Woman enhanced
Av:
Thomas Jensen, journalist

Nye Nordea Enhanced fond - kombinerer passiv og aktiv forvaltning

Nordea har som utgangspunkt at aktiv forvaltning vil skape meravkastning for våre fondskunder. Aktiv forvaltning  trenger imidlertid ikke alltid å være det rette valget for alle kunder alltid - Et eksempel kan være i tilfeller der lave kostnader er viktigere enn utsikter til en mulig meravkastning. Derfor lanserer Nordea nå ytterligere fire nye Enhanced fond som har samme lave kostnader som passive fond - men med den forskjellen at vi kan utelukke selskaper dersom forvalterne finner ut at noen selskaper er for dyre eller ikke tilfredsstiller Nordea policy for ansvarlige investeringer .

Aksjemarked

Passivt forvaltede fond eller indeksfond er passive fordi de kun følger markedet, eller en gitt indeks. Så hvis et selskaps aksjer vekter tre prosent av verdien av alle aksjer på en gitt børs, vekter selskapet også tre prosent av den totale verdien til et passivt forvaltet fond som følger den samme børsen.

I et passivt fond tar man med andre ord ikke en aktiv stilling til den enkelte aksjen. Konsekvensen blir at jo mer en aksje stiger i pris, desto mer vil den vekte i porteføljen. Det er imidlertid ikke alltid til det beste, særlig hvis en aksje har steget kraftig i løpet av kort tid og kan fort fremstå veldig dyr. På samme måte kan det være en ulempe hvis et selskap svinger mye i verdi og derfor blir en mer risikofylt investering enn det man ønsker.
 

Hvorfor er Nordea Enhanced fond ikke passive fond?
Nordeas fire nye Enhanced fond: Nordea Europe Enhanced, Nordea Global Enhanced og Nordea Japan Enhanced og Nordea Emerging Market Enhanced følger i utgangspunktet et gitt indeks, akkurat som passivt forvaltede fond, men med den store forkjellen at det gjøres en vurdering av hvert selskap i porteføljen. 

Et selskap må først bestå Nordeas ESG-analyse, hvor det blir screenet for brudd på internasjonale konvensjoner, om selskapet oppfyller Nordeas krav vedrørende klimapolitikk og om det er involvert i korrupsjon eller bestikkelser. Hver av disse faktorene må være på plass for at selskapet skal bli en del av porteføljen til Enhanced fondene.

I tillegg foretar Nordea Asset Management en grundig analyse av om en aksje er for dyr eller ikke anses å være av riktig kvalitet. I slike tilfeller har vi muligheten til å utelukke aksjen i Enhanced fondene.

 

Enhanced strategi:

Nordeas Enhanced fond benytter seg av en strategi kaldt Enhanced Index Strategy. Strategien innebærer at fondene investerer nesten i tilsvarende selskaper som fondets referanseindeks. Forvalterne kan imidlertid utelukke selskaper som anses for å være for dyre eller ha for dårlig kvalitet – eller hvis inntjeningen i selskaper svinger veldig mye.

Fondene investerer i et bredt utvalg av sektorer og selskaper og følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Se filmen om Enhanced fondene her

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?