aksjer
Av:
Stein Korterud

Derfor skal du også spare i aksjefond

Ta del i verdiskapningen - spar i aksjefond

Aksjer
Sparing

Sparing i aksjefond betaler seg

De aller fleste innser at sparing er viktig, og mange er flinke til å spare. Problemet er at mange velger å ha mesteparten av sparingen sin på en bankkonto til lave rentebetingelser. Det er helt ok å ha noen av sparepengene på bankkonto, men god avkastning kan du ikke forvente. Sparing i aksjefond derimot, forventes å gi deg betydelig bedre avkastning, bare du tar tiden til hjelp. Historien har nemlig lært oss at over tid går aksjemarkedet mer opp enn ned, selv om du må forvente svingninger underveis.

Kjøpekraft

Formålet med å spare er å kunne opprettholde kjøpekraften din frem i tid. Hva du sparer til kan være så forskjellig. Det viktigste er at sparingen faktisk skjer og at avkastningen på sparepengene dine over tid overstiger inflasjonen etter skatt.

Risiko og forventninger

Risikomomentet i aksjemarkedet tilsier at avkastningspotensialet må være større i aksjefond enn på bankinnskudd. Sparing i aksjefond innebærer risiko, men det er i det korte tidsperspektivet at risikoen er desidert størst. Kjøper du et aksjefond og selger det igjen etter bare noen måneder er sannsynligheten ganske stor for at du vil tape på investeringen din. På lang sikt er imidlertid situasjonen en helt annen. En forutsetning for at aksjemarkedet over tid vil stige, er at det i perioder også vil falle.  Det er mange faktorer som påvirker aksjemarkedets utvikling. Selskapenes forventede inntjening og store hendelser i det makroøkonomiske bildet er to av de viktigste driverne til aksjemarkedets utvikling. Men over tid forventer man at aksjemarkedet fortsetter å stige, rett og slett fordi selskapene vil fortsette å skape verdier, verden er i konstant utvikling, og verdensøkonomien vil fortsette å vokse.

graf

Avkastning: USA, Kilde: Bloomberg S&P data, Nordea Investment Management

Fast sparing satt i system.

Oppretter du en månedlig spareavtale i et aksjefond setter du sparingen din i system og resten går av seg selv. Den største fordelen med fast sparing er at du kjøper fondsandeler også i perioder når markedet faller og kursene er lave. Da får du flere fondsandeler for den samme pengesummen enn du gjør på stigende kurser. På denne måten sprer du risikoen på sparingen din fordi du gjør mange kjøp i opp og nedturer.

Vær trofast mot spareavtalen din

Ikke stopp spareavtalen din ved børsuro. Da forsvinner mye av hensikten med den. Det absolutt dummeste du kan gjøre er å stoppe en spareavtale når kursene faller, for så å starte opp igen når kursene stiger. Det er en sikker måte å redusere avkastningen din på.

Opprett spareavtale her

nok

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?