Hållbarhetsmål 2: Stoppa svält
Av:
Charlotte Holst, journalist (foto: Thomas Jensen)

Kan verdens mest bærekraftige selskap forhindre sult med gode bakterier?

Gode bakterier kan bidra til å sikre matforsyninger i en verden med ni milliarder mennesker. Det danske Bioscience selskapet Chr. Hansen utvikler naturlig plantevern, som sikrer robusthet og bærekraftig bruk av landbruket.  

Bærekraftige fond
Global

sdg

FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult

Oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme et bærekraftig landbruk.

Fondsmagasinet fortsetter sin artikkelserie med fokus på FNs bærekraftsmål og vil fortelle ulike historier som bidrar til å nå målene.

sdg

I januar ble det danske selskapet Chr. Hansen kåret til verdens mest bærekraftige selskap, og de ansatte kunne sole seg i glansen med gratulasjoner fra blant andre Nasdaq på Times Square. Med sine naturlige produkter innenfor plantevern og matholdbarhet,  bidrar selskapet Chr. Hansen positivt til flere av FNs 17 bærekraftsmål.
Det globale selskapet har sitt hovedkontor i Hørsholm og jobber systematisk for å støtte målene i alt man foretar seg. For en stund siden presset flere investorer på for å få konkrete tall på hvor mye selskapets produkter faktisk har bidratt til de 17 bærekraftsmålene og hva det har gitt på bunnlinjen. Dette forteller Annemarie Meisling, som er bærekraftsdirekør i selskapet.
- Noen av våre fremtidsrettede investorer utfordret oss litt. De kjenner til våre naturlige produkter med positive og bærekraftige bidrag, og ville at vi skulle si kvantitativt hvor mye av inntektene som bidro til bærekraftsmålene. På den tiden hadde vi kun et anslag, men ikke noe vi hadde dokumentert, sier hun.
I dag har Chr. Hansen analysert hele porteføljen bestående av 3.000 produkter i forhold til bærekraftsmålene, noe vi kommer mer tilbake til senere i artikkelen.

 

Nasdaq
Lorenzo Fimognari
Lorenzo Fimognari arbeider i Chr. Hansens drivhus i Taastrup.

Lorenzo og de gode bakteriene

Først skal vi møte Lorenzo Fimognari. Han tilhører ryggraden i Chr. Hansen, nemlig forskerne. Uten dem, ingen innovasjon. For bare to og et halvt år siden var han blant de første som ble ansatt i selskapets avdeling for Plantehelse. En avdeling hvor arbeidet som gjøres bidrar til å begrense sult i verden, antall ansatte har i dag økt betraktelig.
- Det virker nesten som om vi dobler antall ansatte hver måned. Produktene vi selger har vært svært vellykket. Vi har meget god vekst og det er flott å se det ta form, sier Lorenzo Fimognari.
Han arbeider primært i Chr. Hansens drivhus i Taastrup, hvor det er fokus på å utvikle og forstå hvordan bakterier kan beskytte og styrke planter når de blir utsatt for stressfaktorer. Det kan være i form av tørke eller små skadedyr som spiser og ødelegger røttene.
- Vi tester hvilke bakterier som kan samhandle med hvilke planter for å oppnå optimal motstand. På den måten kan vi målrette de riktige bakteriene mot bondens ulike behov, sier han.

Flere munner å mette

Ved å utnytte egenskapene til bakteriene kan man redusere eller eliminere giftstoffer som pesticider, noe som ofte skaper resistens og man oppnår optimalt utbyttet fra avlingene. Dette er avgjørende for fremtidens mattrygghet. Produktivitet og produksjon må økes betydelig i landbruket. Ifølge FNs Food and Agriculture Organization FAO må den effektiviseres med 70 prosent for å mate den voksende befolkningen som kan være svimlende ni milliarder mennesker innen 2050. FAO estimerer derfor at man må ha 50 prosent mer utbytte per hektar jordbruksareal.
Lorenzo Fimognari og resten av teamet arbeider målrettet mot dette hver dag for å utvikle nye naturlige produkter som kan beskytte planter. Lorenzo forklarer: - Et av våre produkter er for eksempel i stand til å kolonisere røttene og lage en beskyttende biofilm av gode bakterier. Det distraherer nematoder, som er mikroskopiske ormer som vanligvis spiser fra røttene. Med denne biofilmen blir det bygget et skjold som sikrer et høyt utbytte fordi vi forhindrer angrep mot planten.

