Nestlé
Av:
Thomas Jensen

Dialog og påtrykk fra investorer beveger Nestlé i en mer bærekraftig retning

Verden er ikke svart-hvit, heller ikke når man skal investere i ulike selskaper. Et godt eksempel er matvaregiganten Nestlé, som er beskyldt for avskoging for å skaffe palmeolje til sine produkter. Dette ekskluderer ikke selskapet fra å være et selskap du kan investere i. Å være til stede som investor, og legge press, er nettopp det som kan føre selskaper som Nestlé i en mer bærekraftig retning, sier Nordeas ESG-analytiker.

Aksjer
Aktivt eierskap
Bærekraft

Det er en rekke etiske valg knyttet til å være investert i  ulike selskaper. Kan du investere i et oljeselskap som bidrar til å gjøre klimaendringene verre? Eller kan du legge penger i en fastfood-kjede som bidrar til å gjøre mennesker overvektige? Eller hva med en matvareprodusent som må bruke tonnevis av palmeolje hver eneste dag for å produsere KitKat-sjokolade, hundemat og håndsåpe? Dette er vanskelige valg.

Michaela Zhirova
Michaela Zhirova
ESG-analytiker, Nordea European Stars

Her kan du lese om hvordan Nordeas analytikere går frem når et selskap skal vurderes økonomisk og etisk.

Bruker mye tid på dialog

Det kan være en utfordring som investor å ha oversikt når en fondsportefølje skal vurderes, og å holde rede på om et selskap oppfører seg ‘ordentlig’. Men hvis du velger å investere i et av Nordea sine Stars-fond er en ESG-analyse grunnlaget for alle individuelle investeringer i fondet, i tillegg til den økonomiske vurderingen. ESG-analysen er en grundig vurdering av om et selskap oppfører seg ordentlig og bærekraftig, og Nordeas team for  ansvarlige investeringer har selvfølgelig også gjort en slik vurdering av Nestlé.

- Hvis du går inn som investor i et selskap som Nestlé, har vi visst at vi må bruke mye tid med å presse dem til å gjøre ting litt bedre og mer bærekraftig. Det er et selskap som - i kraft av produktene de produserer - bruker enorme ressurser, sier Michaela Zhirova, som er ESG-analytiker i fondet Nordea European Stars, som er et av flere fond i Nordea hvor Nestlé utgjør en del av porteføljen.

Visste du at ...

Nordea har utviklet retningslinjer og prosedyrer for å sikre at selskapene i Nordeas fond investerer og oppfyller bankens forventninger til ESG (miljø, sosiale forhold og forretningsetikk) arbeidet som utføres. Vurderingen av ESG er et fast element i alle investeringsbeslutninger. Stars -fondene fokuserer på å velge selskaper med sunne grunnleggende økonomiske forhold og høy ESG-rating. Nestlé har karakteren B + på ESG-skalaen, som går fra A til C.

På riktig vei

Nestlé er verdens største matprodusent med 291.000 ansatte i 187 land. Det er en stor buffé med ulike merkevarer som Nestlé eier og står bak. KitKat, Nescafé, Mövenpick og Perrier er bare noen av navnene på den lange listen over mer enn 2000 merkevarer over hele verden.

Det er spesielt palmeoljeproblemet som trekker ned Nestlés bærekraftsbarometer. Palmeolje er en viktig ingrediens i margarin, sjokolade, lakriskonfekt, sjampo, stearinlys - bare for å nevne noen hverdagsprodukter som de fleste forbrukere er kjent med. Utfordringen er at palmeplantasjene ligger i tropene, og for å gi plass til nye palmerader, blir regnskogen felt og brent i land som Malaysia og Indonesia. Et rikt dyreliv går tapt, og tonnevis med CO2 slippes ut når skogen brenner.

- Siden 2018 har vi hatt en kontinuerlig dialog med Nestlé om at de må være mye flinkere til å kunne spore opprinnelsen til palmeoljen de bruker i produktene sine. Dette er viktig fordi det er stor forskjell på om oljen kommer fra plantasjer som påvirker regnskogen eller ikke.

Den kontinuerlige innsatsen for å få Nestlé til å bevege seg i en mer bærekraftig retning har heldigvis båret frukter.

- Vi har kommet så langt at de allerede i 2022 kan spore opprinnelsen til all palmeoljen sin, sier Michaela Zhirova, og understreker at det ikke bare er Nordea som presser, men en stor gruppe internasjonale investorer.

