Hero
Av:
Nina Azoulay, journalist

Hvorfor ikke spare i bærekraftige fond?

Med sine Stars-fond har Nordea spesialisert seg på å investere i selskaper hvor miljø og sosiale hensyn er viktige faktorer når man bestemmer seg for hvilke selskaper man skal investere i. Denne strategien har så langt vist seg lønnsom for andelseierne i Stars-fondene.

Å ta hensyn til miljø og mennesker legger ingen begrensninger på sparingen. Det er heller slik at det har vist seg svært lønnsomt å spare i selskaper som man vet oppfører seg på en god måte.
Dette kan man tydelig se i Nordea sine Stars fond, som utelukkende investerer i selskaper som  arbeider proaktivt med miljøhensyn, menneskerettigheter og arbeidsforhold.
Av Nordeas fire Stars-fond som markedsføres i Norge er det Nordea Emerging Stars som har lengst historikk og kan vise til svært god avkastning så langt. De tre andre fondene, Nordea Global Stars og Nordea Nordic Stars og Nordea European Stars har betydelig kortere historikk å vise til.


 

"Interessen eksploderer"

I følge Johan Swahn, som er porteføljeforvalter i Nordea Global Stars, har fondssparerne oppdaget at sparing i bærekraftige fond er god forretning.

Johan Swahn
Johan Swahn
Porteføljeforvalter, Nordea Global Stars

- Interessen for dette eksploderer. Jeg tror at folk – med rette – er bekymret for utfordringene vi står ovenfor. Folk ønsker å ta ansvar, og en måte å gjøre det på er å spare ansvarlig, og det er det vi gjør i Stars-fondene sier han.

Hvis du ser nyheter i dag, er det mange ting å bekymre seg for. Men det er også mange gode ting som skjer. Vi er på randen av flere store gjennombrudd. Det er mye sol og vindkraft, batteriteknologien vokser, i farmasøytisk industri ser vi nye behandlingsformer for kreft. Det er flere eksempler på områder hvor utviklingen er positiv, og dette gir oss mange investeringsvalg. I Stars -fondene investerer vi bærekraftig, men vi får også muligheten til å investere i fremtidens gode løsninger, sier Johan Swahn.

10 år med ansvarlige investeringer

 For 10 år siden tilsluttet Nordea, som den første store nordiske banken, seg til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. Det medførte at Nordea Asset Management måtte gjøre endringer i sine investeringer. I denne perioden har fondssparernes interesse for bærekraftig sparing også endret seg radikalt, sier Sasja Beslik, som er leder for Sustainable Finance i Nordea.
Han har nettopp snakket til 10.000 mennesker for å høre om bærekraftige og ansvarlige investeringer.
- For 10-15 år siden var det nesten umulig å få noen til å høre om dette, sier Sasja.

 

Hør Sasja Beslik, leder for bærekraftig finans i Nordea, forklare hvordan synet på bærekraftige og ansvarlige investeringer har endret seg de siste 10-15 årene.

 

Ifølge Sasja er det avgjørende at vi har forandret måten vi oppfatter en investering på.
- I dag er miljø, sosiale forhold og eierstyring (såkalte ESG faktorer) viktig når en porteføljeforvalter skal investere i et selskap - og det var det ikke tidligere. Vi gjør ikke dette bare fordi det er riktig, men også fordi det er en del av risikovurderingen som gjør investeringen bedre, sier Sasja Beslik.

 

Hva er en ESG-analyse?

For at et selskap skal bli godkjent som en bærekraftig eller ansvarlig investering i et Nordeas Stars Fond må selskapet gjennomgå en såkalt ESG-analyse. ESG står for miljø, sosiale forhold og eierstyring. De tre kriteriene spiller en viktig rolle når ESG-teamet i Nordea vurderer om et selskap håndterer sin risiko på en ansvarlig måte.

Se animasjon her

 

Stars-fondene har solgt seg ut av Facebook
Det spesielle ved Stars-fondene er at alle potensielle selskaper gjennomgår en egen screening for forhold som utelukkende dreier seg om de nevnte ESG-faktorene.
- ESG hjelper oss med å forstå risikoen for hver forretningsmodell - enten det er en bilprodusent eller en kaffemaskin. Det er en del av hele prosessen når vi velger aksjer og setter sammen fondet. Vi er overbevist om at det vil hjelpe oss med å velge bedre investeringer over tid, sier Johan Swahn.
Et eksempel er at vi nylig har solgt alle Facebook aksjene i Stars-fondene. Det skjer etter en grundig analyse hvor selskapet fikk mye negativ omtale da det viste seg at de hadde solgt informasjon om sine brukere til tredjepart.

- Dette er et godt eksempel på ESG, fordi det handler om eierstyring, ledelse og hvordan man håndterer sensitiv informasjon. Det er et tema vi stadig diskuterer –  ikke bare for Facebook, men også Google og andre data-drevne selskaper. Vi benytter derfor ESG-prinsippene for å se på risikoen ved forretningsmodellen og hvordan selskapet oppfører seg sosialt og etisk. På den måten får vi et godt grunnlag når vi bestemmer om et selskap er ansvarlig eller ikke, forklarer Johan Swahn, og legger til:
- Derfor er det en analytiker fra ESG-teamet til stede på alle våre møter når vi vurderer å investere i en nytt selskap.

Nå våkner resten av verden
I Norden har det i mange år vært fokus på både miljømessige og sosiale forhold - også i investeringssammenheng. Nå får stadig flere mennesker øynene opp for muligheten til å spare penger i bærekraftig virksomhet.
"Det er i alles interesse å investere ansvarlig, og vi ser nå at man innser at dette er fremtiden. Vi føler ikke den samme motstanden mot dette lenger. Den internasjonale interessen for ansvarlige investeringer vokser enormt, sier Johan Swahn.