Glade brasilianere

Chr. Hansens største marked for plantevernmidler er i Brasil. Her oppdager nå bønder som dyrker sukkerrør fordelene ved å bruke de naturlige produktene istedenfor andre typer plantevernmidler. Chr. Hansens gode bakterier brukes på sukkerrør men testes også mot andre avlinger i landet. Lorenzo Fimognari sier følgende om sitt nylige besøk i Brasil.
- Jeg besøkte blant annet en sukkerrørsprodusent og som benytter seg av våre produkter. Han var veldig fornøyd med effekten fordi feltene hans er under stort press fra nematoder, og våre produkter bidrar til å bekjempe nematodene som gir ham en bedre og mer lønnsom avling. Når du snakker med sluttbrukeren og han er svært fornøyd, forstår du at du er på vei i riktig retning, sier han.

 

FNs bærekraftsmål
I 2015 vedtok verdens stats- og regjeringssjefer 17 bærekraftsmål som frem til 2030 skal skape en mer bærekraftig utvikling for både mennesker og klode. Målene handler blant annet å avskaffe fattigdom og sult, redusere ulikhet og fremme likestilling, sikre ansvarlig forbruk og produksjon, skape anstendig jobber og mer bærekraftig vekst, og sikre god utdanning og helse for alle.
 

Les mer om bærekraftsmålene her

Annemarie Meisling
Annemarie Meisling er bærekraftsjef hos Chr. Hansen.

Fra fine taler til praktisk arbeid

Som beskrevet ovenfor ser vi hvordan gode bærekraftige innretninger påvirker bunnlinjen. Nå kan Chr. Hansen dokumentere resultatene mot investorer og andre interessenter. Etter ønske tok Chr. Hansen og analyserte hele selskapets portefølje i et bærekraftig perspektiv.
- Det handlet om å ta verdensmålene et skritt videre, å gå fra fine taler til praktisk arbeid. Vi analyserte i hvilken grad våre produkter passet inn i de 17 bærekreftsmålene og fikk investorer og eksterne partnere med på metoden. Det var en del av øvelsen for å få alle ombord, sier Annemarie Meisling.


Bærekraftsmålene har en rekke mål som er mer konkrete.
- De 17 målene er svært generelle overskrifter og lettest og forholde seg til når du ser undermålene.  Vi har ofte blitt spurt om hvorfor vi bare har valgt bare tre av målene? Men man må holde fokus der hvor man kan øve størst mulig innflytelse. Det er viktig å gjøre det så målbart og konkret som mulig,  derfor har vi valgt de målene hvor vi bidrar med løsninger, og bærekraftsmål nummer 2: "Stopp sult" er helt klart mest relevant for oss sier Annemarie Meisling.

 

Lorenzo
Bærekraftsmålene kun som overskrifter kan virke litt "fluffy". Men Lorenzo Fimognari jobber med selve substansen som kan hjelpe til med å nå dem. Det er en flott motivasjonsfaktor, sier han.

Chr. Hansens produkter støtter også andre FNs verdensmål: Verdensmål 3 om helse og velvære og verdensmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.
Annemarie Meisling sier at den systematiske og faktabaserte tilnærmingen har vært betydelig.
- Vi er et vitenskapelig selskap, så vårt arbeid må være faktabasert. Vi har hatt et nært samarbeid med vår finansavdeling i løpet av året, og i fjor kunne vi dokumentere at 82 prosent av omsetningen bidro til verdensmålene, sier hun.

Mange muligheter

For Lorenzo Fimognari er det det daglige vitenskapelige arbeidet og de gode bakteriens innvirkning på plantene, som virkelig gir mening. De ble nylig klar over i hans team at bakteriene kan ha en positiv effekt også på andre steder i planten, og ikke  bare i roten.
- Vi oppdaget at et av våre produkter kan ha en svært god effekt på helt grunnleggende planteprosesser, ikke bare for røttene, men også på blader og andre deler av planten. Dette betyr at noe skjer mellom bakteriene i røttene og resten av planten. Det åpner opp et vell av muligheter for å designe nye produkter og kan ha innvirkning på en rekke planteprosesser, sier han.
Arbeidet i drivhuset og turene i feltene bidrar til en mer bærekraftig verden. Det er en utfordrende reise å være med på og veldig motiverende, sier Lorenzo Fimognari.
- Det er som å være en elektrisk bilprodusent i en verden som kjører på bensin. Du har mange utfordringer, men du vet at du er på vei i riktig retning, og du vet at fremtiden er full av muligheter.
Ifølge FAO og World Wildlife Fund WWF vokser verdens befolkning med i gjennomsnitt 148 personer i minuttet. I 2050 vil det være over ni milliarder mennesker på planeten, og  vi trenger 70 prosent mer mat enn i dag.

 

Nordea arbeider aktivt med FNs bærekraftsmål

Nordea gjør investeringer i bærekraftig selskaper som tar hensyn til miljø, sosiale faktorer og god eierstyring, og som bidrar til å forebygge, korrigere og tilpasse seg utfordringene som verdenssamfunnet står overfor.

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?