Emma Maersk
Av:
Charlotte Holst (tekst) og Thomas Jensen (foto og video)

Mærsk sitt CO2-løfte: “Hele verden følger med på dette“

Maersk Line har forpliktet seg til å seile fossilfritt innen 2050. Men hvordan vet de ikke ennå. Hele den maritime næringen leter etter effektive alternativer til fossilt brensel.  

Global

Den danske skipsgiganten Maersk Line skal seile CO2-nøytralt i 2050, har selskapet kunngjort. På den måten har de satt standarden for en utslippstung industri som er tvunget til å finne nye grønne løsninger.

- De neste fem til ti årene vil være avgjørende. Vi vil investere betydelige ressurser i innovasjon og flåteknologi for å utvikle og forbedre den tekniske og økonomiske bærekraften til fossilfrie løsninger, sa Søren Toft, administrerende direktør i Mærsk  i forbindelse med kunngjøringen.

I fjor undertegnet FNs sjøfartsorganisasjon IMO en avtale om å halvere skipsfartens klimapåvirkning innen 2050, sammenlignet med 2008-nivået. Allerede innen 2030 bør en reduksjon på 40 prosent per tonn transportert gods være oppnådd.

Bransjen har hatt politikerne på nakken. EU har truet med regional regulering i Europa hvis det ikke ble oppnådd enighet. Man har blitt enige, og nå må noe gjøres hvis målene skal nås.

"Kanon bra"
Skipsfartsindustrien, som til sammen utgjør 80 prosent av alle varer i global handel, trenger å restrukturere flåten og finne drivstoffet som er både grønt, økonomisk bærekraftig og sikkert, og som kan distribueres og innfases logistisk. Mærsk sitt mål om å seile helt 'grønt' innen 2050 er imidlertid ikke urealistisk, sier førsteamanuensis i forbrenningsmotorer ved DTU Anders Ivarsson, som er fornøyd med at Mærsk har gått foran:

- Det er flott. Det er det som skal til for at noe skal skje - at en stor aktør bestemmer seg for at dette gjør vi. Og dette er slett ikke en urealistisk tidshorisont, selv om utfordringen er stor.
 
 

Anders Ivarsson
Anders Ivarsson
Lektor i forbrenningsmotorer, Danmarks Tekniske Universitet

Det handler om å finne den løsningen som totalt sett er den mest effektive, slik at det økonomiske tapet fra fossilt brensel til grønne løsninger minimeres. Dette blir et samspill mellom ulike sektorer og parter, sier Anders Ivarsson, og legger til:

- Det er sektoren for drivstoffproduksjon og distribusjon som må være forpliktet til å stille sikkerhet for pris og levering. Så er det logistikken og sikkerheten rundt skip og havner som også må være på plass. Det planlegges ruter slik at skipene kan fylle bensin ved behov. Dette er sammensatt og mange parter må samarbeide for at vi skal lykkes.

Det vi leter etter er et effektivt grønt drivstoff som også er praktiskt å ha om bord, og som har de rette egenskapene for motoren den skal brukes i. Drivstoffet Anders Ivarssons har mest tro på i denne sammenheng heter: Dimetyleter, forkortet DME.

Anders Ivarsson
Lektor i forbrenningsmotorer på Danmarks Teknisk Universitet, Anders Ivarsson, i det eksplosjonssikre testrommet i kjelleren under DTU i Lyngby.

Hvem finner løsningen først?

Partene i prosjektet må undersøke om det vil være konkurransedyktig å produsere grønn DME, og se på hvordan skipsmotorer best kan designes for å bruke DME som drivstoff. Prosjektet avsluttes med et businesscase  som vil vise om DME vil være et godt valg for Maersk, når rederiet skal kjøpe nye skip som skal leve opp til ambisjonen om å bli CO2-nøytral i 2050. Meldingen fra Anders Ivarsson er følgende:

- Kom i gang, dette kan saktens la seg gjøre. Det finnes en rekke løsninger, og jeg er sikker på at det er betimelig å se på dette allerede nå. Vi må fase inn ny teknologi snart, hvis vi skal nå målet innen 2050.

 -Det handler ikke bare om å redusere CO2-utslipp, men også om å gjøre dette konkurransedyktig, og hele verden vil følge med på dette, sier Anders Ivarsson.

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?