Valutarisiko
Av:
Stein Korterud

Aksjefond og valutarisiko

Kjøper du et aksjefond som investerer i utenlandske aksjeselskaper er du utsatt for valutarisiko.

Sparing
Risiko
Leif
Leif-Rune Rein
Sjefstrateg Nordea Norge

Det finnes mange gode grunner for å spre aksjeinvesteringene dine utenfor Norge, ikke minst argumentet med å fordele risikoen på flere markeder og ikke satse alt på selskaper som kun er notert på Oslo Børs.

Det du imidlertid skal være klar over er at når du investerer i et globalt fond som har eksponering mot andre valutaer enn norske kroner, vil utviklingen i norske kroner fremover mot de gjeldende utenlandske valutaene påvirke avkastningen til fondet du er investert i. Dersom norske kroner svekker seg mens du har pengene plassert i utenlandske aksjer, vil aksjeavkastningen målt i norske kroner øke.

Et godt eksempel på dette er to Nordea fond med ulik valutarisiko, men med veldig like porteføljer. Aksjefondet Nordea Stabile Aksjer Global er valutasikret til norske kroner, mens det andre fondet Nordea Stabile Aksjer Global Etisk ikke er valutasikret. Da norske kroner begynte å svekke seg mot dollar og andre valutaer i 2014 ser vi av grafen nedenfor at fondet som ikke er valutasikret, Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, begynner å utvikle seg klart bedre enn det valutasikrede fondet, målt i norske kroner.

 

Valutarisiko

 

Eksempel på valutarisiko for utenlandske aksjefond

De færreste aksjefond som investerer i utenlandske aksjer er valutasikret, og her er et eksempel på hvordan valutasvingninger kan påvirke avkastningen i fondet ditt:

La oss si at fondsforvalteren i fondet ditt kjøper aksjer i et selskap hvor kursen er 100 dollar, og at én dollar koster 8 kroner. Da koster hver aksje 800 kroner. Hvis forvalteren ett år senere ønske å selge seg ut av aksjen til akkurat samme kurs (100 dollar), og dollarkursen i mellomtiden har steget til 9 kroner, har verdien per aksje steget til 900 kroner. Du som andelseier i fondet får således en gevinst på denne investeringen som utelukkende skyldes endringen i valutakursen. Hadde dollarkursen falt i denne perioden ville effekten vært den motsatte.

Valutasikring eller ikke?

Vi har spurt vår Sjefstrateg i Nordea Norge, Leif-Rune Rein, om hvordan man bør forholde seg til valutarisikoen i utenlandske aksjefond, og vi fikk følgende svar fra vår strateg.

«Det finnes ikke noe «riktig» eller «galt» svar når det kommer til om man skal sikre valutaeksponeringen som kommer med å eie utenlandske aksjer i din investeringsportefølje. Det finnes gode argumenter for begge alternativene. Det er likevel ett klart råd jeg vil gi innledningsvis, og det er at du holder deg til din strategi. Dersom du begynner å forsøke å «time» når du skal sikre valutaen eller ikke, har du beveget deg over i valutaspekulasjon. Dersom det er det du ønsker å gjøre, så finnes det langt mer effektive måter å spekulere i valuta på, enn gjennom dine utenlandske aksjeinvesteringer.

Kort fortalt vil valutabevegelser ha både positiv og negativ effekt på porteføljen din over tid, i den forstand at den totale avkastningen blir påvirket av bevegelsene i valutaene. En styrkelse av utenlandsk valuta mot norske kroner vil være positivt for investoren, og omvendt. Det er mulig å redusere effektene fra valutabevegelsene med en valutasikring - men, valutabevegelsene bidrar med en nyttig diversifiseringseffekt i en portefølje som inkluderer utenlandske aksjer. Risikoen er naturligvis ikke bare ensidig, og dersom norske kroner utvikler seg sterkere over tid vil dette gi en negativ avkastningseffekt på din portefølje.

Likevel, når frykten for svak eller negativ avkastning i aksjemarkedet sprer seg, vender investorer seg til store og trygge økonomier, som USA, for å kjøpe trygge statsobligasjoner. Dette vil føre, alt annet like, til en styrkelse av dollaren, og vi ser dermed at norske kroner oppfører seg motsyklisk, ved at den svekker seg når aksjemarkedet faller kraftig. Dette er en utrolig positiv effekt i en portefølje, da det bidrar positivt til avkastningen når man trenger det som mest. Som et eksempel kan det nevnes at under finanskrisen 2008 styrket flere av de store valutaene seg, bla. dollaren. For en norsk investor på den tiden, ble den svært svake avkastningen fra det amerikanske aksjemarkedet dempet på grunn av en styrkelse av dollaren mot norske kroner. Amerikanske aksjer falt med 36 prosent på 6 måneder, mens for en norsk investor ble fallet bare 12 prosent som følge av valutaeffekten.

Det er også verdt å merke seg at mange som sparer har en høy eksponering mot norske kroner i sin portefølje, selv om utenlandske aksjer ikke er sikret i norske kroner. Grunnen til dette er at rentedelen av porteføljen som regel er enten direkte investert i norske renteinstrumenter, eller i utenlandske renteinstrumentene som oftest er valutasikret tilbake til norske kroner. I tillegg er naturligvis aksjene man har investert i på Oslo Børs notert i norske kroner, enten du har investert direkte i aksjene eller gjennom norske aksjefond. Slik sett kan det også virke fornuftig å inkludere andre valutaer i sin portefølje for å spre valutarisikoen.

I Nordea er de fleste utenlandske aksjefond ikke valutasikret. Valget om å sikre eller ikke sikre sine utenlandske aksjeinvesteringer er naturligvis opp til den enkelte. Nordea anbefaler generelt ikke valutasikring, da sparing i aksjefond er ment som langsiktig sparing. Dette på grunn av gode diversifiseringsegenskaper og at valutasvingningene har en tendens til å jevne seg ut over tid.»

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?