h
Av:
Thomas Jensen

Infineon Technologies gjør den grønne omstillingen mulig

Det smarteste vi kan gjøre med sparepengene våre er å investere i selskaper som er lønnsomme, og samtidig gjør noe bra for miljøet, et eksempel på et slikt selskap er tyske Infineon Technologies. Deres produkter er virkelig med på å få fart på den grønne omstillingen, sier René Petersen, som er forvalter av aksjefondet Nordea European Stars.

Aktivt eierskap
Bærekraft
Europa
Innovasjon

Infineon Technologies bidrar til den grønne overgangen med sine høyteknologiske elektroniske komponenter. De leverer halvledere og mikrokontrollere - uunnværlig teknologi - til både den voksende elbilindustrien og til en vindturbinindustri i sterk vekst.

- Infineon er helt i toppen blant selskaper som er såkalte miljøløsningsleverandører. Dette er selskaper som med sine produkter er med på å få den grønne overgangen ut i praksis. Uten deres produkter ville det ikke være mulig å skape en effektiv overgang, så produktene deres hjelper til med å akselerere den grønne overgangen, sier René Petersen, porteføljeforvalter i Nordea European Stars.

Rene Møller
René Petersen
Porteføljemanager, Nordea European Stars

Infineon-komponenter i elbiler

Når du setter deg i en Volkswagen og tenker at, de er gode til å bygge biler disse tyskerne, så er det bare delvis sant. For Volkswagen, som alle andre bilprodusenter, har et stort nettverk av underleverandører. En stor del av Infineon Technologies sin virksomhet, omtrent en tredjedel, går ut på å levere komponenter og kontrollenheter til alle delene i en bil hvor elektrisitet er involvert på en eller annen måte. Og det blir flere og flere av disse i en bil. I alt fra bremser, kollisjonsputer, infotainment-system og styreverktøy, og listen vil ifølge René Pedersen, bare bli enda lenger.

- Det er for eksempel kjent at elbiler trenger å bruke omtrent tre ganger så mange halvledere som en bensinbil, så dette er et marked som vil vokse mye, og som er bra for Infineon Technologies de neste årene, sier René Petersen.

Veldig små deler

Riktignok er Infineon Technologies er storbedrift med mer enn 46.000 ansatte, med en omsetning på over 80 milliarder kroner i fjor, men det de produserer er veldig smått. Delene som halvlederne og mikrokontrollerne består av er bitte små. De såkalte transistorene er så små at de må beregnes i nanometer. Så på Infineon Technologies sine fabrikker i land som Tyskland, Østerrike, Malaysia, Indonesia og Kina produseres halvledere og mikrokontrollere hvis minste deler er nede på 0,00000000005 meter. Infineon Technologies sine høyteknologiske produkter brukes i en rekke sektorer. I tillegg til bilindustrien leverer de også nøkkelkomponenter for å kontrollere industrielle prosesser, og de har også leveranser til energisektoren.

Infineon Technologies Foto 1
I maskinen skjer en kjemisk og mekanisk rensing av en Infineon Technologies-wafer. En wafer er den ultra-tynne platen som det elektriske kretsløpet bygges på.

Kjøpte oss opp i selskapet da aksjekursen var lav

Infineon Technologies aksjekurs har steget kraftig de siste årene og Nordea European Stars har eid aksjen hele veien.

- Vi har lenge sett konturene av det som skjer nå; en boom i salget av elbiler, så vi har derfor kjøpt oss kontinuerlig opp i Infineon Technologies, fordi vi visste at de ville få en fordel av  elektrifiseringen i bilindustrien. Vi kjøpte oss ytterligere opp i mars 2020, da aksjen var nede i nesten 11 euro på grunn av koronautbruddet, og nå ligger den rundt 30 euro, så det har vært veldig bra, sier René Petersen, som mener at aksjen fortsatt kan stige en god del.

For få kvinner i ledelsen

I Nordeas Stars-fond er det ikke bare en økonomisk vurdering som ligger bak når et selskap skal velges inn i fondsporteføljen. Det lages også en såkalt ESG-analyse som ser på de miljømessige, sosiale og forretningsetiske forholdene i selskapet. Og på de fleste parametere gjør det tyske selskapet det veldig bra, men det er ett punkt der Nordeas ESG-team har innledet en dialog med Infineon Technologies.

- Vi mener helt klart at det er rom for forbedring når vi snakker om antall kvinner i ledelsen. Bare 15 prosent av sjefene er kvinner, og det er for lite. Vi vet at mer enn en av tre nye ansatte i selskapet er kvinner, og det er få som ender opp som leder. Vi mener at det må forbedres for at et selskap skal være så bærekraftig som mulig - også i forhold til sammensetningen av ansatte. Dette er Infineon Technologies klar over og ønsker å endre dette, og vi følger opp dette kontinuerlig i vår dialog med dem, sier Michaela Zhirova, ESG-analytiker i Nordea.

Infineon Technologies foto 2
Infineon Technologies har produksjon 21 steder verden over. De har blant annet fabrikker i Tyskland, Østerrike, USA og Malaysia. Bildet er fra fabrikken i Villach i Østerrike.

Reduserer CO2 utslipp som tilsvarer 48.000 flyvninger

Michaela Zhirova sier at til tross for Infineon Technologies sin utfordring med å ha for få kvinner i ledelsen, er hun veldig begeistret for selskapet. En av grunnene til at hun, i likhet med René Pedersen, mener at selskapet hører hjemme i helt i toppsjiktet, er at de hjelper verden med å redusere CO2 utslipp. Infineon Technologies har uttalt at hver gang ett tonn av deres produkter kommer i produksjon, bidrar de samme produktene til 40 tonn lavere CO2 utslipp. Det betyr at deres høyteknologiske produkter bidrar til å redusere CO2-utslipp med så mye som 54 millioner tonn CO2 årlig. Dette tilsvarer utslippene fra 48 700 flyreiser med verdens største passasjerfly mellom München og Singapore eller utslippene fra produksjon av elektrisitet til 86 millioner europeere.

- Derfor er dette selskapet blant de beste i forhold til å gjøre den grønne overgangen reell, sier Michaela Zhirova.

Bortfall av kull, olje og gass

Infineon Technologies er et av selskapene i aksjefondet Nordea European Stars, som har en portefølje på mellom 35-45 europeiske selskaper. René Petersen mener at forvalterteamets grundige utvalg og analysearbeid av enkeltbedrifter er en stor del av årsaken til at fondet har utviklet positivt de siste årene, men han mener også at utelukkelse av selskaper en annen viktig årsak.

- Nordeas Stars-fond investerer ikke i selskaper som har en stor del av omsetningen fra kull, olje og gass. Det har vist seg å være en veldig god strategi, ettersom vi kan se at verdien av slike selskaper har gått ned de siste årene, mens selskaper som Infineon Technologies, som hjelper til med den grønne overgangen, har gått den andre veien, sier han.

 

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?