gender diversity
Av:
Nina Azoulay, journalist

Likestilling er lønnsomt for selskaper - spar i nytt likestillingsfond fra Nordea

Det betaler seg å satse på likestilling. Analyser viser at det er en sammenheng mellom selskapenes kjønnssammensetning og økonomisk vinning. Vær med når Nordea nå lanserer det globale aksjefondet Nordea Likestillingsfond. Fondet fokuserer på god kjønnsbalanse i de globale selskapene som fondet investerer i.

Audhild Asheim Aabø
Forvalter - Nordea Likestillingsfond

Likestilling og mangfold i et selskap gavner ikke bare selskapenes image - det reflekteres også positivt på bunnlinjen til selskapene - og nå kan du som sparer i fond også dra fordel av dette. Nordea lanserer nå aksjefondet Nordea Likestillingsfond, som gjør det mulig å spare i selskaper som gjør en aktiv forskjell i kjønnsfordelingen for å fremme kvinners muligheter i næringslivet.


- Som fondssparer har du nå muligheten til å spare i et fond hvor du kan påvirke samfunnet på en god måte og samtidig forvente god avkastning over tid. Vi velger selskaper som selv gjør noe aktivt på dette feltet og dermed søker å påvirke selskapene til å investere i mangfold - ikke bare fordi det er bra for selskapet og bunnlinjen, men også fordi det er bra for samfunnet, forklarer Audhild Asheim Aabø, som er porteføljeforvalter i fondet sammen med Julie Bech.

Hun forventer at selskapene i fondsporteføljen skal konkurrere fullt ut med andre selskaper i respektive bransjer.

- Målet er at du som sparer i fondet kan forvente en avkastning som overstiger den gjennomsnittelige globale avkastningen over tid, samtidig som du sparer i selskaper som påvirker likestilling positivt. Selvfølgelig må selskapene også kvalifisere for økonomiske parametere. Vi er interessert i diversifiserte og generelt økonomisk attraktive selskaper som gir verdi for fondssparerne, forklarer
Audhild Asheim Aabø.

 

Flere talenter å velge mellom

Flere analyser viser at selskaper med mangfold og fokus på likestilling opplever mindre volatilitet. Blant annet har McKinsey fulgt utviklingen og konkluderte i fjor med at sammenhengen mellom selskapenes mangfold og økonomiske resultater er påviselig og voksende. Ifølge rapportene er det flere gode grunner til å investere i likestilling. Blant annet vil selskaper med en mer likeverdig fordeling av menn og kvinner utvide den såkalte "talentpoolen". Dette øker sjansene for å finne de beste talentene betydelig.

Les McKinsey rapport her


- Noe av hva et selskap kan tjene på i dag er "menneskelig kapital", og det er også en av de vanskeligste tingene for konkurrenten å kopiere. Det er stor rift om de beste talentene, så hvis man kan utvide massen man rekrutterer fra er man godt rustet. Interessen for dette vokser betydelig i selskapene forklarer Audhild Asheim Aabø.

Det er ingen enkel oppskrift på hvordan man sikrer en variert kjønnsfordeling. Derfor blir selskapene i Nordea Likestillingsfond screenet flere ganger for blant annet å se hvordan fordelingen er mellom kvinner og menn og om selskapene for eksempel har prinsipper for likelønn.

 

"Mangfold gjelder alle veier. Vi ønsker selskaper som har en god kjønnsbalanse på organisatorisk nivå, slik at det ikke kun blir en kvinnekvote i styret som bestemmer."
Audhild Asheim Aabø, porteføljemanager i Nordea Likestillingsfond

Ifølge Audhild Asheim Aabø viser forskning på feltet at minoriteten bør utgjøre minst 20-30 prosent før mangfoldet har en effekt, men at marginale endringer i mangfoldet deretter vil tilføye selskapet verdi. Tommelfingerregelen i kjønnsfordelingen er derfor at det må være minst 30 prosent kvinner på organisatoriske nivåer i selskapet.


