water
Av:
Nordea Invest

Vann blir fremtidens gull

World Economic Forum har definert vannmangel som en av fremtidens største globale utfordringer. I følge FN vil verdens vannressurser kun dekke 60 prosent av etterspørselen i 2030. Det er spesielt landbruket og energisektoren som må tenke i nye baner og legge om produksjonen.

Vis mer om:
Klima og Miljø
Steven Tebbe
Steven Tebbe
Managing Director i organisasjonen CDP Europe

Vann er nøkkelen til alt liv på kloden. Samtidig er vann en nødvendig ressurs i alle former for produksjon på tvers av sektorer og land. Mengden vann i verden er konstant, men vårt behov for vann som ressurs øker.

På verdensbasis mangler en milliard mennesker rent drikkevann, og hvis forbruket fortsetter å stige i samme tempo som nå, forventes det at 2,7 milliarder mennesker vil ha problemer med å få tak i rent drikkevann i 2025.

- Mange virksomheter er av avhengige av god vannkvalitet for å kunne utvikles og lykkes, men på grunn av større etterspørsel etter denne uerstattelige naturressursen mangler flere regioner tilgang til rent vann. Derfor er det avgjørende at virksomheter forstår problemstillingene knyttet til sikker håndtering av vann og konsekvensene det kan ha for bedriften, sier Steven Tebbe, Managing Director i CDP Europe - en global medlemsorganisasjon for finansinstitusjoner. Foreningen jobber med å gjøre verdensøkonomien bærekraftig ved blant annet å levere data og analyser av klimautfordringer.

- Konsekvensene av vannmangel vil merkes på flere måter. Vi har allerede sett verdiløse eiendeler (såkalte stranded assets), økte råvarepriser og lavere fortjeneste, og investorer må være oppmerksomme på disse problemstillingene. Selskapene som lykkes, er de som klarer å møte utfordringene og se mulighetene, sier Steven Tebbe.

12 000 liter vann = 1 par jeans

Det er spesielt landbruket og energisektoren som må tenke nytt om vannforbruk. Landbruket ligger på en klar førsteplass med 67 prosent, mens energisektoren står for 10 prosent av det globale vannforbruket.

Det går med 12 000 liter vann til å produsere ett par jeans, og målt per kilo er bomull den typen avling som krever mest vann. Samtidig er forbruket av insektsmidler og sprøytemidler høyt, og selv om bomull kun utgjør 5 prosent av verdens landbruksareal, står bomullsdyrkingen for 25 prosent av det globale forbruket av sprøytemidler.

Likevel har de fleste av oss skapet fylt av bomullsklær, siden materialet er praktisk, behagelig og billig, men det er mulig å gi produksjonen en grønn ansiktsløftning.

I 2014 gav den ideelle organisasjonen Textile Exchange ut rapporten «The Life Cycle Assesment of Organic Cotton Fiber» – en rapport som gransket bomullsproduksjonen i USA, Kina, India, Tyrkia og Tanzania, som samlet står for 97 prosent av den globale bomullsproduksjonen. Konklusjonen var at økologisk bomullsdyrking kan redusere forbruket av grunnvann med 91 prosent, redusere energiforbruket med 62 prosent og redusere utslipp av drivhusgasser med 46 prosent.

Investorene presser på

Nordea Asset Management er blant porteføljeforvalterne som har definert vann som et fokusområde. Selskapene i Nordea Asset Managements porteføljer går gjennom en ESG-analyse, en analyse av miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. Dette omfatter også selskapets forbruk av vann, løsninger for gjenbruk av vann og håndtering av spillvann.

- Vi krever at selskapene har en god langsiktig og bærekraftig vannstrategi som omfatter både egne selskaper og leverandører, og som sikrer forbruket og forvaltningen av vann, sier Katarina Hammer, leder for ansvarlige investeringer i Nordea Asset Management. Og det er gode grunner til at Nordea Asset Management vurderer selskapenes vannforbruk. - Hvis vi ikke finner en løsning på klima- og vannutfordringene, utgjør det en økt risiko for verdensøkonomien. Derfor spiller investorene en viktig rolle. Som forvaltere kan vi bidra til å forbedre selskapenes retningslinjer for vann og investere spesifikt i selskaper som har gode løsninger for gjenbruk av vann, sier Katarina Hammer.