Nestlé
Nestlé-fabrikken i Ontario, Canada. Nestlé har produksjon i mer enn 180 land.

“Hvis noen kan, så er det dem”

I 2020 hadde ESG-analytiker Michaela Zhirova jevnlig kontakt med Nestlé. Nordeas ESG-analytikere snakker gjerne med et gitt selskap tre-fire ganger i året hvis de har mye å snakke om. I tillegg er det en jevn strøm av e-poster mellom møtene.

Noe av det som også var i fokus i 2020 var Nestlés forbruk av plast. Som verdens største matprodusent bruker Nestlé enorme mengder plast for å pakke inn produktene. I tillegg har Nestlé også hatt et stort salg av drikkevann i plastflasker. Etter press fra et stort antall investorer har Nestlé nå begynt å utvikle en forretningsmodell der de vil begynne å tilbakekjøpe plasten. Det kan være emballasje, men også flasker for is og drikkevann.

- Det som er bra med dette initiativet er at hvis det blir en suksess, kan det får ringvirkninger. Mye av Nestlés plast kan resirkuleres allerede nå, men det skjer ikke fordi det ikke lønner seg. Hvis det derimot er en økonomisk gulrot ved å gjøre dette, vil et stort antall andre selskaper gjøre det samme. Det er bare noen få måneder siden dette initiativet ble lansert, så vi vil følge det intenst med, sier Michaela Zhirova.

KitKat
Nestlé eier sjokolademerket KitKat, hvis produkter inneholder palmeolje.

Har gjort et godt selskap enda bedre

Nestlé-aksjen har hatt en god utvikling de siste årene. I tillegg er Nestlé et selskap som gir utbytte til aksjonærene med omtrent tre prosent per år. Så det har vært god forretning å være Nestlé-aksjonær.

1. januar 2017 ble det ny toppledelse i selskapet, og det har styrket forretningsutviklingen. Ulf Schneider, den nye konsernsjefen, og finansdirektør François-Xavier Roger har de siste årene endret Nestlé-porteføljen, slik at omtrent ti prosent av merkevareporteføljen er solgt ut. Dette var selskaper som ikke passet 100 prosent inn i kjernevirksomheten. De er nå i ferd med å fylle porteføljen med nye selskaper.

- Du kan si at toppledelsen har gjort gode forretninger enda bedre. For fem år siden var Nestlé kanskje litt nede, men de nyankomne toppsjefene har virkelig klart å få kontroll på kostnadene og få riktig fokus virksomheten, sier Frederik Nøkleby Weber, porteføljeforvalter i Nordea European Stars. Han forventer at Nestlé forblir en god og stabil aksje som utvikler seg positivt framover.

Michaela Zhirova er også positiv til Nestlé når det gjelder å fortsette den positive utviklingen med å bli et mer bærekraftig selskap.

- Hvis du må eie et selskap som produserer varer som i utgangspunktet er veldig ressurskrevende å produsere, så er Nestlé et godt valg fordi de gjør mye for å utvikle virksomheten sin for å bli mer bærekraftige, sier hun.

 

 

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. 

Tidslinje: Nordeas ESG-dialog med Nestlé

2019

Nordeas første dialog med Nestlé. Det påpekes at det er veldig viktig at Nestlé setter ytterligere fokus på å kunne spore hvor palmeoljen kommer fra, slik at avskoging unngås.

Allerede samme år skjer det merkbare endringer. Det er en vekst på 22 prosent i forhold til hvor stor andel av Nestlés palmeoljeforbruk som kan spores.

I tillegg konkluderer Nordeas team for ansvarlige investering også med at Nestlé gjør omfattende endringer for å imøtekomme investorenes forventninger.

2020

Nok en gang møter Nordea Nestlés ledelse og understreker nok en gang at det må være mulig å spore enda mer av palmeoljens opprinnelse.

Nestlé forbedrer seg ytterligere for å kunne spore opprinnelsen til palmeoljen. I 2020 vokser sporingem med 16 prosent, sammenlignet med året før. I tillegg øker Nestlé sitt engasjement med palmeoljeprodusenter for å kunne spore enda mer.

2022-25

Nordea vil fortsette sitt engasjement med Nestlé, som har sagt at de allerede i 2022 kan spore 100 prosent hvor all palmeolje kommer fra, alt for å skåne regnskogen.

Nordeas ESG-engasjement med Nestlé fremmer FNs bæredygtighedsmål 13 og 15.

SDG13 SDG15

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?