Endurance athlete
Av:
Jan Telford

God fondsforvaltning krever en robust strategi - og tålmodighet

Inneværende år er spesielt på mange måter, det gjelder også for det globale aksjemarkedet. Selv om året har vært turbulent for mange fond, har andre klart seg overraskende bra. Dette gjelder ikke minst for  aksjefondene Nordea Nordic Small Cap og Nordea Emerging Stars. 

Aksjer
Bærekraft
Fond
Skandinavia

Den pågående pandemien og nedstengning av mange samfunn og land, de enorme finanspolitiske hjelpepakkene og usikkerheten, har gjort kapitalmarkedene dramatisk ustabile i år. I mars falt aksjemarkedene kraftig over hele verden, for så å komme svært raskt tilbake gjennom våren og sommeren. Noen markeder har allerede klatret over nivåene de hadde før fallet. Spesielt noen store teknologiaksjer har notert nye rekordnivåer.

Volatilitet gir gode muligheter for aksjeplukkere, men det kan det også føre til store tap. Erfaringen med å selge i panikk når markedene stuper, for så å kjøpe tilbake igjen på høyere kurser, er det nok mange som kjenner seg igjen i. Det som behøves i slike tider er en veldefinert investeringspolitikk som gir økonomisk mening, og en evne til å handle i henhold til den, uansett hvor ille markedene kan se ut. Som et eksempler har vi to Nordea fond som har gjort nettopp det - i år, og i  mange tidligere år, og avkastningen har vært veldig hyggelig for andelseierne i disse to fondene.
 

Mats Andersson
Porteføljeforvalter, Nordea Nordic Small Cap, sammen med Björn Henriksson

Tenk langsiktig

Nordea Nordic Small Cap Fund er et veldig godt eksemel på et aksjefond som har oppnådd god avkastning over tid. Fondet er også tildelt Morningstar-utmerkelser flere ganger. De siste 10 årene har fondet hatt en årlig avkastning på nesten 18 prosent, mens avkastningen for fondets benchmark ( Carnegie Nordic Small Cap NTR) som fondet måler seg i mot, er litt under 16 prosent.

 

Avkastning per 11.09.2020 for Nordea Nordic Small Cap Fund (Kilde - Nordea)

g

 

Fondets resultater bygger på en klar strategi

- Vi fokuserer på små og mellomstore nordiske selskaper som har en forståelig forretningsmodell, en dyktig ledelse, en stabil eierstruktur, og ikke minst et solid økonomisk grunnlag, sier forvalter Mats Andersson.

Forvalterne konsentrerer seg utelukkende om enkeltselskapenes kvaliteter og prøver ikke å allokere til en bestemt sektor- eller bransjetildeling i fondet. Selskapenes langsiktige potensial ligger alltid til grunn i investeringsvalgene.

- Vi har hatt noen av beholdningene våre i mer enn 10 år i fondet, understreker Mats Andersson.

Som nevnt ovenfor har dette året vært en berg-og-dal-bane-tur i aksjemarkedene. Også Nordea Nordic Small Cap fikk smake på et nervøst marked tidligere i vår, men fondet har nå hatt en oppgang på hele 23 prosent hittil i år, mens benchmark har steget med 11,5 prosent. (Kurser per 11.09.2020).

- En forklaring på at fondet har utviklet seg så bra er at mange programvare og andre IT-selskaper i fondet ikke ble rammet like hardt som såkalte tradisjonelle selskaper. Faktisk har forskjellen mellom disse selskapene sjelden vært så stor som den var i første halvdel av dette året, sier Andersson.

- Det som har bidratt til en kraftige meravkastningen var at vi solgte ganske mange aksjer på rekordhøye nivåer tidlig på året, og var dermed i stand til å gjøre gode kjøp senere, da mange selskaper av høy kvalitet hadde sett sine aksjekurser miste mer enn halvparten av verdien, legger Andersson til.

Juliana Hansveden
Porteføljeforvalter, Nordea Emerging Stars

Bærekraft og økonomisk styrke

Aksjefondet Nordea Emerging Stars Fund er en annen suksesshistorie. Fondet investerer i fremvoksende markeder, hvor fondsforvalterne forsøker å identifisere selskaper som har potensial til å bli ledende både på økonomisk og bærekraftig vis. I stedet for en veldig bred diversifisering konsentrerer fondet seg om rundt 40–60 selskaper, med den potensielt  beste kombinasjonen av god fremtidig utvikling og attraktiv verdsettelse.

- 8 av de 10 største eierandelene i porteføljen vår har ikke endret seg de siste to årene, ettersom vi investerer med lang tidshorisont, sier Juliana Hansveden som er den ledende porteføljeforvalteren i fondet.

Som for alle andre Nordea Stars-fond integrerer Nordea Emerging Stars Fund fullt ut tradisjonell økonomisk analyse, sammen med Nordeas interne ESG-analyse *. Bare selskaper som er solide i begge termer, er mulige investeringer for fondet.

- Langsiktige trender som bærekraft, teknologisk utvikling, demografiske endringer og globalisering vil være til stor fordel for de ledende selskapene i de fremvoksende markedene, sier Hansveden.

- Det som er spesielt avgjørende for et selskaps langsiktige potensiale, er hvor godt det kan håndtere risiko og muligheter knyttet til miljø, samfunn og eierskapsetikk. Vi fokuserer på ESG-utfordingene som er vesentlige for hvert selskap, og engasjerer oss proaktivt med dem, der vi ser vesentlige risikoer som kanskje ikke blir tilstrekkelig styrt eller fullt ut kapitalisert, understreker Hansveden.

 

Avkastning per 11.09.2020 for Nordea Emerging Stars (Kilde - Nordea)

g

 

Siden fondet ble lansert i oktober 2012, har fondet hatt en årlig akkumulert avkastning på 169 prosent, som er nesten 60 prosentpoeng mer enn for fondets benchmark (MSCI Emerging Markets Net Return Index) i samme periode. 

Så langt hittil i år har fondet steget med 13,2 prosent, mens benchmarkindeksen har steget med 2,6 prosent.

- Mye av fondets meravkastning skyldtes eierandelene i IT- og forbrukersektoren. Spesielt selskapene som opererer innenfor e-handel hadde stor vekst i etterspørselen under korona-utbruddet, kommenterer Hansveden.

 

* ESG står for Environment, Social and Governance. På norsk:  Miljø, Sosial-og Forretningsetiske forhold.

Les mer om fondene her

Her finner du også fondenes Nøkkelinformasjon og prospekt:

Nordea Nordic Small Cap

Nordea Emerging Stars

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?