hh
Av:
Stein Korterud

Dine Penger kårer Nordea Stabile Aksjer Global Etisk til beste globale aksjefond i 2019

Men 2020 er en annen skål!    

Global
Sparing
Robert Næss
Forvalter

Fagbladet Dine Penger kårer Nordea Stabile Aksjer Global Etisk til beste globale aksjefond for tredje gang på fire år!

Nordeas profilerte forvalter Robert Næss, får nok en gang æren av å motta en utmerkelse for et av fondene som han forvalter. Og igjen er det «Nordea Stabile Aksjer Global Etisk», som trekker det lengste strået hos Dine Penger - som det beste globale aksjefondet som ble markedsført i Norge i 2019. 

Vi spør derfor Robert med det klassiske sportsjournalist spørsmålet, hvordan føles det, og var det mer overraskende denne gangen?

- Det føles spesielt godt. Særlig ettersom inneværende år har vært vanskelig for fondet, hvor mange av våre gode selskaper har blitt sett på som kjedelige verdiselskaper, mens selskaper med beskjeden inntjening som Tesla og Amazon har steget som raketter. Det har medført at avkastningen i fondet så langt i 2020 er bak skjema. Men... forvaltning er mer maraton enn sprint og det er hyggelig at Dine Penger verdsetter det.

I følge artikkelen i Dine Penger var det fondets investeringer i eBay, Anthem og Disney som ga mest penger i kassen til fondets andelseiere i fjor. Vil du karakterisere disse som typiske stabile selskaper, og som du også vil ha med deg i fondet fremover?

Ebay og Anthem er absolutt det. Når de fysiske butikkene stenger er Ebay og netthandel et godt alternativ, så dermed gjør de det bra selv om viruset herjer. Aksjen er i tillegg lavt priset og  dermed er oppsiden god også når verden normaliserer seg . Vi (Nordea) eier faktisk 2,5 prosent av selskapet og er inne blant de ti største eierne i selskapet. Anthem er helseforsikring og leverer jevne resultater.  Disney solgte vi før nedturen og de er nok ikke like robuste som de andre.

Det er vel ikke til å legge skjul på at 2020 har vært et spesielt år på mange måter med store utslag i aksjemarkedet. Vi har sett at mange vekst- og teknologiaksjer har skutt voldsomt i været, mens typiske mer stabile aksjer som dine fond investerer i, har utviklet seg langt svakere. Tror du dette vil være trenden også fremover, eller er det tegn som tyder på at dette snart vil snu?

Det er vanskelig å si når slike trender starter eller  slutter, men verdsettelsesforskjellen vi ser nå mellom ulike typer aksjer er uvanlig stor. Det indikerer at det vil snu, men om det skjer i morgen eller først om ett eller to år er vanskelig å spå. Men, dersom man systematisk investerer i gode selskaper med grei verdsettelse har man historisk fått godt betalt.

Så ditt råd til alle som har plassert penger i Nordeas stabile fond vil fortsatt være å sitte stille i båten, så sant man ikke trenger pengene?

Absolutt. Selv om det er mye usikkerhet i verden og mange av aksjeindeksene har kommet tilbake til rekordhøye nivåer, så er de aksjene vi har investert i attraktive, både med hensyn til verdsettelse og inntjeningsvekst.

Du og har nå forvaltet Nordeas mange Stabile fond helt siden 2005. Kan du kort si noe om hva som har vært den største suksessfaktoren i forvaltningen gjennom alle disse årene?

Det er nok enkel og greit at vi har klart å levere solid avkastning over tid.

 

Her kan du lese artikkelen i Dine Penger bak betalingsmur

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk  

 

  • Nordea Stabile Aksjer Global Etisk er et aksjefond som investerer pengene i selskaper over hele verden. Fondet kjennetegnes med at man søker å investere i selskaper hvor aksjekursen er ansett som lav i forhold til selskapenes underliggende verdier.
  • Grundige analyser av alle selskaper blir foretatt før fondets forvalterteam gjør sine investeringer. Investeringsprofilen innebærer at fondet har noe lavere risiko enn aksjemarkedet generelt.
  • Fondets formål er å oppnå høyere risikojustert avkastning enn det globale aksjemarkedet over tid, gjennom å investere i selskaper med vesentlig lavere svingninger. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater og som i mindre grad er avhengig av konjunkturer.

Les mer om fondet her

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?