Kina finans korruption
Av:
Lasse Karner

Kina med tiltak mot korrupsjon i finanssektoren

En kommende partikongress og en korona-svekket økonomi har fått ledelsen i Kinas kommunistparti til å iverksette tiltak mot ulovligheter i landets enorme finansielle sektor. Startskuddet kom i gang etter en uvanlig henrettelse.

Global

En av de mest spektakulære korrupsjonsskandaler i nyere kinesisk historie tok en brå slutt i januar 2020. Hovedpersonen, 58 år gamle Lai Xiaomin, ble dømt til døden og fikk sin dom i løpet av få uker. I løpet av en tiårsperiode hadde han tilranet seg svimlende 1,7 milliarder kroner ved å utnytte sin stilling som styreleder for en av Kinas største finansinstitusjoner. Da Beijing-politiet gjennomsøkte Lai Xiaomins hjem, fant de tre tonn kontanter til en verdi av 191 millioner kroner. Saken ble opprinnelig etterforsket av Kinas sentrale kommisjon for disiplinær inspeksjon, som er kommunistpartiets interne antikorrupsjons - myndighet.

I fjor ble Lai Xiaomin kastet ut av partiet og etterforskningen ble overlevert til en domstol. Etter det var det kort prosess. Den 5. januar 2021 falt dødsdommen, og 29. januar ble han henrettet. Det var et ganske uvanlig forløp - selv etter kinesiske standarder, fordi økonomisk kriminalitet sjelden fører til dødsstraff. I tillegg blir de fleste dødsdommer i Kina effektuert tidligst etter to år, og i mange tilfeller omgjøres straffen til livsvarig fengsel. Dødsstraff uten mulighet for utsettelse er en sjeldenhet. På domstolens nettside kunne man lese at Lai Xiaomins handlinger hadde 'truet nasjonal økonomisk sikkerhet og stabilitet'.

Kina corona
Økonomien i Kina er fortsatt hemmet av koronapandemien. Enorme summer blir brukt på å holde veksten oppe, noe som øker risikoen for svindel og korrupsjon.

Tidspunktet var ikke tilfeldig. En uke før Lai Xiaomin ble henrettet var hele ledelsen for kommunistpartiets antikorrupsjonsenhet samlet i Beijing. Totalt 130 mennesker fra alle deler av landet. Ved enden av bordet satt partileder og Kinas president Xi Jinping. Helt siden han kom til makten i 2012 har kampen mot korrupsjon hatt topp prioritet, både mot småkriminelle og korrupte makthavere. Og slik skal det fortsatt være, understreket han på møtet.

"Korrupsjon er den største trusselen mot partiets regjering," advarte Xi Jinping. De siste åtte årene har partiet og domstolene ikke vært på latsiden. Hundretusener har fått påpakninger internt i partiet og i verste fall sendt videre til retten. Bare i fjor ble 152.000 tjenestemenn arrestert. Korrupsjonskampanjen er populær blant befolkningen, men også fryktet. Det er ingen hemmelighet at flere av Xis rivaler og kritikere har blitt ryddet av veien ved hjelp av denne kampanjen.

Under Xi har hundrevis av statsråder, generaler, provinsguvernører og ledere for sentrale statlige selskaper blitt etterforsket og fengslet for korrupsjon. Derfor følges det med særlig stor interesse når ledelsen av Central Commission for Disciplinary Inspection har sitt årlige møte for å velge ut nye mål. I år var møtet ekstra viktig for Xi og resten av ledelsen.

Alfred Wu
Alfred Wu
Professor, National University of Singapore. Foto: LKYSPP

- Det er en vanskelig tid for offentlige finanser. Den kinesiske økonomien er ikke på topp, selv om den kinesiske regjeringen aldri vil innrømme det, forklarer Alfred Wu, professor ved National University of Singapore, som spesialiserer seg på offentlige reformer og korrupsjon i Kina.

Økonomien er fortsatt hemmet av koronapandemien, og det brukes enorme summer på å opprettholde vekst, og det øker risikoen for svindel og korrupsjon. Dette er en av grunnene til at finanssektoren i år ble identifisert som et spesielt satsingsområde for anti-korrupsjon. Når bankene og andre finansinstitusjoner er i søkelyset, er det fordi kommunistpartiet neste år vil avholde sin femårige kongress, noe som allerede er på den politiske agendaen.

