Sasja Beslik in dialogue with NGO representative Samir Lemes in front of a heavily polluting steel factory in Bosnia and Hercegovina.
Av:
Nina Azoulay

Har gjort verden til et bedre sted på 10 år

I dag blir alle selskaper målt og veid på miljømessige, sosiale og forretningsetiske faktorer når Nordea skal beslutte om de er verdt å investere i. Men bærekraft er ikke bare god oppførsel, det er god forretning. Vi ser tilbake på 10 år med bærekraftige investeringer – og snuser på neste bærekraftige tiltak.  

ESG
Klima og Miljø

Skrevet av Nina Azoulay, journalist

Kullkraft og CO2-utslipp eller gjenbruk og fornybar energi? Dette er noen av parametrene selskapene blir målt etter i dag når Nordea skal beslutte om man skal investere i dem. Slik har det vært i 10 år nå.

Da Nordea, som den første store nordiske banken, sluttet seg til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer i 2007, de såkalte Principles for Responsible Investment (PRI), var det begynnelsen på en reise som langt ifra er over, men som har endret den grunnleggende måten Nordea velger ut investeringene sine på.

- Det viktigste er at vi har endret vår oppfatning om hva som er en god investering. I dag er miljømessige, sosiale og forretningsetiske spørsmål nøkkelfaktorer når en porteføljeforvalter skal velge en aksje. Det var det ikke før. Og det er ikke bare fordi det er riktig å gjøre det, men også fordi det er en del av risikovurderingen og gir bedre lønnsomhet, sier Sasja Beslik, som leder Nordeas Sustainable Finance, eller sagt på norsk: han leder Nordeas avdeling for bærekraftige investeringer. Beslik kom til Nordea i 2009 og fikk i oppgave å gjøre PRI til en del av kapitalforvaltningen.

 

 

 Hetal Damani, Co-head Responsible Investments, Nordea
Hetal Damani, Co-head Responsible Investments, Nordea

Den store utfordringen

PRI er en rekke målsetninger om bærekraft og handler om å skape et finansielt system som tar ansvarlig stilling til spørsmål om blant annet klimaendringer, fornybar energi og barnearbeid.

Utfordringen for Sasja Beslik var ikke å få kriteriene inn i porteføljeforvalternes vurderinger av en aksje, men å gjøre dem til en del av selve beslutningsprosessen.

- Det var et stort steg å ta, understreker han.

Noe av det første han tok fatt på, var derfor å utvikle et verktøy som kunne brukes til å vurdere selskapene og deres potensial. Og det skjer med utgangspunkt i de såkalte ESG-kriteriene – Environmental, Social and Governance – der man vurderer om et selskap for eksempel påvirker klimaet med CO2-utslipp, eller om det har en plan for å øke bruken av fornybar energi.

- Den kunnskapen vi får, gir oss en bedre forståelse av selskapene vi investerer i. Vi får et bedre utgangspunkt for investeringene og et bedre utbytte. Så jeg tror vi gjør verden til et bedre sted, selv om det er en indirekte effekt av verdiskapning og god avkastning, sier Sasja Beslik.

 

Sasja Beslik tar en vannprøve fra en brønn i Hyderabad, India.
Sasja Beslik tar en vannprøve fra en brønn i Hyderabad, India.

 

I 2010 begynner Nordeas team for bærekraftige investeringer å dra på besøk til selskaper rundt om i verden. Og det har en særlig effekt, mener Sasja Beslik.

- Det gir oss verdifull informasjon og viser kundene hva vi gjør og hvordan vi jobber. Det kommer vi til å fortsette med, forteller han.

I de etterfølgende årene blir Nordeas Stars-fond opprettet, der det investeres i selskaper med høy ESG-kvalitet, og Nordea begynner å ekskludere selskaper som for eksempel er involvert i klasevåpen. Nordea slutter seg også til initiativer som jobber for å redusere bruken av vann og kull.

- For meg er de store milepælene ikke enkelthandlinger som å ekskludere selskaper som driver stort i kull, men mer at vi pusher selskaper i riktig retning og hjelper dem med å forstå at det kan lønne seg å ta  miljømessige, sosiale og forretningsetiske hensyn, sier han.

 

 

Hetal Damani besøger en kobbermine i Chile
Hetal Damani besøker en kobbergrue i Chile

En bærekraftrevolusjon

Nordea er ikke den eneste som tror at ESG og hensynet til mennesker og miljø viser at selskapet tar ansvar og også er god forretning. Det ble tydelig på den første nordiske konferansen om bærekraftig finansiering, Nordic Sustainable Finance Conference, som Nordea arrangerte i september i år.

- Det er interessant å se den evolusjonen, eller kanskje til og med revolusjonen, som har skjedd de siste fem årene. For å si det rett ut så er bærekraft blitt forretning, lød det fra Jan Erik Saugestad, som er direktør i det norske finanskonsernet Storebrand Asset Management.

Sasja Beslik hadde ingen anelse om hvordan utviklingen ville bli, da han begynte i Nordea.

- For 10 år siden ante jeg ikke hvor utfordrende det ville være å få folk til å forstå noe som var så innlysende for meg. Vi måtte gå over fra kortsiktige og ikke-bærekraftige investeringer til langsiktige og bærekraftige investeringer fordi det gir god mening finansielt, for samfunnet og for miljøet. I dag kan vi se at vi har tatt viktige steg de siste 10 årene, men det er langt igjen ennå, sier han og løfter sløret for de neste store stegene på bærekraftens vei.

- Det neste viktige steget for Nordea er at vi vil innføre samme tilnærming til utlån, og det begynner vi på i januar 2018. Dermed kan vi stille spørsmålet om miljømessige, sosiale og forretningsetiske faktorer både til de selskapene vi investerer i, og de vi låner ut penger til.

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?