Elsparkcykel
Av:
Nina Azoulay og Thomas Jensen (foto)

Elektriske sparkesykler erobrer storbyene: ”Transportsektoren gjennomgår den største forandringen på 100 år”

Elektriske sparkesykler gjør for alvor sitt inntog i verdens store byer. Brukerne har raskt tatt dem til seg, og dette tohjulede kjøretøyet anslås å ha potensial til  å endre bytransporten fundmentalt. Fondsmagasinet har møtt noen av brukerne og snakket med noen av personene bak den nye mikro-mobilutviklingen.

De ruller frem i gatene rundt om i store deler av verden - i Stockholm, Berlin, Paris og Madrid, så vel som i Sydney, Singapore, Santiago og San Francisco. Også i Oslo ser vi nå mange av disse syklene. Elektriske sparkesykler har erobret verden og har på kort tid blitt et lett tilgjengelig grønt alternativ til korte bilreiser i verdens trafikkerte storbyer.

Carla Ørskov er en av brukerne som, via en app på mobilen, har leid en elektrisk sparkesykkel for en kort tur, som i dag går forbi parkområdet Superkilen på Nørrebro i København.

- Dette er andre gang for meg. Jeg hadde ikke min egen sykkel med meg i dag, og så fikk jeg plutselig et viktig ærend. Jeg pleier å sykle, og jeg tror fortsatt at sykkelen er den beste måten å komme seg rundt på. Da var løsningen med å leie en elektrisk sparkesykkel et med godt alternativ for å komme meg raskt frem, "forklarer Carla

 

Carla Ørskov
Carla Ørskov er en av flere millioner byboere som omfavnet ideen med elektriske sparkesykler.

Midt i mot oss står en elektrisk sparkesykkel parkert i solen. Men den får ikke stå der lenge før en ung mann kommer med sin mobil for å leie den.


- Jeg bruker disse syklene hver dag. Det er morsomt og kult at de er over hele byen nå. Men samtidig blir du litt lat, for nå tar jeg ofte elektrisk sparkesykkel i stedet for å gå, selv om jeg ikke skal så veldig langt, bemerker han før han drar ut i vårsolen.

For hver måned øker antall byer rundt om i verden som tilbyr utleie av elektriske sparkesykler på minuttbasis via apper. Antall aktører i markedet øker også kraftig, med flere og flere utleiere. I følge Forbes, har Europa alene, fem selskaper som driver med utleie av elektriske sparkesykler i 2018, og de har samlet, nesten en milliard kroner i kapital.


Lime, som ble grunnlagt i 2017, er en av de største elektriske sparkesykkeloperatørene internasjonalt, med tilstedeværelse i over 100 byer på fem kontinenter. En av de nyeste filialene er i København, hvor Lime i april plasserte 250 sykler på gatene. Svenske Voi og tyske Tier er allerede etablert i den danske hovedstaden. Disse selskapene har også sykler i Stockholm, Oslo, Helsingfors og andre store byer i Skandinavia, hvor syklingen allerede er utbredt.
 
- Vi ser oss ikke som en konkurrent mot andre typer sykler, men som et annet alternativ, noe som gjør det lettere å velge en effektiv bærekraftig transport, sier Niklas Joensen, som er sjef for Lime i Danmark.

Tusenvis av elektriske sparkesykler på gaten
 

• Amerikanse Lime er aktiv i over 100 byer på fem kontinenter, og til sammen har brukere over hele verden kjørt mer enn 16 millioner turer med selskapets sykler.

• Svenska Voi introduserte sine første elektriske sykler til utleie i september 2018 og har også sykler i Finland, Danmark, Norge,  Spania, Portugal og Frankrike.

• Berlin-baserte Tier har også plassert mange sykler i europeiske byer, i Dubai og på ferieøya Mallorca.

• American Bird, som har sykler i mer enn 100 byer, har sitt sterkeste fotfeste i USA, men har også satset i Europa, inkludert London, Lisboa, Madrid, Paris og Zürich.

- København er på mange måter allerede en pioner. Nesten halvparten av byens transporter er grønne - hovedsakelig på grunn av den sterke sykkelkulturen - men nye transportformer som de elektriske sparkesyklene vinner også mark. Vi vet fra andre europeiske byer der Lime er etablert, at det nye transportmiddelet hjelper folk til å velge et miljøvennlig alternativ til bilen, sier Niklas Joensen, og legger til:

- Hvis vi ser fremover, er jeg sikker på at mikro-mobilitet vil spille en enda større rolle i hvordan vi beveger oss i byene.

