fabrik
Av:
Annika Hagstedt

Helseinvesteringer og riktig timing forklarer god avkastning i Nordea Global Stars

Selv om aksjemarkedet i 2018 var svært turbulent så utviklet aksjefondet Nordea Global Stars bedre enn de fleste andre globale askjefond i fjor. Årsaken var fondets overvekt i helsesektoren og at man i en tidlig fase styrte fondsinvesteringene mot mer defensive selskaper.    

Global Stars
Johan Swahn
Johan Swahn
Forvalter Nordea Global Stars

Allerede i første halvdel av 2018 bestemte forvalterne av Nordea Global Stars seg for å legge om fondets investeringer mot mer defensive selskaper. Da aksjemarkedet opplevde et negativt stemingsskifte i oktober var allerede fondet godt posisjonert, særlig sammenlignet mange andre globale aksjefond.


Et eksempel var fondets investering i det svenske medisinske teknologiselskapet Elekta, som kunngjorde lanseringen av en ny teknologi for bruk i kreftbehandlingen. Da denne nyheten kom og selskapet også leverte et sterkt driftsresultat, steg aksjekursen så mye at forvalterne valgte å ta profitt og selge seg ut at selskapet.


Andre investeringer som bidro positivt til fondets avkastning i fjor var Mastercard og Medtronic. Sistnevnte selskap selger løsninger til helsevesenet.
Det faktum at fondet solgte sin beholdning i Facebook, var også bra for avkastningen, da aksjen falt litt over 30 prosent i løpet av året.

- Vi følte at risikoen rundt Facebooks datahåndtering var for stor, det vil si at de måtte påta seg store kostnader for å forbedre sikkerheten og datakvaliteten sier Johan Swahn, som forvalter Nordea Global Stars Stars. Til tross for en intensiv dialog med selskapet om deres policy for datasikkerhet og innholdsstyring, fikk vi dessverre ikke noe svar på våre spørsmål, fortsetter Johan. Vi har hatt regelmessig dialog med Facebook, men mistenker at de ikke har tatt spørsmålet om datasikkerhet tilstrekkelig på alvor tidligere. Til tross for at Facebook kunngjorde at de vil bruke 20.000 mennesker til å jobbe med dette, tror vi at resultatet av dette initiativet kan bli forsinket, og at det vil bli "verre før det blir bedre". Derfor valgte vi å selge våre beholdninger i løpet av året. Vi vurderer vår beslutning fremover og følger selvfølgelig utviklingen og fortsetter å ha en dialog med Facebook.

 

Emir Borovac
Emir Borovac
Analytiker i Nordeas team for ansvarlige investeringer

Microsoft, et annet amerikansk IT-selskap, og som fortsatt er i porteføljen, har også hatt en fin utvikling i 2018.


- Vi hadde et møte med selskapet i juni hvor vi hovedsakelig snakket om GDPR og hvordan selskapet har oppdatert vilkårene for håndtering av personopplysninger og hvordan de sikrer GDPR i deres sky løsninger. Basert på det møtet, følte vi at Microsoft har god kontroll over situasjonen, selv om det fortsatt er mange detaljer som må på plass, sier Emir Borvac, ESG-analytiker hos Nordea.
 
Ved inngangen til 2019 var fondets største investeringer Alfabet (Google), International Flavors & Fragrances og Kimberly Clark. En ny eierandel er også innkassoselskapet PRA Group, fordi forvalterne forventer at andelen forfalte forbrukslån vil øke i USA.

Om Nordea Global Stars

Stars-fondene utmerker seg på den måten at de kun investerer i selskaper som har kommet langt i sitt arbeide med bærekraft. Det vil si selskaper som vi bedømmer står godt rustet for en bærekraftig framtid. 

Nordeas Stars-fond forsøker aktivt å investere i selskaper som vurderer bærekraftsaspekter i stedet for å ekskludere selskaper som ikke gjør det.

Alle selskaper som vurderes for våre Stars-fond, gjennomgår derfor en omfattende analyse der det legges vekt på miljø, sosiale forhold, som menneskerettigheter og forretningsetikk (ESG).

Nordea Global Stars er et aktivt forvaltet fond som investerer globalt i cirka 50-70 selskaper.

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?