h
Av:
Stein Korterud

173.000 nye spareavtaler i fond

Det ble opprettet hele 173.228 nye spareavtaler i fond i fjor. Dette er den største økningen i et enkeltår som er registrert noen gang. Kvinner sto for den største andelen av nye spareavtaler i 2020.

Hvert år siden 2006 har Verdipapirfondenes Forening (VFF) gjennomført en årlig undersøkelse om spareavtaler i aksjefond og kombinasjonsfond. Undersøkelsen er basert på innrapporteringer fra alle medlemsselskapene i foreningen. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto, normalt månedlig. Tallene fra undersøkelsen er hentet inn pr 31.12.2020. Siden første undersøkelse i 2006, har årlig tegning gjennom spareavtaler i aksjefond og kombinasjonsfond gått fra 4,4 til 16,3 milliarder kroner ved inngangen til 2021.

Den beste formen for langsiktig sparing

- Den kraftige økningen i antall spareavtaler som vi har sett de siste årene fortsatte for fullt i fjor. Aldri før har så mange startet spareavtaler i fond som i fjor. Fast månedlig sparing i aksje– og kombinasjonsfond er den absolutt beste formen for langsiktig sparing. Derfor er det gledelig å se at flere tar i bruk denne spareformen, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening. – Spareavtaler innebærer at du sprer investeringene dine i aksjemarkedet over tid og dermed disiplinerer den langsiktige sparingen din. På den måten unngår du å overinvestere når optimismen i aksjemarkedet er stor, eller underinvestere når pessimismen råder. Særlig i perioder med børsfall er det ekstra viktig å opprettholde spareavtalen sin, sier Zakariassen.

Les mer om undersøkelsen fra VFF her

 

Snittbeløpet per avtale øker

H

Det gjennomsnittlige månedlige sparebeløpet per spareavtale økte med 48 kroner til 974 kroner i fjor i følge VFF. Totalt tegner nordmenn hver måned aksje– og kombinasjonsfondsandeler for 1,4 milliarder kroner gjennom spareavtaler, opp fra 1,07 milliarder året før.

 

 

Kvinner øker mest i antall spareavtaler

h

Både menn og kvinner har økt sparingen i spareavtaler det siste året, men kvinner står for den største andelen med en økning på 88.000 nye spareavtaler mot menns 85.000 nye avtaler i 2020. Fortsatt sparer likevel menn langt mer i fond enn kvinner. Menn har både flere spareavtaler og de sparer mer hver måned. Menn står for 61 prosent av nordmenns totale tegning gjennom spareavtaler, mot kvinners 39 prosent. Dette er en økning av kvinners andel på ett prosentpoeng fra året før. Ser vi på antallet spareavtaler alene, har forskjellen mellom kvinner og menn også flatet ut med omtrent ett prosentpoeng fra året før. Kvinner står nå for 45,3 prosent av det totale antallet spareavtaler.

 

 

 

Dine fordeler med en spareavtale i aksje- eller kombinasjonsfond

Fast spareavtale setter sparingen din i system og går helt automatisk.

Vi anbefaler deg fast sparing i ett eller flere fond dersom du ønsker muligheten for høyere avkastning enn på bankkonto. Historisk har aksjemarkedet vist seg å gi markant bedre avkastning enn renteplasseringer.

Månedlig sparing jevner ut risikoen. Du kjøper fondsandeler både når markedene faller og stiger - du blir mindre sårbar enn om du investerer alt på samme tidspunkt.

Du kan spare til deg selv, eller til barn og barnebarn.

Det er ingen bindingstid på sparingen, men med langsiktig sparing øker sjansen for god avkastning.

Les mer her

 

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?