hvordan disse selskapene bidrar til en bærekraftig fremtid. Finanssektoren kan være nøkkelen til å skape de nødvendige økonomiske insentiver som trengs. Potensialet er undervurdert, og økonomiske aktører bør virkelig tenke på hvordan de kan gi et positivt bidrag til samfunnet de er en del av, sier Karim Sayyad.
Akkurat nå diskuterer folk og media mest om å ta færre flyturer og spise mindre kjøtt osv. Bærekraftig investeringer derimot, er ganske fraværende i den offentlige debatten, selv om det er her individet virkelig kan gjøre en forskjell.
 - CO2-avtrykket er fortsatt et helt nytt tema, og det er vanskelig å forstå og forholde seg til bærekraftig investeringer i forhold til sitt forbruk. Med denne boken håper vi å gjøre det mer forståelig, sier Karim Sayyad.

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?