- Dette gjelder selvsagt også for menn hvis de utgjør minoriteten. For mangfold gjelder alle veier. Vi ønsker selskaper som har en god kjønnsbalanse på alle organisatoriske nivåer, slik at det ikke kun blir en kvinnekvote i styret som bestemmer. Kjønnsfordelingen må gjennomsyre selskapet slik at det ikke blir et spørsmål om menn eller kvinner, men av en organisatorisk holdning i selskapet for å ha mangfold, forklarer
Audhild Asheim Aabø.

 

Nordea Likestillingsfond


• Fondet består av maksimalt 100 selskaper fordelt på følgende regioner: Amerika, Europa, Emerging Markets og Stillehavet.
• Selskapene i porteføljen er screenet etter en rekke parametere - blant annet andelen kvinner i styret, i ledelsen og i andre deler av selskapet. Også spørsmål om likelønn, fødselspermisjonsvilkår og veiledningsordninger for kvinner er en del av vurderingen. Det er ikke et krav å kvalifisere seg for alle kriterier.
• Selskapene screenes også for en "bottom-up" utvelgelsesprosess, sammenlignet med lignende selskaper og regioner, slik at  eksempelvis finansselskaper sammenlignes med andre finansselskaper.
• Nordeas eget ESG-verktøy, som fokuserer på miljø, sosiale forhold og eierstyring, inngår også i screeningen.

 

 

Les mer om fondet her

L'Oreal viser vei i Latin-Amerika


Et av selskapene som Nordea Likestillingsfond har i porteføljen er kosmetikkselskapet L'Oreal. De siste 10 årene har andelen kvinner økt betydelig i kosmetikkbransjen - både i styret, i ledelsen og i arbeidsstyrken. Et av de tiltakene L'Oreal har forpliktet seg til, er å utvide fødselspermisjonen utover den lovbestemte permisjonen til sine ansatte i de latin-amerikanske landene. For i land eller bransjer hvor det ikke er jobbsikkerhet, kan det være svært vanskelig for kvinner å komme seg tilbake fra fødselspermisjonen.


- Dette er en måte å hjelpe kvinner på. Noen ting kan løses av regjering og samfunn, men det er også mye som kan gjøres av et selskap, og det er noe vi ser på. Det er ikke mitt inntrykk at man noen steder forsettlig prøver å utelukke kvinner. Det er snarere et spørsmål om man kan legge til rette for at kvinner vil søke seg til bransjen og få muligheten til å nå toppen, sier
Audhild Asheim Aabø.

Nordea Likestillingsfond har nesten 100 selskaper i porteføljen. Investeringene er verdensomspennende og inkluderer også fremvoksende markeder.


- Vi ønsker at fondsporteføljen av selskaper i forhold til det brede markedet er relativ region- og sektornøytral, da verdien i kjønnsfordelingen er best uttrykt i hvordan vi velger ut aksjer. Det gjør det selvsagt vanskelig for oss, fordi det er noen regioner og bransjer hvor kun noen få er kvalifisert når vi ser på kjønnsfordelingen, sier
Audhild Asheim Aabø.

For eksempel er det ikke mange japanske selskaper som kommer gjennom nåleøyet. Kulturforskjeller gjør at en del kvinner velger å ikke gå ut i arbeidslivet igjen etter at de har fått barn. Det er i følge 
Audhild Asheim Aabø et godt eksempel på hvordan selskaper kan utvide sin "talentpool" hvis kvinner blir integrert inn i arbeidsmarkedet. Og den samme trenden gjenspeiles innenfor energisektoren, hvor svært få kvinner er ansatt.

- Vi forventer at mangfold og kjønnsfordeling blir en faktor som vil fungere i mange år, fordi potensialet er så stort. Globalt er kvinner fortsatt svært underrepresentert både i arbeidsmarkedet og på ledelsesnivå i selskaper. Selv om det nå er fokus på dette er det ikke løst innen fem år. Derfor er potensialet stort ved å investere i dette, avslutter hun.

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?