Xi Jinping er opptatt av at hans politikk vil bli gjennomført, også i oppkjøringen til partikongressen, og at det ikke oppstår uro. Noen medlemmer av partiledelsen har nære bånd til næringslivsledere i finanssektoren, og penger er alltid en avgjørende faktor i politikken i Kina. Så Xi signaliserer at han vil kontrollere sektoren, sier Alfred Wu.

"Den kinesiske økonomien er ikke på topp, selv om den kinesiske regjeringen aldri vil innrømme det"
Alfred Wu, professor ved National University of Singapore

Dette er ikke første gangen kommunistpartiet bestemmer seg for å gå finanssektoren etter sømmene. Sektoren har levert noen av de største korrupsjonsskandalene og har kontinuerlig vært et mål for reformer. Det handler ikke bare om profesjonalisering av den kinesiske banksektoren og om Kinas rolle i den internasjonale økonomien, men også om kommunistpartiets legitimitet overfor folket. Dette ble spesielt tydelig i 2015, da kinesiske aksjekurser først gikk himmelhøyt, før de stupte etterpå. I motsetning til de fleste land i Europa og USA står enkeltpersoner for størstedelen av handelen på børsene i Kina, så det var sparepengene deres som forsvant da kursene falt. Beijing har lenge ønsket et solid og stabilt aksjemarked. Både for å fordele landets økonomiske vekst jevnere, og for å gi selskaper tilgang til nye kapitalkilder. Men sommeren 2015 sprakk aksjeboblen med et smell og tvang regjeringen til å innføre et forbud mot nye børsnoteringer og å ty til statlige oppkjøp, der statseide aksjemeglere og banker ble pålagt å kjøpe aksjer. Den allerede skjøre tilliten til systemet sprakk. I løpet av høsten ble partiets antikorrupsjonsenheter sendt ut for å undersøke prosessen. Banker, børser, forsikringsselskaper og regulerende myndigheter fikk besøk. Resultatet var at man oppdaget en rekke høyprofilerte saker om innsidehandel og andre ulovlige aktiviteter. I løpet av de siste årene har kinesiske aksjekurser steget markant igjen.

Dette betyr ikke nødvendigvis at et nytt krasj er på vei - men den kinesiske ledelsen vil ikke ta noen sjanser. Ifølge Xie Maosong, som er statsviter ved State Research Institute's China Academy of Sciences, er kommunistpartiet ekstremt klar over faresignalene. 'Økonomisk sikkerhet er en viktig del av nasjonal sikkerhet. "Hvis finansiell risiko ikke er under kontroll, er det en trussel mot økonomisk sikkerhet, og kan således også true politisk sikkerhet," sa han til South China Morning Post.

Kina kommunist
President Xi Jinpings kommunistiske styre i Kina har nok en gang satt landets finanssektor i fokus for å komme korrupsjonen til livs.

Korrupsjon er bare en av mange utfordringer som den kinesiske regjeringen står overfor i arbeidet med å sikre økonomisk stabilitet. Såkalte skyggebanker som driver med utlån utenfor de offisielle kanalene, konkurranse fra uregulerte fintech-selskaper, og utlån i forbindelse med den korona-rammede økonomien er bare noen av områdene som krever oppmerksomhet. Likevel er det korrupsjon som trekkes frem som den største trusselen mot partiets grep om makten. Men det vil være praktisk talt umulig for kommunistpartiet å utrydde problemet, sier Alfred Wu fra National University of Singapore. Kina er begrenset av sin autoritære natur og har ikke under den nåværende ledelsen innført store strukturelle endringer i sin tilnærming til kampen mot korrupsjon.

Korrupsjon har alltid vært en del av den kinesiske partistaten. Det har ikke avtatt i særlig grad. De grunnleggende strukturene som er årsaken til korrupsjon er fortsatt der. Det kinesiske politiske systemet er basert på en leninistisk modell som er veldig ugjennomsiktig. Det er et systemproblem, så det handler ikke om å fjerne enkeltpersoner, sier han.

Resultatet kan leses i den siste rapporten fra organisasjonen Transparency International, som årlig rangerer verdens land i en korrupsjonsindeks. Årets rangering er nettopp publisert, og her er Kina nummer 78 av 180 land. Det er opp tre plasser siden 2012, da Xi Jinpings korrupsjonskampanje startet.

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?