Nordea Invest udvider mulighederne for ansvarlig investering
Av:
Stein Korterud

Si velkommen til Nordea Global Stars

- Vi har sett en sterk økning i etterspørselen etter gode, bærekraftige fond med et globalt fokus. Ikke bare fra våre kunder, men også fra fondsbransjen generelt. I så måte er Nordea Global Stars et etterlengtet tilskudd til våre andre Stars-fond, sier Petter Hermansen, leder i Nordea Funds.  

ESG
Global Stars
Petter
Petter Hermansen
Leder i Nordea Funds, Norge

Alle Nordeas aktivt forvaltede fond følger svært spesifikke standarder for hvordan vi skal investere pengene for andelseierne i Nordeas verdipapirfond. For eksempel å unnlate å investere i selskaper som produserer biologiske og kjemiske våpen, antipersonellminer, klasebomber og / eller kjernefysiske våpen.
 
Men Nordea ønsker ikke bare å utelate selskaper som ikke oppfyller kravene. I Nordeas Stars fond arbeider porteføljeforvalterne tett opp mot Nordeas avdeling for ansvarlige investeringer for å velge selskaper som gjør en ekstra innsats for å fremstå bærekraftige.
 
- Vi gjør ikke dette bare for miljøet og lokalbefolkningen, men også for våre investorer. For vi tror at selskaper som arbeider aktivt med sin holdning til miljø, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter utsetter selskapet sitt for mindre risiko, forklarer Petter Hermansen.

Global og ansvarlig investering

Inntil nylig bestod Nordea Stars-familien av Nordea Emerging Stars og Nordea Nordic Stars. Nå har vi også  Nordea Global Stars tilgjenglig for våre norske kunder.

Felles for de tre fondene er at de utelukkende investerer i selskaper som både er økonomisk sunne, og utmerker seg på måten de håndterer saker som omhandler miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og forretningsetikk, såkalte ESG-faktorer. Vi tror at fremtidens vinnere i en verden med minskende ressurser og stadig høyere krav til bærekraft, er å finne blant selskaper som tar dette på alvor.

- Nordea Global Stars er som navnet tilsier et globalt aksjefond. Det vil si at sparing i dette fondet på mange måter kan være den viktigste investeringen du gjør, sier Petter Hermansen. Du behøver ikke å gjøre kompromisser med hensyn til risikospredning, potensiell avkastning, eller bærekraft. 

 

Se filmen med forvalterne av Nordea Global Stars

 

 

Ønsker å forbli i Europa-toppen

Det internasjonale magasinet Capital Finance International (CFI) har tre år på rad kåret Nordea Asset Management som den beste i Europa til å prioritere og håndheve ansvarlige investeringer, altså ESG faktorer i sine investeringsmodeller.

- Vi er, og ønsker fortsatt å være, "best in class", når det handler om å ta en aktiv eierskapsrolle, og påvirke de selskapene vi investerer i til å ta samfunnsansvar. Vi mener at dette er den beste måten å skape god risikojustert avkastning til andelseiere på, fastslår Petter Hermansen.

Les mer om fondet her

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?