Stadsodling
Av:
Cecilia Blomberg

Bærekraftige rentefond gjør sitt inntog

Vi har i lang tid hatt et godt utvalg av bærekraftige aksjefond tilgengelig i Nordea, men nå kommer også rentefondene for fullt. Årsaken er at etterspørselen øker og at vi ønsker å kunne tilby våre fondssparere en balansert portefølje utelukkende bestående av bærekraftige fond.

Obligasjoner
Sparing

Men hvordan fungerer bærekraftsanalysen i et rentefond? Kan man virkelig påvirke et selskap i bærekraftsspørsmål når man ikke eier deler av selskapet gjennom aksjer? Og hvorfor lanserer vi nå så mange bærekraftige rentefond? Vi har spurt renteforvalter Anette Eineljunger og  Katarina Hammar, leder av Nordeas team for Ansvarlige investeringer for å finne ut mer.

Anette Eineljung - ansvarig förvaltare Nordea Swedish Bond Stars
Renteforvalter Anette Eineljung

Hva er bakgrunnen for at Nordea nå lanserer bærekraftig rentefond?

Vi har nå tilgengelig 6 bærekraftige rentefond, og vi ser en stor økning i interessen fra både institusjoner og privatpersoner for å fokusere på ESG- faktorer som miljø, samfunnsansvar og forretningsetikk, sier Anette Eineljung. Vi har investert i grønne obligasjoner i alle våre rentefond i en årrekke, men ved å implementere ESG-analysen i utvelgelsesprosessen, gjør vi noe enda bedre, sier hun.

Hvorfor er det viktig å ta hensyn til ESG faktorer når du investerer i obligasjoner?

Fremfor alt reduserer vi en del av nedsiderisikoen ved å integrere bærekraftsanalyse i vår kredittvurdering av selskapene," sier Anette. Dette vil forhåpentligvis føre til en mer stabil avkastning for våre andelseiere, samtidig som vi unngår selskaper som ikke lever opp til  ESG-standarden, konkluderer hun.

 

Så hva er forskjellen på analysen for aksjefond og rentefond?
- I lang tid har det vært rentefond som har investert i såkalte grønne obligasjoner, dvs. obligasjoner som utstedes for å finansiere et spesielt bærekraftig initiativ, både i privat og offentlig sektor. I våre bærekraftige rentefond tar vi det ett skritt videre og analyserer selskapene, som utsteder obligasjoner, og hele virksomheten deres fra et bærekraftig perspektiv, sier Katarina Hammar. Vi ser på faktorer knyttet til miljø, samfunnsansvar og forretningsetikk og får dermed ytterligere informasjon om hvorvidt selskapets obligasjoner kan være en god investering eller ikke, fortsetter hun.

 

Katarina Hammar - chef för Nordea Ansvarsfulla investeringar
Katarina Hammar - leder for Nordeas team for Ansvarlige investeringer

Som for bærekraftige aksjefond finnes det en rekke forskjellige metoder for investeringer for bærekraftig rentefond. Noen metoder er kvantitative. Dette innebærer at modeller benyttes i stor grad der en rekke data er innmatet, for eksempel utslippsdata og ulike bærekraftsgrader. Andre metoder er mer kvalitative. Dette kan for eksempel bety at du gjør bedriftsbesøk for å få et bilde av hvordan selskapet håndterer utfordringer knyttet til bærekraft.

Hvilken analysemetode benytter Nordeas bærekraftige fond?
- Mange av Nordeas fond har en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ bærekraftanalyse, men vi legger stor vekt på bedriftsbesøk og opprettholder nær kontakt med selskapene vi investerer i, sier Anette Eineljung. Vi tror at det er den beste måten for oss å skape et bilde av hva vi egentlig finansierer gjennom våre obligasjonskjøp.

Mange rentefond investerer i verdipapirer utstedt av stater og myndigheter, hva er fremgangsmåten da?

– Vi investerer aldri i obligasjoner utstedt av stater som er underlagt internasjonale sanksjoner, sier Katarina Hammar. Men vi gjør også vår egen analyse av stater og kan bestemme oss for å utelukke enkelte stater av ulike årsaker, fortsetter hun. Nå er imidlertid analysen vi utfører med hensyn til stater noe begrenset og gjelder hovedsakelig for vårt Nordea Emerging Stars Bond Fund, som investerer i fremvoksende markeder hvor ESG-risikoene er noe høyere. Når det gjelder mer utviklede land, tror vi at ESG-risikoen for investeringer i statsobligasjoner er liten.

Aktivt eierskap i et rentefond

Nordea legger stor vekt på aktivt eierskap. I forvaltningen av Nordea Stars-fondene er aktivt eierskap og eierstyring to av de viktigste pilarene. Det betyr at vi ikke bare analyserer selskapene fra et bærekraftig synspunkt før vi investerer, men vi opprettholder også en regelmessig dialog med selskaper som vi alt har i fondets portefølje. Dette er for å sikre at selskapene utvikler og utnytter deres potensial til å bli enda bedre på bærekraft.

Nordeas rentefond med ekstra fokus på bærekraft:

Nordea har 6 rentefond med fokus på bærekraft tilgjengelig i Norge:

  • Nordea European Corporate Stars Bond Fund
  • Nordea US Corporate ESG Bond Fund
  • Nordea European High Yield Stars Bond Fund
  • Nordea High Yield ESG Bond Fund
  • Nordea Emerging Stars Bond Fund
  • Nordea Bærekraftige Obligasjoner Global

Les mer om Nordeas mest bærekraftige fond

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?