Japan
Av:
Nina Azoulay, journalist

Japan som turistmål vokser mest i verden - det smitter over på aksjemarkedet

Turistene strømmer til Japan, og den kommende vert for de olympiske sommerleker i 2020 har stor bygningsaktivitet i hele landet. Dette er gode nyheter for mange bransjer, og sammen med statsminister Abes mange reformer har dette påvirket aksjemarkedet i Japan positivt. Vi har snakket med Ruben Knudsen, som forvalter aksjefondet Nordea Japan, om hva som skjer i det japanske markedet, og hva han holder spesielt godt øye med når han gjør investeringer i fondet.

Aksjemarked
Asia
Innsikt

Og forberedelsene til OL har allerede gitt et økt aktivitetsnivå i byggebransjen, påpeker Ruben Knudsen. Så langt har myndighetene bevilget rundt 110 milliarder kroner for å utvide og forbedre Tokyo-infrastrukturen. Et av selskapene som nyter godt av OL-forberedelsene er selskapet Obayashi, som er et av de største selskapene i Japan innenfor byggebransjen.

- Selskapet har vært litt under press på grunn av mangel på arbeidskraft, men nå begynner de å få tilgang på utenlandsk arbeidskraft, sier Ruben Knudsen, som har inkludert Obayashi i fondsporteføljen. 

 

Økende turisme i Japan
I 2017 besøkte 28,7 millioner utenlandske turister keiserimperiet - en økning på 334 prosent siden 2010. Dette gjør Japan til det 12. mest besøkte landet i verden.

Antall utenlandske turister i Japan (i millioner)
1995: 3.3
1998: 4.1
2005: 6.7
2010: 8.6
2014: 13.4
2015: 13.4
2016: 19,7
2017: 28,7

Kilde: World Tourism Organization

Leter etter nisjebedrifter
In sin  aksjeutvelgelse i det japanske markedet, følger han godt med på  de store og gamle aktørene, men også på de mindre, yngre selskapene.

- Vi prøver alltid å finne nisjebedrifter. De har typisk bedre eierstyring og mer fokus på aksjonærene. Vi velger selskaper i fondet som har en attraktiv verdsettelse. Vi har en overvekt av mindre japanske selskaper i porteføljen. Når vi sammenligner historisk avkastning i mindre og større selskaper, så kommer de små selskapene godt ut. Nordea Japan har hatt god avkastning på mange av  de små selskapene, og det forventer vi også fremover, sier Ruben Knudsen.

Den japanske økonomien har generelt hatt positiv vekst de siste årene. Siden valget i desember 2012 har det japanske aksjemarkedet hatt en god utvikling, og møtt premierminister Shinzo Abes 'Abenomics' reformplan med optimisme, sier Ruben Knudsen.

- Spesielt har effekten av en svakere yen vært avgjørende for at japanske bedrifter skulle bli mer konkurransedyktige, sier han og tilføyer:

- For øyeblikket er vi ganske positive til japanske aksjer – både med hensyn til god inntjeningsvekst og prisingen generelt. De japanske selskapene er generelt konservative og har ofte mye likvide midler, så de har gode muligheter for å belønne aksjonærer med aksjekjøp og utbytte.


 

 

japan turism
På få år er turiststrømmen til Japan mangedoblet

Nesten full sysselsetting er en utfordring
Et annet av Shinzo Abes fokusområder er, med sin "Womenomics" -reform, å bringe flere kvinner inn på arbeidsmarkedet.

Demografi i Japan er også et aspekt som Ruben Knudsen har i tankene når han velger selskaper til fondsporteføljen. Befolkningen i Japan er aldrende og vil over tid falle. Det har stor innvirkning på både arbeidsstyrken og på den generelle etterspørselen i Japan.

- Arbeidskraften er et problem i Japan, da de nesten har full sysselsetting. Som en løsning på problemet blir det satset mye på automatisering. Dette er et område hvor Japan er langt fremme, ikke minst med industriroboter. Historisk har Japan vært ledende innenfor hardware til elektronikkindustrien, og her ser vi fortsatt en god oppside, forklarer Ruben Knudsen.

Et annet kjerneområde Japan er deres store bilindustri, og kjente merkevarer som Toyota og Suzuki er med i fondets portefølje.

- Bilindustrien er en industri hvor vi forventer store endringer de kommende årene. Flere store IT-selskaper bruker store ressurser på å lage selvdrevne biler. Om den fremtidige bilen vil være elektrisk eller kjøre på hydrogen, som en del japanske produsenter jobber med - vet vi ikke. Det blir spennende å følge utviklingen, og uavhengig av utfallet, har det stor betydning for bilprodusentene og underleverandørene i Japan, sier Ruben Knudsen.

Holder et øye med Donald Trump
På tvers av alle bransjer skaper Donald Trumps handelskrig mot Kina i dag usikkerhet. Mange japanske selskaper, som har produksjon i Kina og eksporterer til USA, er nå underlagt ytterligere toll, forklarer Ruben Knudsen.
 

- Bedrifter som Mitsubishi Electric flytter nå produksjonen tilbake til Japan. Frykten er imidlertid at Japan også blir rammet av høyere tollavgifter, og spesielt bilprodusentene er i faresonen da de har relativt stor eksport til USA, sier han.

- På lang sikt er det demografi som kanskje er den største utfordringen for Japan. Men kan de komme med gode løsninger innenfor automatisering, vil det gi dem et forsprang. For de samme demografiske utfordringene med færre personer i arbeidsstyrken, kommer også til land som Kina, Korea og Europa, sier Ruben Knudsen.

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?