tradstam
Av:
Annika Hagstedt

EU former fremtiden for bærekraftige finansielle produkter

Nye forskrifter fastsatt av EU-kommisjonen krever en mer enhetlig rapportering av investeringsprodukter med en bærekraftig agenda. Siden bærekraft spiller en stadig viktigere rolle i finanssektoren, er det behov for mer åpenhet og bedre opplysningsstandarder.

Bærekraft
Europa

For å få flere fondssparere og investorer til og stimulere bærekraftig vekst, har EU lansert en omfattende langsiktig handlingsplan mot et grønnere Europa og en karbonnøytral økonomi innen 2050. Målet er å lede private økonomiske midler mot flere investeringer som fremmer bærekraftige mål, rett og slett fordi offentlige midler ikke anses å være nok for å nå de fastsatte målene.

EUs handlingsplan for å finansiere bærekraftig vekst

Handlingsplanen inneholder ti reformer innenfor tre hovedområder; 

Omdirigere kapitalstrømmer mot en mer bærekraftig økonomi

 • Etablere en EU-taksonomi for bærekraftige aktiviteter
 • Standarder og merkelapper for bærekraftige finansielle produkter
 • Fremme investeringer i bærekraftige infrastrukturprosjekter
 • Hensyn til bærekraft i finansiell rådgivning
 • Referanseindeks som vurderer bærekraft
 • Integrere bærekraft i risikostyring

Bærekraft i markedsanalyser og kredittvurderinger

 • Rapportering av bærekraftsaspekter av finansaktører
 • Integrere bærekraftsaspekter i regelverk for banker og forsikringsselskaper

Fremme åpenhet og langsiktighet i finansmarkedet og i økonomien som helhet

 • Få bedre informasjon om bærekraft fra selskaper
 • Fremme bærekraftig eierstyring og motvirke unødig kortsiktighet i kapitalmarkedene

Kilde: Nordea Asset Management

Målet med det nye regelverket er også å fremme åpenhet og ansvar i forhold til bærekraftige investeringer.

 • Et første trinn i handlingsplanen er lanseringen av "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR). Hensikten er å øke transparensen. Kort sagt innebærer SFDR at distributører av investeringsprodukter, som Nordea sine fond, har en forpliktelse til å rapportere hvordan de integrerer bærekraftsrisiko i forvaltningen av fondene, og hvordan negative bærekraftseffekter kan påvirke en investering. Hvis man har et mer aktivt bærekraftig arbeid i et fond, som for eksempel å fremme spørsmål innen miljø og samfunnsansvar, så må man også rapportere om hvordan dette gjøres.
Lasse Olsen
Daglig leder, Nordea Funds Norge

- Informasjonskravene som kommer fra det nye regelverket vil gjøre det lettere å forstå et fonds bærekraftstrategi, og intensjonen er at forskjellige fond og investeringsprodukter skal være mer sammenlignbare og lettere å forstå for forbrukeren, sier Lasse Olsen, som er leder for Nordea Funds i Norge. De ulike fondsleverandørene har så langt hatt litt ulike måter å rapportere og jobbe med bærekraft på, men nå får vi et felles EU-rammeverk.

 

Tre kategorier å holdet styr på 

SFDR skiller og klassifiserer også investeringsprodukter, for eksempel fond, i henhold til bærekraftsattributtene.

 • "Artikkel 9" -fond, eller "mørkegrønne" fond, er fondene som gir et betydelig bidrag til et bærekraftig mål uten at det i stor grad skader andre.
 • "Artikkel 8" -fond, eller "lysegrønne" fond, fremmer miljømessige og sosiale aspekter - eller ekskluderer selskaper som ikke oppfyller prinsippene og målene for bærekraftig utvikling. Disse fondene, med spesifikke bærekraftkriterier, kan for eksempel bruke forskjellige ESG-strategier. ESG er en forkortelse som står for miljø, samfunnsansvar og forretningsetikk.

Alle andre fond, som ikke passer inn i beskrivelsen av artikkel 9 eller 8, er fond som ikke bruker noen, eller bare en grunnleggende bærekraftskriterie i sine investeringsbeslutninger. Disse fondene er ikke klassifisert som bærekraftige, men kan ta noe hensyn til ESG i forvaltningen.

 

SFDR fra Nordea Funds sitt perspektiv

Nordea Funds ønsker de nye kravene velkommen og ser det som en mulighet til å tilpasse og videreutvikle enda flere fond med med fokus på bærekraft.

- Vi ønsker å være relevante for kundene våre, og vi vet at de forventer at vi skal ha bærekraft høyt på agendaen. Finanssektoren spiller en veldig viktig rolle i å drive pengestrømmene mot gode bærekraftige løsninger, og hvis SFDR presser oss til å gjøre det enda mer, for å bidra til en grønn overgang, er det selvfølgelig veldig bra, sier Lasse Olsen.

SFDR trer i kraft 10. mars 2021. Mer informasjon finnes på nordea.no

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?