Nordea Asset Management
Av:
Thomas Jensen

Slik arbeider teamet for Ansvarlige Investeringer i Nordea

I Nordea er det et eget team som reiser rundt i verden og ser nærmere på de selskapene som Nordeas fond investerer i på vegne av andelseierne. Det spiller ingen rolle om selskapet befinner seg i Norge, Kambodia eller India. 

Vis mer om:
ESG
Global Stars
Innsikt

Veldig ofte befinner et av de 12 medlemmene i teamet seg på flyplassen på vei for å besøke et selskap. Kofferten er vanligvis ikke fylt opp med dresser eller kjoler, men heller med shorts, myggnett og støvler, avhengig av hvor de skal.

En av oppgavene til teamet for Ansvarlige Investeringer (Responsible Investements) i Nordea er å analysere og fullt ut forstå selskapene i de fire Nordea Stars-fondene: Emerging Stars, Nordic Stars, Swedish Stars og det nye Global Stars. Det er ikke ved skrivebordet i Sverige eller Danmark man opparbeider seg denne forståelsen – det er ute i felten på selskapenes produksjonsanlegg. Teamet drar for å se anlegget og produksjonen med egne øyne, enten det er tekstilfabrikken til en H&M-leverandør i Bangladesh, et Afrikansk Oljeraffeneri  i Kenya eller en StoraEnso-treplantasje i Brasil.

"Vi drar inn i jungelen hvis vi må", sier ESG-analytiker Hetal Damani med et smil og fortsetter: "Det er nyttig å besøke selskapene der de er, for å få et fullstendig bilde av virksomheten. Vi får en bekreftelse på at det selskapet rapporterer, faktisk er det de driver med. Når vi er på besøk, får vi også bedre tilgang til informasjon fra interessenter, for eksempel medarbeidere, ikke-statlige organisasjoner og lokalsamfunnet."

Oppfordre til bransjesamarbeid

Teamet er også i dialog med selskapene i Stars-fondene om hvordan de kan forbedre forretningsmodellene og sektorene generelt. Et nylig resultat av teamets arbeid er Nokian Renkaat. Den finske dekkprodusenten var en kandidat til Nordic Stars, men Responsible Investment-teamet var bekymret for selskapets håndtering av de sosiale og miljømessige konsekvensene av gummiproduksjon i leverandørkjeden.

"Siden det for øyeblikket ikke eksisterer en bransjestandard for naturgummileverandører, ba vi Nokian Renkaat om å bli med i et bransjeinitiativ som jobber mot å definere frivillige normer for bærekraft i naturgummisektoren generelt, og det gjorde de", forklarer Hetal Damani.  

Har du nok vann?

Et annet viktig område som teamet for Ansvarlige Investeringer undersøker, er hvordan selskaper håndterer utfordringer knyttet til klimaendringer, spesielt vannmangel. Mange steder står selskaper overfor en fremtid der de ikke kan gå ut fra at de har tilsvarende tilgang til råmaterialer eller samme produksjon som i dag. Tilgang til vann er et stort problem for mange selskaper, men også for lokalsamfunnene der selskapene opererer.

Nylig mottok Emerging Stars-selskaper som driver i sektorer og områder med naturlige vannrisikoer, et brev de sikkert ikke mottar så ofte fra investorer. Teamet i Nordea ba dem om å rapportere hvor mye vann de bruker, og hvordan de håndterer vannmangel i virksomheten. Resultatet ble at 36 % av selskapene i Nordea Emerging Stars-porteføljen som mottok brevet, kunne rapportere eller forplikte seg til å rapportere i nær fremtid.

“Selskaper som står overfor risikoer eller muligheter knyttet til klimaendringer (enten fysiske eller forskriftsmessige), og som er proaktive i sin tilpasning, vil være bedre rustet i fremtiden”, konkluderer ESG analytiker Hetal Damani.