nn
Av:
Stein Korterud

Er kredittanalyse i renteforvaltningen egentlig nødvendig?

Torgeir Stensaker, som leder den norske renteforvaltningen i Nordea Investment Management forteller hvorfor kredittanalyse er alfa-omega når de låner ut andelseiernes fondspenger til utstedere av renteobligasjoner i det norske obligasjonsmarkedet.

Obligasjoner
Torgeir Stensaker
Head, Fixed Income Norway

Om ikke lenge kan Torgeir Stensaker og hans nærmeste kollegaer markere 30 år med egenprodusert kredittanalyse. Analysene benyttes som et hjelpemiddel i forvaltningen av alle Nordeas norske rentefond. Vi spør derfor Torgeir hvorfor de startet med kredittanalyse og hvorfor er dette er så viktig?

- For snart 30 år siden var Norge midt oppe i den største finanskrisen siden 2. verdenskrig. Som en relativt nyutdannet renteforvalter var dette en utfordrende opplevelse, ikke minst fordi det da ikke eksisterte noen i Norge som analyserte norske obligasjonsutstedere, sier Torgeir Stensaker. Løsningen den gang var å starte på egen hånd. Selv om prinsippene også for 30 år siden handlet mye om å «unngå taperne», har kredittanalysen idag blitt videreutviklet til å bli mye mer avansert og omfattende.      

 

Iren Jensen
Head of Norwegian Credit Research

Torgeir forteller videre at siden 2005 er det Iren Jensen, Head of Norwegian Credit Research, som har hatt ansvaret for kredittanalysen i renteteamet. I tillegg til å analysere over 140 enkelt-låntagere i obligasjonsmarkedet, har Iren laget temarapporter om norske bankers oljeeksponering, husholdningenes gjeldsbelastning, og sårbarhet for nye bankreguleringer for å nevne noen. I tillegg har Iren utviklet modeller som overvåker kredittkvaliteten til bankenes mer tapsutsatte obligasjonsgjeld. Hennes siste prosjekt var å utvikle en kredittscore visualisert i et «varmekart» for å lettere overvåke kredittkvaliteten til de låntagerne som Nordeas renteteam har godkjent som kredittverdige. I mange år har Iren produsert en årlig Credit Book på over 300 sider, som er et oppslagsverk hvor alle kredittanalyser og temaanalyser er tatt med.   

Hvorfor er det slik at dere i alle år utelukkende har valgt å investere i obligasjoner med høy kredittkvalitet – vil det ikke gitt bedre avkastning for andelseierne i Nordeas norske rentefond hvis dere også hadde investert i obligasjoner med litt lavere kvalitet, som for eksempel i høyrenteobligasjoner (high yield)?

 - Vår vurdering er at det norske high-yield markedet har vært for lite diversifisert og for oljeavhengig. Disse utfordringene er blitt bedre med årene, men fortsatt er vi av den oppfatning av at det er mest fordelaktig å gjøre high-yield investeringer i et mer diversifisert globalt eller europeisk fond. Det er viktig å huske på at ved å investere i high-yield obligasjoner vil verdisvingningene øke, også fordi risikoen for mislighold øker, sier Torgeir.

Mange andre finansinstitusjoner kjøper den kredittanalysen de trenger eksternt, har dere vurdert å gjøre det samme?

- I løpet av de siste 20 årene har det i Norge blitt vanligere at det utføres kredittanalyse av meglerhus eller offentlig godkjente ratingbyråer som Moody’s, S&P, Fitch, Scope og Nordic Credit Rating. Nordeas norske renteforvaltning har likevel fortsatt med egen kredittanalyse for å sikre tilgang til garantert uavhengige og unyanserte analyser, sier Torgeir. Tanken bak dette er at i teorien kan en analytiker fra et meglerhus eller ratingbyrå bli fristet til å gi en god score for å sikre deltagelse i emisjoner eller å sikre at ratingbyrået får nye kredittrating oppdrag fra utsteder. Et annet argument for å gjøre egne kredittanalyser er at renteteamet da har et mye nærere forhold til kredittrisiko enn hvis dette kun var noe de mottok fra eksterne analytikere. Dette er viktig siden over 95% av obligasjonene det norske renteteamet investerer i - er kredittobligasjoner.  

Torgeir forteller også at det i 2016 ble det innført i norsk lov et krav fra Europeiske Verdipapir- og Markedstilsynsmyndigheten (ESMA) at alle som på vegne av kunder investerer i obligasjoner med offisiell rating, skal utføre egen vurdering av den offisielle kredittratingen. Strengt tatt ville Nordeas renteteam kanskje ha vært innenfor om dette kravet hadde kommet for 28 år siden. I dag er de i hvert fall det, for med sin egen kredittscore (Nordea Internal Credit Score) lager renteteamet en score på alle obligasjonsutstedere de har godkjent (både de som har  en offisiell rating og de som ikke har det). Dette er et nyttig verktøy for å kunne inndele obligasjonene i forskjellige risikoklasser på en systematisk god måte. Dermed kan de lett identifisere den totale kredittrisikoen i alle sine norske rentefond, selv i de fond hvor mange av obligasjonene ikke har offisiell rating.  

- At kredittanalysene har betalt seg vises ved at Nordea Investment Managements renteteam aldri har hatt tap på en obligasjon på grunn av mislighold fra obligasjonsutsteder. Derfor er det så viktig med egen kredittanalyse utført av dyktige analytikere, sier Torgeir Stensaker.

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?