Elsparkcykel
Over hele verden brukes elektriske sparkesykler i dag for kortere turer, og på lang sikt forventes de å bidra til at tusenvis av korte bilturer i byene som forsvinner. PR -foto

Snart et milliardmarked

Markedet for mikro-mobilitet har vokst enormt de siste årene. Ifølge en McKinsey-analyse fra januar 2019 har fenomenet et potensial til å revolusjonere transportstrukturen. Økt innvandring til byene, økt overbelastning på veiene og økt forurensning fra bilkøer, bidrar til at innbyggerne i verdens store byer i økende grad vurderer mikro-mobile løsninger, som et miljøvennlig alternativ til bil, buss og taxi . Ifølge analysen har markedet et potensial til å vokse til 1,9 milliarder kroner innen 2030 bare i USA.

Flere studier har vist at nesten halvparten av alle bilreiser i USA er kortere enn fem kilometer. Det er først og fremst disse turene som man forventer å kunne erstatte med mikro-mobile kjøretøy.

Ted Tobiason er nyutnevnte økonomisjef på Lime, og for ham er det åpenbart hvorfor markedet for elektriske sparkesykler har vokst, og fortsetter å vokse så fort som det gjør.

- Mindre trafikk, mindre forurensning og bedre opplevelser. Det er en enorm forbedring for pendlere og turister, selv om det skjer på forskjellige måter, og folk er raske til å omfavne den nye transportmåten. Så jeg tror på rask vekst for dette markedet, sier Ted Tobiason, som i sin tidligere stilling var leder av Technology Equity Capital Markets hos Morgan Stanley, der han fokuserte mye på teknologimarkedet og delingsøkonomien, og har nøye studert selskaper som Airbnb og Uber.

 

Bilgiganter vil hake seg på den mikro-mobile trenden

Flere bilprodusenter har alliert seg med nystartede mikro-mobilitetsselskaper for ikke å bli parkert i segmentet for elektriske sparkesykler og andre sykler. Ford har investert i US Spin, som planlegger en utvidelse av sykler i mer enn 100 byer i løpet av de neste 18 månedene.


General Motors planlegger å begynne å selge elektriske sparkesykler, og Daimler har et pilotprosjekt med elektriske sparkesykler til leie i Sør-Europa på tegnebrettet. Teslas Elon Musk har også presentert tanker om produksjon av en elektrisk sparkesykkel.


I USA har Uber og Lime begynt å samarbeide.

Kilde: CNN

 

 

- Transportsektoren gjennomgår den største forandringen på 100 år. Elektriske sparkesykler er en viktig del av denne utviklingen - de er renere og mer effektive, de reduserer trafikken og øker handelen, og de er også morsomme å kjøre, sier han.


"Vi drar nytte av størrelsen"

Ifølge Ted Tobiason er de elektriske sparkesyklene og den nye mikro-mobiliteten forskjellig fra andre markeder fordi forretningsmodellen er avhengig av mange forskjellige del-elementer - fra programvare og maskinvare til logistikk, lokal tilstedeværelse, samarbeid med lokale myndigheter, finansiering og kontantstrømmer.

Ted Tobiason
Ted Tobiason
CFO, Lime

- Fordi vi er de største i markedet, får vi også flest tilbakemeldinger fra brukerne, og vi bruker den til å kontinuerlig forbedre produktet. Vi tegner våre sykler selv, og designet gjenspeiler det vi har lært som leverandør av elektriske sparkesykler i de fleste markedene. Vi drar nytte av vår størrelse, ved å lytte til brukerne og ved å arbeide proaktivt med lokale markeder. Synspunktene er verdifulle når vi skal beslutte oss for den beste utplasseringen av sykler, prisnivå og styringsrisiko, sier Ted Tobiason.


Om mikro-mobilkjøretøyene vil lykkes med å forandre bytransporten kommer an på hvordan man håndterer den store mengden elektriske sparkesykler og andre mindre kjøretøyer på lengre sikt, sier
McKinsey's rapport. I flere land diskuteres trafikksikkerhet når antall sykler vokser, noe som betyr at analytikerne bak rapporten mener at de mikro-mobile selskapene må regne med en proaktiv lobbying. Det handler om hvordan vi skal planlegge fremtidens byer, slik at det er plass til mange flere, samtidig som trafikkkaos og forurensning må reduseres betydelig.

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?