Russia
Av:
Nina Azoulay, journalist

Til tross for mange humper i veien: “Vi ser positive tendenser i det østeuropeiske aksjemarkedet”

Russlands svar på Google og Øst-Europas svar på EasyJet - nye typer selskaper dukker opp i russiske og østeuropeiske markeder. Per Ulderup som er forvalter for aksjefondet Nordea Øst-Europa sier at markedet fortsatt er dominert av energi, olje og råvarer, men at nye økonomier og selskaper i økende grad viser seg frem.

Vis mer om:
Innsikt
Per Ulderup
Per Ulderup
Porteføljeforvalter, Nordea Øst-Europa

 

Handelskrig, politiske sanksjoner, anklager om aggresjon og spionasje. Slik har overskriftene vært om Russland i årevis. For fem år siden var de nummer 120. I år forventes de å være på 31. plass. I løpet av få år har Russland tatt syvmilsskritt i Verdensbankens såkalte "Ease of Business" - liste, en liste som viser et bilde av hvordan forholdene er for å gjøre forretninger i ulike land.

Selv om denne rapporten skal tas med en klype salt så er dette et bilde som forvalter Per Ulderup kan kjenne seg igjen i. - Det viser at Russland har lagt seg i selen. Der er fortsatte mange hindringer på veien, men vi ser flere positive tendenser i det russiske marked, sier han.

I følge Per Ulderup investerer Nordea Øst-Europa i et "europeisk vekstmarked". Porteføljen har størst fokus på Russland, Tyrkia, Polen, Tsjekkia, Ungarn og Hellas. Hvor Russland er en hjørnestein og vekter 50-60 prosent av porteføljen, Polen står for om lag 20 prosent, og Tyrkia ca. 10 prosent.

Fondsporteføljen domineres av en ressursøkonomi med råvarer som gass, energi, olje, kobber, nikkel, gull og stål, hovedsakelig fordi dette er store sektorer i det russiske markedet. I motsetning til nesten alle andre børser i verden står energisektoren for mer enn halvparten av de russiske aksjene. Og dette gjenspeiles i porteføljen, hvor energisektoren utgjør om lag 40 prosent.

graf
Verdiutviklingen i det russiske aksjemarkedet er tett knyttet opp mot utvklingen i oljeprisen.

Russiske aksjer vs. oljepris

I tillegg til de mange energi- og råvareselskapene ser Per Ulderup også på en strategi som ivaretar morgendagens store selskaper, og som i større grad kommer fra andre sektorer.

I dag tar forbrukerrelaterte sektorer ikke mye plass i porteføljen.

- Det er ikke fordi forbrukere ikke er der eller at de ikke bruker penger. Men disse sektorene er ikke særlig godt representert på aksjemarkedene fordi de stort sett er privateide og ikke børsnoterte, sier Per Ulderup.

Men det er et potensiale i nettopp disse sektorene, legger han til. Derfor har Nordea Øst-Europa investert i en rekke aksjer som ikke inngår i referanseindeksen.

- Vi har gjort dette for å få eksponering blant annet mot forbrukssektoren. Her investerer vi en del i små "utviklingsselskaper" som blant annet utvikler boligmassen i Moskva og St. Petersburg -, forteller Per Ulderup.

De siste 10 årene har Nordea Øst Europa steget med 93 prosent i verdi, mens fondets benchmark har steget med 85 prosent i samme periode. 

H
Nordea Øst-Europa vs. benchmark - siste 10 år (Kilde, Nordea)

Også fra IT-sektoren har han håndplukket en rekke selskaper til porteføljen. Et av dem er Yandex.

- Du kan si at det er Russlands svar på Google. Det er mindre, men det vokser raskt, og de har tatt en lignende posisjon i Russland, som Google har andre steder i verden. Så Google har en vanskelig tid i Russland, mens Yandex er en trendsetter og har begynt å flytte inn i et område som er mer som Amazons, sier Per Ulderup.

Fra samme sektor har fondet også investert i selskapet Mail.ru, en av Russlands største IT-selskaper, som utvikler og driver sosiale medier, spill og andre elektroniske universer.

Et voksende marked

Fondsporteføljen inneholder mye mer enn russiske aksjer, og forvalter har oppdaget flere selskaper i Øst-Europa som viser en ny vei.

"Dette gjelder for eksempel WizzAir, et lavprisflyselskap basert i Ungarn – man kan si det at det er Øst-Europas svar på EasyJet - som har skapt et nettverk ut fra Øst-Europa og inn i Vest-Europa og et nettverk mellom østeuropeiske land," sier Ulderup

 

"Det foregår mange positive ting i ‘emerging market’, som jo Russland og Øst-Europa er en del av"

Han peker også på Coca Cola HBC, som produserer den populære brusen på lisens, og er verdens nest største Coca Cola avtapper.

- Coca Cola HBC er interessant fordi de har god eksponering mot Øst-Europa og utvider markeder som er underutviklet for Coca Cola. De vokser mye i fremvoksende land, som Øst-Europa er en del av, forklarer Per Ulderup.

Selv om både Yandex, Mail.ru, WizzAir og Coca Cola HBC tilsammen utgjør en liten del av porteføljen, er de et bilde av utviklingen som er i gang i dette voksende forretningsområdet.

- Det er foregår mange ting som er interessante, og man kan håpe at disse selskapene vil bli bedre representert på børsene i Russland og Øst-Europa, slik at børsen på sikt kan gi en mer balansert portefølje. Men akkurat nå må vi forholde oss til at investeringsuniverset har en klar overvekt av råvarer, sier Per Ulderup.

Russland og flere andre land i porteføljen mottar regelmessig overskrifter om handelskrig, sanksjoner og politisk uro i pressen, men som en tommelfingerregel konsentrerer Per Ulderup og hans team seg om å ha fokus på de enkelte selskapenes prestasjoner og inntjening som viktigste faktor.

- Markedet reagerer ofte på politiske kunngjøringer, så vi tar naturligvis hensyn til dette i vår vurdering og risikovurdering, men vi kan ikke ta avgjørelser kun basert på det, sier Per Ulderup.

Men i etterkant av de siste årenes politiske tautrekking mellom øst og vest ser han konturene av flere positive endringer.

- Det skjer mye under overflaten, som i utgangspunktet kan være vanskelig å se fordi mange av de nye selskapene ikke er notert på børsen. Men det virker som om Russland klarer seg bedre på flere områder - de har fått stimulert næringer som landbruk og matvareproduksjon, som betyr at de nå kan forsyne sine supermarkeder og underleverandører i større grad, avslutter Per Ulderup.

Om Nordea Øst-Europa

Nordea Øst-Europa er en aksjefond, som investerer i det østeuropeiske aksjemarkedet.

Les mer om Nordea Øst-Europa og andre Nordea fond her